Σάββατο 15 Ιουνίου 2013

Ένα τραγούδι για την Ελλάδα

Ένα τραγούδι για την Ελλάδα - video clip
 
Δημιουργήθηκε από τα κορίτσια του κατώτερου κατηχητικού σχολείου ενορίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κορίνθου
και προβλήθηκε στη γιορτή λήξης των κατηχητικών σχολείων της ενορίας, στις 8 Ιουνίου 2013

.

'' Των Αγίων Πατέρων ο Χορός ''.
Δοξαστικό των Αίνων του Όρθρου
των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων .

Ήχος Πλάγιος του Τετάρτου.

΄΄ Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός, ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων συνδραμών, Πατρός, καὶ Υἱοῦ, καὶ Πνεύματος ἁγίου, μίαν οὐσίαν ἐδογμάτισε καὶ φύσιν, καὶ τὸ μυστήριον τῆς θεολογίας, τρανῶς παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ· οὓς εὐφημοῦντες ἐν πίστει, μακαρίσωμεν λέγοντες· Ὦ θεία παρεμβολή, θεηγόροι ὁπλῖται, παρατάξεως Κυρίου, ἀστέρες πολύφωτοι, τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τῆς μυστικῆς Σιὼν οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι, τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου, τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, Νικαίας τὸ καύχημα, οἰκουμένης ἀγλάϊσμα, ἐκτενῶς πρεσβεύσατε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.΄΄

Ψάλλει ο Άρχοντας Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε Θρασύβουλος Στανίτσας, σε άλλη μία παλαιά ηχογράφηση. Εδώ έχουμε μία πολύ συγκινητική , ''καθηλωτική'' εκτέλεση από έναν πολύ μεγάλο μουσικό με την μεγαλύτερη φωνή του προηγούμενου αιώνα . Ειδικότερα από το σημείο 5:33 μεχρι περίπου 6:30...Πρόκειται για - αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος - ΄΄ ανατρίχιασμα΄΄ !!! .. Άκουσμα απο άλλο κόσμο ... ! Η αλλαγή των κλιμάκων και η έκφραση επάνω στα λόγια του ποιήματος αλλά και η χροιά του μεγάλου Δασκάλου ...είναι ανυπέρβλητα! δεν έχουν όμοιο ... Μία ερμηνεία πραγματικά για τους ΄΄Μύστες΄΄ αυτής της Τέχνης .. Κάτι τέτοιες μουσικές εκτελέσεις , δείχνουν το πόσο μεγάλος και Πολύπλευρος θησαυρός είναι η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ... Η μοναδική Αλήθεια επι της γής περί του Θεού, , γι'άυτό το λόγο εδώ και αιώνες όλες οι τέχνες που περιδινίζονται γύρω από αυτήν , έχουν εξελιχθεί σε τέχνες ανυπέρβλητης ωραιότητας ! Όταν η μουσική στην υψηλότερή της τέχνη, βρίσκει το πραγματικό της νόημα στον χώρο και το χρόνο, τότε η καρδιά του ανθρώπου ανεβαίνει προς τον Δημιουργό της ! Το μεγαλείο των παλαιών μεγάλων δασκάλων της υψηλής αυτής τέχνης της οποίας δημιουργοί είναι οι Άγιοι, έγκειται στο ότι η ερμηνεία τους ακροβατούσε σε ένα πολύ λεπτό σχοινί ! Αυτή η λεπτή ισορροπία βρίσκεται μεταξύ της ''απλοικής'' ερμηνείας των μουσικών μελών απο την μία, Και απο την άλλη της '' τραγουδιστικής'' ... Απο αυτό το σχοινί πολλοί σήμερα που ονομάζονται ψάλτες, πέφτους στο κενό... Καθώς, είτε παραμένουν στην ''απλοική'' ερμηνεία .. Είτε επιδίδονται σε τεχνητά κόλπα της φωνής τα οποία διδάσκουν διάφορες ''διαστρεβλωτικές'' σχολές της μουσικής ξεφεύγοντας απο την Πατριαρχική κοιτίδα, είτε ακολουθούν τον εύκολο ''τραγουδιστικό'' δρόμο .... Και οι 3 περιπτώσεις που υπάρχουν εν πολλοίς σήμερα, είναι μακράν της γνησίας μουσικής παραδόσεως των προγόνων μας ... Και είναι ευτύχημα που υπάρχουν οι ηχογραφήσεις των παλαιών δασκάλων ΄΄γιγάντων'' της μουσικής κυρίως εκ Κωνσταντινουπόλεως, όπως ο Μέγας μύστης Θρασύβουλος Στανίτσας, να μας δείχνουν ποιά είναι η ''πυξίδα'' της μουσικής ..

Των Αγίων Πατέρων ο χορός ..... .....Δανιήλ

 
Των αγιων Πατερων ο χορος
Η συνθεση του Αρβανιτη Σωτηριου ..
Εψαλει στις 27-5-2012

"Των Αγίων Πατέρων ο χορός..."

Δοξαστικό των Πατέρων "Των Αγίων Πατέρων ο χορός..." Ψάλλει ο Ζερδαλής Ιορδάνης
Ι.Ν.Αγ.Σάββα Κυριωτίσσης Βεροίας


Κυριακή των Αγίων Πατέρων (16 Ιουνίου)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Κατά τήν ἑβδόμη ἀπό τοῦ Πάσχα Κυριακή ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας τήν μνήμη τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων τῆς Α’ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἡ μεγάλη αὐτή Σύνοδος συνεκλήθη, ὡς γνωστόν, ἀπό τόν πρῶτο χριστιανό αὐτοκράτορα, τόν Κωνσταντῖνο, στήν Νίκαια τῆς Βιθυνίας τόν Μάϊο τοῦ ἔτους 325, κατεδίκασε τήν αἵρεσι τοῦ Ἀρείου καί ἀνεκήρυξε τόν Χριστό Θεό, ὁμοούσιο πρός τόν Πατέρα. Στίς 29 Μαΐου βρίσκομε σέ πολλά χειρόγραφα νά σημειώνεται ἡ μνήμη τῶν Πατέρων τῆς Συνόδου αὐτῆς.
Ὁ ἑορτασμός τῆς μνήμης των κατά τήν παροῦσα Κυριακή ὀφείλεται, ὅπως εἶναι φανερό, στό γνωστό καί ἀπό ἄλλες περιπτώσεις ἔθος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, νά μεταθέτῃ σέ Κυριακές τίς μνῆμες τῶν μεγάλων ἁγίων. Ἡ ἑβδόμη ἀπό τοῦ Πάσχα Κυριακή δέν εἶχε ἰδιαίτερο ἑορτολογικό θέμα καί προτιμήθηκε ὡς ἡ καταλληλοτέρα καί ἡ πλησιεστέρα πρός τήν μνήμη τῶν Πατέρων γιά νά μεταφερθῇ σ᾽ αὐτήν ὁ ἑορτασμός των.
Τήν Κυριακή τῶν ἁγίων Πατέρων θά ἀκούσωμε μαζί μέ τήν συνήθη ἀναστάσιμο ἀκολουθία τῆς Κυριακῆς νά συμπλέκωνται τροπάρια μεθέορτα τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, πού ἑωρτάσαμε, ἀλλά καί προεόρτια τῆς ἑορτῆς πού θά πανηγυρίσωμε μετά ἀπό ὀκτώ ἡμέρες, τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς. Ἔτσι Ἀνάστασις, Ἀνάληψις, Πεντηκοστή καί Πατέρες ἀπό κοινοῦ θά ὑμνηθοῦν αὐτήν τήν ἐνδιάμεσα τῶν μεγάλων αὐτῶν ἑορτῶν Κυριακή. Παρ᾽ ὅλα τά ἐκ πρώτης ὄψεως ἀσυμβίβαστα αὐτά ἑορτολογικά θέματα, δέν λείπει ἀπό τήν ἀκολουθία τῆς ἡμέρας αὐτῆς μία σχετική ἁρμονία, πού τήν συνθέτουν ἀκριβῶς οἱ διαφορές καί οἱ ἀντιθέσεις τῶν ἐπί μέρους θεμάτων. Ἄν μάλιστα τήν τοποθετήσωμε στό ὅλο πλαίσιο τοῦ Πεντηκοσταρίου θά διακρίνωμε μέ πόση νηφαλία κρίσι καθωρίσθη ἡ διαδοχή αὐτή τῶν ἑορτῶν ἀπό τούς συντάκτας τοῦ ἑορτολογίου μας. Χάρις, πράγματι, στά θέματα αὐτῆς τῆς Κυριακῆς ἐπιτυγχάνεται ἡ δημιουργία ἑνός μεταβατικοῦ σταθμοῦ μεταξύ τῶν μεγάλων ἑορτῶν πού ἑωρτάσαμε καί ἐκείνης πού ἐπίκειται.
Μέ τήν μνήμη ἐξ ἄλλου τῶν Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Συνόδου τονίζεται ἡ πιστότης τῆς Ἐκκλησίας στήν ἀληθινή καί ὀρθή διδασκαλία, ὅπως τήν ἄκουσε ἀπό τό στόμα τοῦ Κυρίου καί ὅπως τήν εἶδε ἀνάγλυφη στό ὅλο σωτηριῶδες ἔργο τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό ἀκριβῶς ὑπογραμμίζει καί τό συναξάριο τῆς Κυριακῆς τῶν ἁγίων Πατέρων. «Τήν παροῦσαν ἑορτήν ἑορτάζομεν δι᾽ αἰτίαν τοιαύτην. Ἐπειδή γάρ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός τήν καθ᾽ ἡμᾶς φορέσας σάρκα, τήν οἰκονομίαν ἅπασαν ἀρρήτως ἐνήργησε καί πρός τόν πατρῷον ἀποκατέστη θρόνον, θέλοντες δεῖξαι οἱ ἅγιοι ὅτι ἀληθῶς ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐγένετο ἄνθρωπος καί τέλειος ἄνθρωπος Θεός ἀνελήφθη καί ἐκάθισε ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς, καί ὅτι ἡ σύνοδος αὕτη τῶν ἁγίων Πατέρων οὕτως αὐτόν ἀνεκήρυξε καί ἀνωμολόγησεν ὁμοούσιον καί ὁμότιμον τῷ Πατρί. τούτῳ τῷ λόγῳ μετά τήν ἔνδοξον Ἀνάληψιν τήν παροῦσαν ἐθέσπισαν ἑορτήν, ὡσανεί τόν σύλλογον τῶν τοσούτων Πατέρων προβιβάζοντες τοῦτον δή ἐν σαρκί ἀναληφθέντα Θεόν ἀληθινόν καί ἐν σαρκί τέλειον ἄνθρωπον ἀνακηρυττόντων».
Στόν ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως κατά τόν Ι’- ΙΑ’ αἰῶνα ἑώρταζαν τήν Κυριακή αὐτή ἐκτός ἀπό τούς Πατέρας τῆς Α’ καί τούς ἄλλους Πατέρας τῶν ἕξ οἰκουμενικῶν Συνόδων, προφανῶς γιά τόν ἴδιο λόγο. γιά νά παρασταθῇ δηλαδή ἡ ἑνότης τῆς ἐκκλησιαστικῆς διδασκαλίας καί ἡ συνέπειά της πρός τήν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου. Λείψανο τοῦ κοινοῦ αὐτοῦ ἑορτασμοῦ βρίσκομε στό δοξαστικό τῆς λιτῆς τῆς ἀκολουθίας. Σ᾽ αὐτό ἐκτός ἀπό τόν Ἄρειο ἀπαριθμοῦνται καί ὁ Μακεδόνιος, ὁ Νεστόριος, ὁ Εὐτυχής, ὁ Σαβέλλιος καί ὁ Σεβῆρος, ἡ διδασκαλία τῶν ὁποίων κατεδικάσθη ἀπό τάς ἄλλας Οἰκουμενικάς Συνόδους. Τελικά ὅμως ἡ ἑορτή διετήρησε μόνον τό ἀρχικό της θέμα, τήν μνήμη τῶν 318 Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
Ἀπό τό ὅλο λειτουργικό περιεχόμενο τῆς ἡμέρας θά σταθοῦμε στά δύο ἀναγνώσματα τοῦ ἑσπερινοῦ καί στά δύο τῆς θείας λειτουργίας. Τά δύο πρῶτα εἶναι παρμένα ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, ἔχουν δέ σημασία, γιατί στά ἐπεισόδια στά ὁποῖα ἀναφέρονται ἐκεῖ διεῖδε ἡ Ἐκκλησία τόν τύπο τῶν Πατέρων καί τόν ρόλο των στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας.
Στό πρῶτο, ἀπό τήν Γένεσι, κεφάλαιο 14, 14-20, περιγράφεται ἡ θαυμαστή νίκη τοῦ Ἀβραάμ, πού ἐπί κεφαλῆς τῶν 318 «οἰκογενῶν» του κατετρώπωσε τούς ἑπτά περιοίκους βασιλεῖς, ἀπηλευθέρωσε τούς αἰχμαλώτους καί ἐδέχθη γιά τήν νίκη του τήν εὐλογία τοῦ βασιλέως τῆς Σαλήμ, τοῦ Μελχισεδέκ. Καί οἱ Πατέρες τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 318 καί ἐκεῖνοι ὅπως οἱ δοῦλοι τοῦ Ἀβραάμ, θεῖο στρατόπεδο – θεία παρεμβολή καί αὐτοί, κατατροπώνουν μέ τήν ἀδάμαστο μαχητικότητά τους τούς ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ. Συντρίβουν τήν αἵρεσι καί ἀπελευθερώνουν τούς ἁρπαγέντας ἀπό αὐτήν πιστούς.
Στό δεύτερο ἀνάγνωσμα, Δευτερονομίου 1, 8-17, ὁ Μωυσῆς ἀφηγεῖται πῶς ἐξέλεξε ἀπό τό λαό «ἄνδρας σοφούς καί ἐπιστήμονας καί συνετούς» καί ἀνέθεσε σ᾽ αὐτούς τήν καθοδήγησι, τήν διακυβέρνησι τοῦ λαοῦ. Καί αὐτοί εἶναι τύπος τῶν Πατέρων, στούς ὁποίους ὁ Κύριος ἐνεπιστεύθη τήν διαποίμανσι τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπάνω σ᾽ ἐκείνους ἐμερίσθη τό πνεῦμα τοῦ Μωυσέως. Σ᾽ αὐτούς μερίζει τό Πνεῦμα τό ἅγιον τά χαρίσματα τῆς σοφίας καί τῆς ὀρθῆς κρίσεως στά ἑκάστοτε ἀναφυόμενα στήν Ἐκκλησία διαφιλονικούμενα θέματα. Καί ἐδῶ ἡ κρίσις εἶναι τοῦ Θεοῦ.
Τά δύο πάλι ἀναγνώσματα τῆς θείας λειτουργίας μᾶς μεταφέρουν ἀπό τήν σκιά καί τήν εἰκόνα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στήν ἀλήθεια τῆς Καινῆς. Τό πρῶτο εἶναι ἀπό τίς Πράξεις καί τό δεύτερο ἀπό τό Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, κατά τό σύστημα τῆς ἀναγνώσεως τῶν βιβλίων αὐτῶν κατά τήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου. Ὁ Παῦλος καλεῖ τούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου στήν Μίλητο, ἀπό ὅπου περνοῦσε ἐπιστρέφοντας στά Ἱεροσόλυμα.
Οἱ λόγοι του ἦσαν προφητικοί καί ἀνεφέροντο στό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας καί στήν εὐθύνη τῶν ποιμένων γιά τήν περιφρούρησι τοῦ ποιμνίου τοῦ Χριστοῦ. Αὐτοί οἱ λόγοι ἀπετέλεσαν καί τό ἔμβλημα τῶν Πατέρων καί ὑπέκαυσαν τήν ἀνύστακτο φροντίδα των γιά τήν ὀρθή πίστι καί τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. «Προσέχετε ἑαυτοῖς καί παντί τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τό Πνεῦμα τό ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους ποιμαίνειν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, ἥν περιεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου αἵματος. Ἐγώ γάρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετά τήν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς, μή φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου. Καί ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα, τοῦ ἀποσπᾶν τούς μαθητάς ὀπίσω αὐτῶν. Διό γρηγορεῖτε… Καί τά νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοί, τῷ Θεῷ καί τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ» (Πράξ. 20, 16-18, 26-36).
Καί τέλος ἡ περικοπή τοῦ Εὐαγγελίου, Ἰωάννου 17, 1-13, ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἀρχιερατική προσευχή τοῦ Χριστοῦ, παρουσιάζει τόν Κύριο δεόμενο γιά τούς μαθητάς, γιά τήν Ἐκκλησία Του. Εἶναι ἐκεῖνοι πού Τοῦ ἐδόθησαν ἀπό τόν Πατέρα, πού ἐνῷ ἐκεῖνος θά φύγῃ ἐκεῖνοι θά μείνουν στόν κόσμο. Πού ἔχουν ἀνάγκη τῆς προστασίας τοῦ Πατρός γιά νά διατηρηθοῦν πιστοί στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Πού πρέπει νά εἶναι «ἕν» ὅπως εἶναι ὁ Υἱός μέ τόν Πατέρα, γιά νά εἶναι ἡ μαρτυρία των ἀληθινή μέσα στόν κόσμο. Ὁ Χριστός τούς φύλαξε. ἕνας μόνο χάθηκε, ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας. Καί στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας βρέθηκαν υἱοί ἀπωλείας. Ἀλλά οἱ Πατέρες τήρησαν τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί κράτησαν τήν ἑνότητα τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτόν λοιπόν τόν θεοτίμητο χορό τῶν ἁγίων Πατέρων πού μαζεύτηκε ἀπό τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης καί ἐδογμάτισε τήν ὀρθή σχέσι τοῦ Χριστοῦ πρός τόν Πατέρα, τό «ὁμοούσιον», καί διετύπωσε καί παρέδωκε τήν ὀρθή πίστι στήν Ἐκκλησία, μακαρίζομε. Ἀπό τά τροπάρια τῆς ἑορτῆς νά δοῦμε τό χαρακτηριστικώτερο, τό δοξαστικό τῶν αἴνων τοῦ πλ. δ’ ἤχου, περίφημο γιά τήν σύνθεσί του καί γιά τήν μελῳδία του:
«Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός, ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων συνδραμών, Πατρός καί Υἱοῦ καί Πνεύματος ἁγίου μίαν οὐσίαν ἐδογμάτισε καί φύσιν καί τό μυστήριον τῆς θεολογίας τρανῶς παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ. οὕς εὐφημοῦντες ἐν πίστει, μακαρίσωμεν λέγοντες. Ὤ θεία παρεμβολή, θεηγόροι ὁπλῖται παρατάξεως Κυρίου. ἀστέρες πολύφωτοι τοῦ νοητοῦ στερεώματος. τῆς μυστικῆς Σιών οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι. τά μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου. τά πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου. Νικαίας τό καύχημα, οἰκουμένης ἀγλάϊσμα, ἐκτενῶς πρεσβεύσατε ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν».
πηγή http://nefthalim.blogspot.gr/

Καθαρισμός υφασμάτων

Δήμητρα Ασλανίδου1, Κώστας Τσιόπτσιας2
Κωνσταντίνος Παναγιώτου3
1. Χημικός Μηχανικός, Msc,  Εργαστήριο Φυσικής Χημείας, Τμήματος Χημικών Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
2. Δρ. Χημικος Μηχανικός, Εργαστήριο Φυσικής Χημείας, Τμήματος Χημικών Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ,
3. Καθηγητής, Εργαστήριο Φυσικής Χημείας, Τμήματος Χημικών Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται μια σύντομη περιγραφή ενός καινοτόμου συστήματος καθαρισμού υφασμάτων το οποιο σχεδιάστηκε στο Εργαστήριο Φυσικής-Χημείας του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια ήπια, για το ύφασμα και ταυτόχρονα αποτελεσματική διεργασία. Οι πρώτες μελέτες δίνουν την εικόνα μιας τεχνικής η οποία μπορέι να αφαιρέσει τόσο υδρόφιλους όσο και υδρόφοβους ρύπους από την επιφάνεια των υφασμάτων,χωρίς να προκληθούν φθορές στο ύφασμα.
                                             Εισαγωγή
Οι ρύποι οι οποίοι προσβάλλουν τα υφάσματα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε υδατοδιαλυτούς (άλατα, οξέα, ιδρώτας, κ.α.), λιπαρούς και ελαιώδεις ρύπους (λίπη, έλαια, κ.α.), ρύπους χρώσης (οξείδια μετάλλων, χώμα, σκόνη, κ.α.), ρύπους πρωτεϊνικής φύσεως (αίμα, γάλα, κ.α.), ασβεστώδεις ρύπους, οξέα φρούτων, και λαχανικών, σκουριά, μικροοργανισμούς (βακτήρια, μύκητες, σπόρεα, κ.α.) [1].
Πρόκειται για ρύπους οι οποίοι έχουν ανιχνευθεί στο σύνολό τους στις περισσότερες των περιπτώσεων συντήρησης. Ενδεικτικά αναφέρεται το Πέτασμα Ωραίας Πύλης από τον Ι.Ν του Αγίου Φωκά στην Τουρκία. Η πύλη φέρει λεκέδες από την οξείδωση μεταλλικών καρφιών με τα οποία ήταν στερεωμένη, κηλίδες από οργανική κόλλα με την οποία ήταν στερεωμένα δυο κομμάτια από λινή φόδρα, λεκέδες υγρασίας, υπολείμματα κεριού, κηλίδες από μπογιά καθώς και λιπαρούς λεκέδες [2]. Δεύτερο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση συντήρησης φελονίου το οποίο έφερε λιπαρούς λεκέδες, όξινους λεκέδες από περιττώματα εντόμων, αποστάγματα κεριών, λεκέδες υγρασίας, και μικροοργανισμούς (μούχλα)[3]. Οι προαναφερθείσες περιπτώσεις αποτελούν κλασσικά παραδείγματα κατά τα οποία ο συντηρητής καλείται να αφαιρέσει, από την επιφάνεια του υφάσματος, ρύπους οι οποίοι μεταξύ τους παρουσιάζουν έντονες διαφορές στη φυσικοχημεία τους. Με τις συμβατικές μεθόδους καθαρισμού απαιτούνται πολλαπλά στάδια επέμβασης. Συχνά απαιτείται η χρήση πολλών διαλυτών προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που ο ενδεδειγμένος, προς την αφαίρεση συγκεκριμένης ουσίας, διαλύτης κρίνεται απαγορευτικός δεδομένου ότι μπορεί να προκαλέσει επιπλέον φθορά στο ύφασμα. Επομένως η μεθοδολογία η οποία θα ακολουθηθεί κατά τον καθαρισμό είναι καθοριστικής σημασίας για την μετέπειτα ζωή του αντικειμένου, και επιβάλλεται να εφαρμόζεται μια διαδικασία η οποία θα εξασφαλίσει την αφαίρεση του συνόλου των ρυπών, ενώ παράλληλα θα είναι ήπια σε τέτοιο βαθμό ώστε να προστατέψει το αντικείμενο από περαιτέρω φθορά.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, σχεδιάστηκε ένα σύστημα καθαρισμού το οποίο χρησιμοποιεί διοξείδιο του άνθρακα και επιτρέπει την αποτελεσματική απομάκρυνση τόσο υδρόφιλων όσο και υδρόφοβων ρύπων. Το καινοτόμο αυτό σύστημα εξασφαλίζει την διατήρηση των χρωμάτων του υφάσματος, καθώς και τη διατήρηση των μηχανικών του ιδιοτήτων. Η τεχνική βασίζεται στη χρήση υπερκρίσιμου διοξειδίου του άνθρακα.
Ως υπερκρίσιμο ορίζεται ένα ρευστό το οποίο βρίσκεται σε πιέσεις και θερμοκρασίες πάνω από το κρίσιμο σημείο. Ως κρίσιμο σημείο ορίζεται το σημείο εκείνο (Tc, Pc) όπου η υγρή φάση δεν ξεχωρίζει από την αέρια φάση (Σχήμα 1).
Σχήμα 1: Διάγραμμα φάσεων καθαρής ουσίας

Στην υπερκρίσιμη περιοχή το ρευστό φέρει ιδιότητες τόσο της υγρής όσο και της αέρια φάσης. Πιο συγκεκριμένα ένα υπερκρίσιμο ρευστό έχει πυκνότητες οι οποίες είναι πολύ κοντά στις πυκνότητες των υγρών, και αντίστοιχες διαλυτικές ικανότητες, ενώ παράλληλα κατέχουν ιδιότητες μεταφοράς (πχ. ιξώδες και διαχυτότητα) αντίστοιχες με αυτές των αερίων. Μεταξύ των υπερκρίσιμων ρευστών το CO2 πλεονεκτεί διότι έχει πολύ χαμηλό κρίσιμο σημείο (30,8oC, 72.8bar), είναι αναμίξιμο με οργανικούς διαλύτες, είναι φιλικό προς το περιβάλλον, δεν είναι εύφλεκτο και έχει χαμηλό κόστος.
Η χρήση του διοξειδίου του άνθρακα ως μέσο καθαρισμού έχει ήδη μελετηθεί και βρίσκει εφαρμογές σε πολλούς τομείς όπως η  βιοιατρική, η μικροηλεκτρονική [4-8]. Η χρήση του για τον καθαρισμό υφασμάτων έχει μελετηθεί από αρκετούς ερευνητές [9-11]. Ένας περιορισμός της χρήσης του CO2 είναι ότι, ενώ είναι εξαιρετικό για τη διάλυση και άρα αφαίρεση μη πολικών (υδρόφοβων) ενώσεων, δίνει πολύ φτωχά αποτελέσματα στις πολικές ενώσεις. Έτσι μέχρι σήμερα ήταν απαραίτητη η χρήση  κάποιου συνδιαλύτη ή  επιφανειοδραστικών ουσιών προκειμένου να απομακρυνθούν αποτελεσματικά οι ρύποι.
Το σύστημα καθαρισμού που σχεδιάστηκε δεν απαιτεί την χρήση επιφανειοδραστικών ουσιών ούτε συνδιαλύτών και δίνει ιδιαίτερα αισιόδοξα αποτελέσματα για μεγάλο εύρος ρύπων. Περιλαμβάνει τη χρήση υπερκρίσιμου διοξείδιου του άνθρακα, νερό και σωματίδια ανθρακικού ασβεστίου.
Πειραματική Διαδικασία
Ύφασμα εμποτίζεται σε διασπορά νερού και Ca(OH)2. Το Ca(OH)2 επικάθεται πάνω στο ύφασμα το οποίο στη συνέχεια τοποθετείται στη συσκευή του υπερκρίσιμου διοξειδίου του άνθρακα. Μόλις το Ca(OH)2 έρθει σε επαφή με το διοξείδιο του άνθρακα μετατρέπεται σε CaCO3. Το CaCO3 βοηθάει στον σχηματισμό γαλακτώματος Pickering [13-14] μεταξύ του CO2, του νερού. Η βασική συνεισφορά των σωματιδίων CaCO3 είναι ότι αυξάνουν την επιφάνεια επαφής μεταξύ CO2 και βρεγμένου υφάσματος, με αποτέλεσμα την καλύτερη διαβροχή. Μετά το πέρας του χρόνου καθαρισμού ακολουθεί η εκτόνωση του διοξειδίου του άνθρακα το οποίο παρασύρει και τις προς αφαίρεση ουσίες.
Οι υδρόφοβοι ρύποι διαλύονται στο υδροξείδιο του άνθρακα ενώ οι υδρόφιλοι διαλύονται στο νερό. Παράλληλα με τον σχηματισμό του γαλακτώματος αυξάνεται η ποσότητα του CO2 που έρχεται σε επαφή με το ύφασμα, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η επαφή του διοξειδίου του άνθρακα με τους ρύπους. Τέλος το νερό που υπάρχει στο ύφασμα βοηθάει στη διόγκωση των ινών με αποτέλεσμα να είναι πιο αποτελεσματική η αφαίρεση των κηλίδων.
Αρχικά μελετήθηκαν οι συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να γίνει ο καθαρισμός. Ως ρύποι επιλέχθηκαν το ελαιόλαδο (ως υδρόφοβος), η πάστα παντζαριού (ως ρύπος και υδρόφιλα συστατικά και έντονη μεταβολή του χρώματος κατά την εφαρμογή) και η κουνελόκολλα (ως ρύπος ο οποίος δημιουργεί ένα στερεό φιλμ πάνω στην επιφάνεια του υφάσματος). Μελετήθηκαν τρεις πιέσεις, και 4 χρόνοι καθαρισμού μεταξύ 30-120min. Τα αποτελέσματα του καθαρισμού αξιολογήθηκαν και με μετρήσεις των χρωματομετρικών συντεταγμένων των δειγμάτων πριν και μετά τον καθαρισμό. Μεταξύ των εξεταζόμενων συνθηκών επιλέχθηκε για περαιτέρω μελέτη τα 200bar πίεση και  60min χρόνος καθαρισμού.
Στη συνέχεια εφαρμόστηκε ο καθαρισμός σε μεταξωτά και βαμβακερά δείγματα βαμμένα με φυσικές χρωστικές. Και σε αυτά τα δείγματα εφαρμόστηκαν οι τρεις ρύποι.
Αποτελέσματα
Το αποτέλεσμα του καθαρισμού είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό τόσο ποιοτικά (Εικόνα 1), όσο και ποσοτικά.
 1                           2                         3                       1                       2                      3        pinak
α)                                                                              β)
Εικόνα 1: α) Αποτέλεσμα καθαρισμού σε μεταξωτά υφάσματα/ αφαίρεση πάστας παντζαριού, β) αποτέλεσμα καθαρισμού σε μεταξωτά υφάσματα/ αφαίρεση κουνελόκολλας.1. δείγματα πριν την εφαρμογή του ρύπου/ 2. δείγματα μετά την εφαρμογή του ρύπου/ 3. δείγματα μετά τον καθαρισμό. Χρωστικές που χρησιμοποιήθηκαν: κουρκουμάς/ ρεζεδά/ ινδικό/ κοχινίλη.

Μια πιο λεπτομερής εικόνα του καθαρισμού παρατίθεται στην Εικόνα 2. Η διαφορά πριν και μετά τον καθαρισμό είναι εμφανής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ολοκληρωτική αφαίρεση της κρούστας που σχηματίζει η κουνελόκολλα πάνω στην επιφάνεια του υφάσματος, αλλά και η αφαίρεση του χαρακτηριστικού κόκκινου χρώματος του παντζαριού από τα δείγματα. Παρατηρείται επίσης η επικάθιση των σωματιδίων του ανθρακικού ασβεστίου πάνω στο ύφασμα, κάτι το οποίο επηρεάζει τις χρωματικές συντεταγμένες των δειγμάτων.
Εικόνα 2: Δείγματα πριν και μετά τον καθαρισμό.
α) μετάξι/ κουρκουμάς/ πάστα παντζαριού,
β) βαμβάκι/ ινδικό/ κουνελόκολλα. Λήψη από οπτικό μικροσκόπιο, μεγέθυνση x20.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα ποσοτικά αποτελέσματα του καθαρισμού.

Πίνακας 1 : Ποσοστιαία απομάκρυνση ρύπων από μεταξωτό και βαμβακερό ύφασμα
Ρύπος:
ελαιόλαδο
κουνελόκολλα
πάστα από παντζάρι
μεταξωτό ύφασμα
 
% απομάκρυνση ρύπου (±2,48%)
% απομάκρυνση ρύπου (±3,08%)
% απομάκρυνση ρύπου (±3,8%)
Κοχινίλη
83,29
93.58
92.36
Ινδικό
67,44
95.85
96.36
Ρεζεδά
57,69
91.31
87.45
κουρκουμάς
76,38
84.47
96.32
βαμβακερό ύφασμα
 
% απομάκρυνση ρύπου (±3,24%)
% απομάκρυνση ρύπου (±3,67%)
% απομάκρυνση ρύπου (±4,98%)
Κοχινίλη
50.73
92.33
92.51
Ινδικό
75.06
93.88
87.52
Ρεζεδά
82.22
87.32
88.3
κουρκουμάς
79.14
97.04
91.65
Στη συνέχεια μελετήθηκε η αφαίρεση του ανθρακικού ασβεστίου που επικάθεται πάνω στο ύφασμα. Προτείνεται λοιπόν, μια δεύτερη πλύση σύντομης διάρκειας (max 10min) μόνο με νερό και υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα προκειμένου το ανθρακικό ασβέστιο να μετατραπεί σε ανθρακικό οξύ και διαλυόμενο μέσα στο νερό να απομακρυνθεί από το ύφασμα. Τα αποτελέσματα της δεύτερης πλύσης (Εικόνα 3) αξιολογήθηκαν τόσο με μετρήσεις χρωματομετρίας όσο και με οπτική μικροσκοπία αλλά και με φάσματα x-RF(Σχήμα 2) .
Εικόνα 3: Αφαίρεση CaCO3
α) βαμβάκι/ ινδικό/ ελαιόλαδο,β) μετάξι κουρκουμάς. Πάστα παντζαριού
Σχήμα 2: Φάσμα XRF/ Βαμβάκι-κοχινίλη

Παράλληλα, με στόχο την εξήγηση του μηχανισμού του καθαρισμού, μελετήθηκε η επίδραση της εκτόνωσης του διοξειδίου του άνθρακα, όπως επίσης και η επίδραση της διόγκωσης των ινών των υφασμάτων λόγω του νερού. Επίσης μελετήθηκαν οι μηχανικές και οι θερμικές ιδιότητες των υφασμάτων πριν και μετά τον καθαρισμό.
 Συμπεράσματα
Από το σύνολο των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι το υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα έχει τέτοια χαρακτηριστικά τα οποία το επιτρέπουν να είναι αξιόλογος σύμμαχος στον καθαρισμό και γενικότερα στη συντήρηση των έργων τέχνης. Αναμφίβολα υπάρχουν πολλά βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να ισχυριστεί κανείς με βεβαιότητα, ότι αυτή τη τεχνική μπορεί να λύσει αποτελεσματικά το ζήτημα του καθαρισμού των υφασμάτων. Τα πρώτα αποτελέσματα πείθουν για ένα συστήμα το οποίο μπορεί, με χαμηλό κόστος πρώτων υλών και χωρίς ιδιαίτερη τεχνογνωσία, ως προς την εφαρμογή, να καθαρίσει με αφάλεια τα υφάσματα. Χωρίς τη χρήση διαλυτών ή μεγάλων ποσοστήτων νερού, με υλικά μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον, η προτεινόμενη μέθοδος φιλοδοξεί να καταλάβει μια θέση μεταξύ των τεχνικών της συντήρησης των έργων τέχνης.
Βιβλιογραφία
1. Hofenk-De Graaff J., 1968, “The constitution of detergents in connection with the cleaning of ancient textiles”, Studies in Conservation, Vol.13 No.3, pp. 122-141.
2. Χ. Καρύδης, “Πέτασμα Ωραίας Πύλης από τον Ι. Ν. Αγίου Φωκά (Τουρκία) | Καταγραφή φθορών και επεμβάσεις συντήρησης”, Αρχαιολογία και Τέχνες, 2008, 101.
3. Σακελλαρίου, Α.Γ., Νικολαίδη, Μ και Καρύδης, Χ. 2007. Εκκλησιαστικά Υφάσματα: Συντήρηση & Ηθικοί Προβληματισμοί. Περιοδικό Μουσείο-Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4-9.
4. Basceri C., Sandhu G.S., 2006, “Supercritical fluid technology for cleaning processing chambers and systems”, US, 0070637A1.
5. Della Porta G., Volpe M.C., Reverchon E., 2006, “Supercritical cleaning of rollers for printing and packaging industry”, J. of Supercritical Fluids, Vol. 37, pp. 409–416.
6. Jacobson G., Kevwitch R., Lowe M., Supercritical Systems INC., 2006, “Etching and cleaning BPSG material using supercritical processing”, WO, 091909A2.
7. Chen Ch., Chen Sh., Liu Ch., Huang J., Industrial Technology Research Institute, 2007, “Supercritical CO2 cleaning system and method”, US, 0144555A1.
8. Han G., Yoo K., Lim J., Kwon Y., Industry-University Cooperation Foundation Sogang University, 2011, “ Cleaning apparatus and high pressure cleaner for the use therein”, US, 0120507A1.
9. Maffei R., 1971, “Extraction and cleaning processes”, US, 4012194.
10. Motson H., 2007, “Cleaning textiles”, US, 0267045A1.
 11. Van Roosmalen M.J.E., Van Diggelen M., Woerlee G.F., Witkamp G.J., 2003 (a), Dry –cleaning with high pressure carbon dioxide- the influence of mechanical action on washing results, J of Supercritical Fluids, Vol. 27, pp., 97-108.
12. M. Sousa, M. Melo, T.Casimiro and A. Ricardo, Green Chem.,2007,9,943
13. Golomb D., Barry E., Ryan D., Swett P., Duan H., 2006, “Macroemulsions of liquid and supercritical CO2-in water and water in liquid CO2 stabilized by fine particles”,Ind. Eng. Chem. Res., Vol 45., pp. 2728-3733.
14. Hunter T.M., Pugh R., Franks G.V., Jameson G.J., “The role of particles in stabilising foams and emulsions”, 2008, Advances in Colloid and Interface Science, Vol. 137, pp. 57–81.
ΠΗΓΗ:http://www.pemptousia.gr/conservation/?cid=52215

Ο Άγιος Αυγουστίνος (15 Ιουνίου)

Άγιος Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος (+15 Ιουνίου)

Αρχή φόρμ
Μία από τις πλέον σημαντικές προσωπικότητες τιμά η Εκκλησία μας σήμερα: τον επίσκοπο Ιππώνος άγ. Αυγουστίνο. Ο ιερός Αυγουστίνος έζησε ζωή πολυκύμαντη και με το βαρυσήμαντο έργο του δίδαξε τους πιστούς, ιδιαίτερα αυτούς που ανήκαν στη δυτική Χριστιανοσύνη.
augustine-e1308111086285

Γεννήθηκε το 354 στη Νουμιδία της Β. Αφρικής (σημερινή Αλγερία). Από μικρός διακρίθηκε για την οξύνοια και τη φιλομάθειά του. Σπούδασε ρητορική και φιλοσοφία στην Καρχηδόνα. Όντας δυναμική και αδέσμευτη προσωπικότητα, έζησε κατά τα φοιτητικά του χρόνια έκλυτο βίο και μάλιστα απέκτησε σε μικρή ηλικία (18 ετών) ένα γιο (τον Αδεοδάτο) από μία παλλακίδα του. Την ίδια περίοδο ακολούθησε το αιρετικό ρεύμα του Μανιχαϊσμού.
Αργότερα (383) μετέβη στη Ρώμη και τα Μεδιόλανα (σημερινό Μιλάνο) για να εργαστεί διδάσκοντας. Εκεί τον έθελξε μία άλλη μεγάλη και επίσης χαρισματική προσωπικότητα, ο αρχιεπίσκοπος της πόλης άγ. Αμβρόσιος. Βαπτίστηκε μαζί με το γιο του και εντρύφησε στο πνεύμα της χριστιανικής διδασκαλίας.
Το 387 επέστρεψε στην Αφρική και το 391 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στην Ιππώνα, της οποίας έγινε επίσκοπος το 396. Έκτοτε αφιέρωσε όλη τη ζωή του στην καλύτερη οργάνωση της επισκοπής του και στον αντιαιρετικό αγώνα, ιδιαίτερα κατά των Μανιχαίων. Μαρτυρείται ότι πούλησε ακόμη και εκκλησιαστικά σκεύη, για να ενισχύσει τα ενδεή μέλη του ποιμνίου του. Διακρίθηκε επίσης για τον ασκητικό βίο του.
Υπήρξε πολυγραφότατος. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε στη χώρα μας μία τάση γενικευμένης αμφισβήτησης της ορθότητας των θέσεών του και επιφύλαξης έναντι του προσώπου του. Αυτό συνέβη επειδή θεωρήθηκε ως υπαίτιος για τις παρεκκλίσεις από την ορθόδοξη διδασκαλία, που ανέπτυξαν αργότερα ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι, στηριζόμενοι στο έργο του. Η στάση αυτή όμως προκάλεσε μια αντίρροπη κίνηση, η οποία τρόπον τινα επανανακάλυψε τη σπουδαιότητα του έργου του και τόνισε την αναγνώρισή του από μεγάλους αγίους και Πατέρες της παράδοσής μας (Μέγας Φώτιος, Νείλος Καβάσιλας, Γρηγόριος Παλαμάς, Ιωσήφ Βρυέννιος, Μάρκος ο Ευγενικός, Νικόδημος Αγιορείτης). Πρόσφατα μάλιστα διαπιστώθηκε ότι ο άγ. Γρηγόριος Παλαμάς γνώριζε καλά τα έργα του αγ. Αυγουστίνου (από τη μετάφραση του Μάξιμου Πλανούδη) και τα χρησιμοποίησε στην επιχειρηματολογία του κατά του Καλαβρού Βαρλαάμ.
Κοιμήθηκε εν ειρήνη το 430.
πηγή http://www.pemptousia.gr

Ξυλογλυπτική

Η τέχνη της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής
Αρ
 
Τέλος φόρμΗ ελληνική παραδοσιακή γλυπτική χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες στη λιθογλυπτική και ξυλογλυπτική. Ολόκληρες περιοχές και χωριά διακρίθηκαν στη μια ή στην άλλη τέχνη, όπως είναι τα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας όπου οι λιθογλύφοι ή πελεκάνοι κατάγονται από την Πυρσόγιαννη και οι ξυλογλύφοι ή ταγιαδόροι κατάγονται από το Τούρνοβο. Η ξυλογλυπτική ειδικότερα, χωρίζεται σε τομείς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο καθένας, στην εκκλησιαστική, στην κοσμική και την ποιμενική.

Χιονιαδίτικη ξυλογλυπτική

 
Ή εκκλησιαστική ξυλογλυπτική ανθεί κυρίως από το 16ο αιώνα, όταν καθιερώ­νεται και στην Ελλάδα το ψηλό ξυλόγλυπτο τέμπλο, το όποιο αποτελεί και τη σημαντικότερη έκφρασή της. Στην αρχή σε χαμηλό ανάγλυφο και με παραδο­σιακά συμβολικά θέματα – το λεγόμενο στρωτό τέμπλο – πλουτίζεται στα­διακά με περισσότερα θέματα, το ανάγλυφο γίνεται πιο έντονο και από το 18ο αιώνα επικρατεί το λεγόμενο κεντητό ή σκαλιστό στον αέρα, με διαμπερή κενά ανάμεσα στις μορφές και με τεχνική πού πλησιάζει το ολόγλυφο.

temp 

                                                             Ξυλόγλυπτο

 Στην περίοδο αυτή είναι έντονη ή επίδραση του ευρωπαϊκού μπαρόκ με τα πυκνά ανήσυχα φυτικά διακοσμητικά του θέματα. Εμφανίζεται και ή ανθρώπινη μορφή στην αρχή με απεικονίσεις Αγίων και Αγγέλων και αργότερε με σκηνές από την καθημερινή ζωή.
Στα πιο καλοδουλεμένα υπάρχουν και ολόκληρες σκηνές από την Αγία Γραφή (θυσία του Αβραάμ, Μυστικός Δείπνος, Αποκεφαλισμός τού Ιωάννου, Πρωτόπλαστοι. . .) και από τα Συναξάρια των Άγιων ( Ο Άγιος Ευστάθιος, πού τοξεύει το σταυροφόρο ελάφι, σκηνές του μαρτυρίου της Άγιας Παρασκευής…) καθώς και μορφές των όποιων το νόημα δε μπορούμε να εξηγήσουμε σήμερα, όπως στο τέμπλο του παρεκκλησιού των Αγίων Αποστόλων Τσιτσάνης. Προς το τέλος τού 18ου αιώνα εμφανίζονται- και σκηνές από την καθημερινή ζωή, όπως στην Αρχοντοπαναγιά της Σκύρου τεχνίτης καθισμένος σε σκαμνάκι.


456 

Λεπτομέρεια από την ξυλόγλυπτη οροφή του Ι.Ν.Αγ. Αθανασίου, Πληκάτι

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα πού συνδυάζονται με ζωγραφική, όπως το τέμπλο της Θεοτόκου στο χωριό Πυλωρί Γρεβενών, προσκυνητάρι στη Μεγάλη Πανα­γιά Σαμαρίνας κ.ά. Θαυμαστό επίτευγμα της τεχνοτροπίας αυτής είναι το τέμπλο της Παναγίας, στη θέση Άνεμούτσα του Πηλίου όπου σκηνές από τη καθημερινή ζωή (κυνήγι, σφάξιμο αρνιού, δράκοι με τρικέρια) αποδίδονται στο ζωγραφισμένο ξυλόγλυπτο με δύναμη, ζωντάνια και αλήθεια. Εκτός από τα τέμπλα, ή εκκλησιαστική ξυλογλυπτική ασχολείται με δεσποτικούς θρό­νους, άμβωνες, παγκάρια, προσκυνητάρια, αρτοφόρια και άλλα εκκλησιαστικά έπιπλα και σκεύη.
πηγή http://www.pemptousia.gr
ΠΗΓΗ:http://www.pentapostagma.gr/2013/06/blog-post_7386.html#ixzz2WH5JOiym

Πύρρος Δήμας:

 

 Ὅταν ἤμουν μικρὸς στὴ Χειμάρα, τὰ βράδια δὲν πήγαινα νὰ κοιμηθῶ ἂν δὲν ἔβλεπα τὴν παρουσιάστρια τῆς ΕΡΤ νὰ μοῦ λέει "Καληνύχτα" καὶ νὰ ἀκούσω τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο
Ὁ βουλευτὴς τοῦ πασοκ καὶ Ὀλυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, ἔγραψε στὴν σελίδα του στὸ facebook γιὰ τὸ λουκέτο στὴν κρατικὴ ραδιοτηλεόραση:

"Ὅταν ἤμουν μικρὸς στὴ Χειμάρα, τὰ βράδια δὲν πήγαινα νὰ κοιμηθῶ ἂν δὲν ἔβλεπα τὴν παρουσιάστρια τῆς ΕΡΤ νὰ μοῦ λέει "Καληνύχτα" καὶ νὰ ἀκούσω τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο. Μπορεῖ γιὰ κάποιους νὰ εἶναι μελό, γιὰ ἐμένα ὅμως αὐτὲς εἶναι οἱ πιὸ δυνατὲς εἰκόνες τῆς παιδικῆς καὶ ἐφηβικῆς μου ἡλικίας. Η ΕΡΤ ἔδινε σάρκα καὶ ὀστᾶ στὴν εἰκόνα τῆς Ἑλλάδας ποὺ εἶχα μέσα στὴ φαντασία μου. Ἔδινε σχῆμα στὰ ἀχνὰ φωτάκια ποὺ ἔβλεπα μὲ λαχτάρα νὰ ἀχνοφέγγουν στὴν ἀπέναντι ἀπὸ τὴ Χειμάρα , Κέρκυρα.

Ἀργότερα, ἡ κάμερα τῆς ΕΡΤ ἦταν αὐτὴ ποὺ ἔλειπε ἀπὸ τὸ πρῶτο μου μετάλλιο στὴν ὀλυμπιάδα τῆς Βαρκελώνης, ἀλλὰ καὶ ἡ ΕΡΤ εἶναι αὐτὴ ποὺ ἔχει στὸ ἀρχεῖο τῆς ὅλους τους ἀγῶνες καὶ τὰ παγκόσμια ρεκόρ μου. Στὴν ΕΡΤ γνώρισα καὶ τὴ γυναίκα μου, συμβασιοῦχος γιὰ μία ἑπταετεία κι ἀπ' αὐτοὺς ποὺ ἀμοίβονταν μὲ μπλοκάκι καὶ τοὺς στραβοκοιτοῦσαν οἱ μόνιμοι γιατί τοὺς χαλοῦσαν τὸν τραχανά... Γλυκὲς καὶ πικρὲς ἀναμνήσεις. Ὅπως καὶ νὰ ἔχει πάντως, ἡ δημόσια τηλεόραση πρέπει νὰ ἐκπέμπει, γιατί τὸ ὀφείλουμε στὴ Δημοκρατία"

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ....

ΠΗΓΗ:http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

Η Εικόνα της Παναγίας

 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ
Η πιο σπάνια εικόνα της Παναγίας με τον Χριστό από απόκρυφο ευαγγέλιο (φωτό)
ΚείμενοΣταμάτη Αννα
Μια από τις πιο σπάνιες απεικονίσεις του Χριστού και της Παναγίας υπάρχουν σε μια εικόνα που δύσκολα μπορεί να βρει κάποιος είτε στους Ναούς είτε ακόμη και ως φορητή.

Πρόκειται για μια εικόνα που έχει τίτλο «Τα πρώτα βήματα του Χριστού» και απεικονίζει τον Ιησού μικρό παιδί να προσπαθεί να κάνει τα πρώτα του βήματα. Η πιο παλιά εικόνα που υπάρχει στον ορθόδοξο κόσμο βρίσκεται στη Μονή Λειμώνος στη Λέσβο και χρονολογείται στα τέλη του 16ου αιώνα.
Στο αριστερό μέρος της παριστάνεται η Θεοτόκος, υψηλόκορμη και στραμμένη προς τα δεξιά. Έχει τα χέρια απλωμένα προς το Χριστό, ο οποίος παρουσιάζεται ως μικρό παιδί που βηματίζει προς την αγκαλιά της μητέρας Του, απλώνοντας τα χέρια Του προς το μέρος της.

Τα χαρακτηριστικά Του παραπέμπουν μάλλον στην ηλικία των δύο ή τριών ετών παρά στην ηλικία κατά την οποία αρχίζουν τα παιδιά να βηματίζουν, κατά τους έξι με οκτώ πρώτους μήνες της ζωής τους.

ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΚΡΥΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ;
Η εικόνα θεωρείται μοναδική στον κόσμο ως προς τη θεματολογία της. Είναι αξιοπερίεργο μάλιστα το ότι ούτε στα Ευαγγέλια, ούτε στα Απόκρυφα καταγράφεται κάποιο σχετικό επεισόδιο, οπότε δημιουργούνται φυσιολογικά ερωτηματικά για την προέλευση της παράστασης.

Η πιθανότερη ερμηνεία είναι να προέρχεται από το απόκρυφο ευαγγέλιο του Ιακώβου, όπου γίνεται λόγος για την παιδική ηλικία της Παναγίας και τα πρώτα επτά βήματά της.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, πως η εικόνα είναι έργο καλού ζωγράφου, που εργάστηκε σύμφωνα με την τεχνοτροπία της κρητικής σχολής.

Με βάση αυτήν την εικόνα αρκετοί αγιογράφοι έχουν εμπνευσθεί και έχουν δημιουργήσει παρόμοια έργα.Η συγκεκριμένη (πάνω) για παράδειγμα είναι μια σύγχρονη εικόνα που βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου κοντά στην Ιεριχώ (φωτο Σοφία Σιατραβάνη)*Αγνώστου
ΠΗΓΗ:http://www.dogma.gr/

+ Γέροντας Πολύκαρπος Ματζάρογλου

Ετήσιο Μνημόσυνο μακαριστού

γέροντος Πολυκάρπου Μαντζάρογλου

                       από την Ι.Μ.Αλεξανδρουπόλεως

Το Σάββατο 15 Ιουνίου 2013 συμπληρώνεται ένας χρόνος από την εις Κύριον εκδημία του μακαριστού γέροντος Πολυκάρπου Μαντζάρογλου πνευματικού υπευθύνου του μοναχικού βίου της Μητροπόλεώς μας. Το πρωί του Σαββάτου από 7.00΄ έως 10.00΄ στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μάκρης, θα τελεσθεί πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και το ετήσιο μνημόσυνο του γέροντος Πολυκάρπου. Στην ακολουθία θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Άνθιμος, ενώ θα συμμετέχουν και άλλοι αρχιερείς.
Ο μακαριστός γέροντας π. Πολύκαρπος, ο οποίος εκοιμήθη κατά τις πρωϊνές ώρες της 15ης Ιουνίου 2012 σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο πνευματικό έργο στην Μητρόπολή μας, στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού, καταγόταν από την Έδεσσα. Γεννήθηκε το 1929 από τον Αμφιλόχιο Μαντζάρογλου και την Βάγια Κοζανίτη. Εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο. Χειροτονήθηκε Διάκονος στις 11 Οκτωβρίου 1951 από τον μακαριστό Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Παπαγεωργίου και διορίσθηκε στις 6 Νοεμβρίου 1952. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος και Αρχιμανδρίτης στις 12 Ιανουαρίου 1958 από τον μακαριστό Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Παπαγεωργίου.
Υπηρέτησε την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης από το 1952 έως το 1970 όταν και μετετέθη στην Ιερά Μητρόπολη Κασσανδρείας όπου έμεινε έως το 1983. Το 1983 με μερικές μοναχές συνεκρότησε την Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μάκρης δημιουργώντας μία θαυμαστή μοναστική αδελφότητα που απαριθμεί σήμερα 50 μοναχές. Συνταξιοδοτήθηκε ως εφημέριος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως στις 31 Δεκεμβρίου 1987.
Για την εν γένει προσφορά του στον μοναχικό βίο του απενεμήθη το 1991 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου ενώ τιμήθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος το 2002 με τον Χρυσό Σταυρό του Αποστόλου Παύλου, το ανώτατο παράσημο της Ελλαδικής Εκκλησίας.
Ο μακαριστός Γέροντας π. Πολύκαρπος ήταν πνευματικός θησαυρός για την Μητρόπολή μας και τις Ιερές Μονές μας, γνωστός σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό (Συρία-Ρουμανία), ενώ πολλοί επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί και μοναχές κατέφευγαν σ’ αυτόν και ζητούσαν τις συμβουλές του και την καθοδήγησή του.
 ΠΗΓΗ: http://www.amen.gr/article14269#sthash.nPZYpId2.dpuf

Μάθημα ζωής....

 

ΚΕΡΔΙΣΕ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΕΡΙΑ! (VIDEO)

1Μάθημα ζωής και ψυχικής δύναμης έδωσε ο μαθητής της πέμπτης τάξης του δημοτικού Nicholas Maxim.

Γεννήθηκε χωρίς χέρια και κατάφερε να λάβει ειδικό βραβείο για τη συμμετοχή του στον 20ο ετήσιο εθνικό διαγωνισμό συγγραφής.

«Καταθέσαμε την συμμετοχή του, επειδή θεωρήσαμε το γράψιμο του ήταν καταπληκτικό λαμβάνοντας υπόψιν ότι ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο κομμάτι της εργασίας του, χωρίς τη χρήση των πρόσθετων μελών του», είπε η Cheryl Hasenfus,η διευθύντρια του Δημοτικού σχολείου.

Όλο αυτό το διάστημα , ο Nicholas έγραφε κρατώντας ένα στυλό ή μολύβι ανάμεσα στα ανώτερα χέρια του
ΠΗΓΗ:http://www.agioritikovima.gr/koinοnika/23397-kerdie-brabeio

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

Ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε!!!

Ηχήστε σάλπιγγες -
 Ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε!!!

Ο Αρχιεπίσκοπος :

Δεν μίλησε για το μάθημα των Θρησκευτικών που κάποιοι ζητάνε να μετατραπεί σε θρησκειολογία.

Δεν μίλησε για τους μηδενικούς διορισμούς μόνιμων και αναπληρωτών καθηγητών Θεολόγων.

Δεν μίλησε για το διορισμό εκατοντάδων ιεροδιδασκάλων του Κορανίου στη Θράκη.

Δεν μίλησε για τις επαπειλούμενες απολύσεις των καθηγητών.

Δεν μίλησε για το μηδενικό διορισμό ιερέων.

Δεν μίλησε για το κλείσιμο του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας.

Δεν μίλησε για τα ιδιωτικά κανάλια που δείχνουν συνεχώς Τουρκικά σίριαλ.

 Δεν μίλησε για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο.

Δε μίλησε για το Ρεπούσιο άγος το διαπραχθέν στο Ζάλογγο και στη Σμύρνη.

Δεν μίλησε για τη μεταπατερική και τη συναφειακή Θεολογία.

Δεν μίλησε για το νόμο για τις μεταμοσχεύσεις.

Δεν μίλησε για την υπερήφανη ομοφυλοφιλία.

Δεν μίλησε για την Κάρτα του Πολίτη.

Δεν μίλησε για τον Οικουμενισμό.

Δεν μίλησε …

Τέλος δεν έχει ο κατάλογος των εν σιωπή ευρισκομένων θεμάτων.

Δεν μίλησε για όλα αυτά και μίλησε γιατί έκλεισε η ΕΡΤ(σταμάτησε έτσι και η εκπομπή το «Αρχονταρίκι»… αυτό τώρα που το πας;).

Εδώ που τα λέμε βέβαια, καλύτερα που δεν μίλησε για όλα τα παραπάνω….

Αλλά αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία.

Ή μήπως τελικά… μίλησε για όλα… κι απλώς δεν το καταλάβαμε εγκαίρως οι αφελείς...!!!

Κι αυτό επίσης, είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία.

Τι πληροφορίες έχει άραγε ο Αρχιεπίσκοπος, για να προβεί σε άμεση τοποθέτηση επί του θέματος της ΕΡΤ ή τι μυστικές διεργασίες τεκταίνονται στα υπόγεια κονκλάβια της Αγίας Φιλοθέης και της Ιεράς Μονής Πετράκη;

Αν είναι να βρει τη φωνή του ο Αρχιεπίσκοπος

Ο Αρχιεπίσκοπος λοιπόν, βρήκε τη φωνή του, με το που έκλεισε η ΕΡΤ. Αν είναι έτσι να βρίσκει τη φωνή του ο Αρχιεπίσκοπος, τότε είμαστε αναγκασμένοι να ζητήσουμε απ΄ την Κυβέρνηση, για το καλό του Αρχιεπισκόπου μας βέβαια, να κλείσει άλλες δέκα ΕΡΤ και αν δεν έχει άλλη ΕΡΤ, ας κλείνει μία ΔΕΚΟ την εβδομάδα. Αρκεί να ακούμε τη φωνή του Αρχιεπισκόπου!!!.

Καλό θα είναι βέβαια, να προσέξει η Κυβέρνηση, κάθε πότε και για ποιο λόγο βρίσκει τη φωνή του ο Αρχιεπίσκοπος. Θα ήταν χρήσιμο γι΄ αυτούς…

Ο τρελός του χωριού