Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

  

Τά "Αγια τν γίων", τς Πάτμου!

  Σήμερα, Τρίτη, 21 Νοεμβρίου, κκλησία μας ορτάζει, μέ ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια καί  πέροχη μνολογία, τήν Εσοδο τς  Παναγίας, στά  για τν γίων το  Ναο το Σολομντα.

Στήν Πάτμο πανηγυρίζει τό Γυναικεο Μοναστηράκι «για τν γίων»,  δυτικά τς  Χώρας (κάτω πό τή Μονή τς Ζωοδόχου Πηγς).


                                    ΦΩΤΟ: κα Ιωάννα Γρύλλη

 

Σύμφωνα μέ πληροφορίες τίς ποες ντλομε πό τά «Πατμιακά Τοπωνύμια» το είμνηστου Παναγιώτη Κρητικο, τό Κάθισμα ατό δρύθηκε τό 1579, σύμφωνα μέ τή χρονολογία πού πάρχει στό νώφλιο τς εσόδου.

 

Τό νομά του φείλεται στό τι νας πό τούς τρες Ναΐσκους (Ναός τρισυπόστατος), κεντρικός, εναι φιερωμένος στά Εσόδια τς Θεοτόκου στά για τν γίων. Ο λλοι δύο Ναΐσκοι εναι φιερωμένοι, μέν στά δεξιά (το μεσαίου), στην γία Τριάδα, δέ στά ριστερά, στούς γίους Πάντες. 


    ς πρτοι κτήτορες, φέρονται κάποια χήρα  μέ τίς θυγατέρες της, ο ποες γιναν Μοναχές καί ργότερα περιλθε στήν οκογένεια τν Ρωμανιδν, Κομματάδων. Τελευταοι κληρονόμοι ταν Νικηφόρος Ρωμανίδης, ( ρχιμανδρίτης, Ταγματάρχης στόν λληνικό Στρατό, ποος πέθανε στίς 5 Φεβρουαρίου το τους 1877 στόν Πειραι, φήνοντας τά μφιά του στό Μοναστήρι το γίου ωάννου το Θεολόγου) καί δελφός του Κωνσταντνος. Τά δέλφια ατά, μεταβίβασαν ρχικά τό Κάθισμα στήν ξαδέλφη τους Μοσχο Στεφάνου Σφαντου καί μετά τό θάνατό της στην Μακαρία Σταμτη Κώου Χατζ.

     «Τά για τν γίων», εναι γνωστά καί μέ τό νομα «τό Κάθισμα τς Σαλώμης», πειδή κατά τά τέλη το 19ου  αἰῶνα, νακαινίσθηκε πό τήν Μοναχή Σαλώμη, ποία  τό παρέλαβε, στερα πό προτροπή τς Μονς καί τς Κοινότητας.  (Χειροθετήθηκε Μοναχή τό τος 1867, δέ σύζυγός της μβρόσιος Γαβανάρης πό τήν Ξάνθη κάρη καί ατός Μοναχός καί πέθανε στη Μονή τς Πάτμου, στς 27 πριλίου το1879).

 Ο διοκττες, τά δέλφια δηλαδή Ρωμανίδη, μεταβίβασαν τό Κάθισμα (Συμβολαιογραφική Πράξη πό 11 ουνίου 1869, «κεκυρωμένη» πό τό Πρωτοδικεο θηνν καί πό τό πουργεο Δικαιοσύνης) στή Μοναχή Σαλώμη (νά σημειωθε τι Σαλώμη εχει ποτακτικιά καί τήν Μοναχή Σαλώμη Φύτρου, ποία πεβίωσε νωρίς καί ες ντικατάστασή της προσέλαβε τήν Μοναχήν Συγκλητική) καί στήν λλη «ποτακτικιά» της Ξένη Μοναχή. Γερόντισσα Σαλώμη παρέμεινε στο Κάθισμα μέχρι τό τέλος τς ζως της (πεβίωσε στίς 30 ουλίου το 1919, σέ λικία 86 τν).

Κάτω πό τήν γία Τράπεζα καί στή βάση της, πάρχει άρχαία πιγραφή: «ΕΠΑΦΡΟΔΕΙΤΟΣ ΕΠΑΦΡΟΔΕΙΤΟΥ ΝΕΙΣΥΡΙΟΣ» καί σέ λλα σημεα πάρχουν τμήματα πό τεμάχια γλυπτν μαρμάρων.  


Σέ διάφορες Εκόνες ναφέρεται πιγραφή «Δέησις το δούλου το Θεο Μανουήλ ναγνώστου καί τς συμβίας ατο Χρυσοκόνας», στήν Εκόνα μάλιστα τν Εσοδίων πάρχουν ζωγραφισμένοι καί ο φιερωτές, πό τούς ποίους γυνακα φοράει τόν Πατμιακό κεφαλόδεσμο, τόν γνωστό μέ τό νομα «Πόσι».


Στ κκλησάκι πρός τιμή τν γίων Πάντων, παρατηρήσαμε τήν πωνυμία τς Παναγίας το Είκονοστασίου: «Παναγία Αάσουσσα» (άπό μικρό παιδάκι στή γειτονιά, δυστυχς ποτέ δέν τήν  εχα προσέξει καί εχαριστώ, τόν φίλο Παντελ Μελιανό, Συνταξιοχο Διδάσκαλο καί εροψάλτη, γιά τ τι παρατήρησε τήν Είκόνα καί μο δωσε τήν εκαιρία νά καταφύγω στά λεξικά γιά νά καταλάβω πώς πρόκειται γιά τήν Παναγιά τήν Θρηνωδοσα», [αάζω=θρην]).

Σπάνια ενια καί πεικόνιση τς γίας Τριάδος, στό διάδημα (στέμμα) τς Εκόνας τς Παναγίας, στό Εκονοστάσιο το Παρεκκλησίου τς γίας Τριάδας.

Τα τελευταία ατά χρόνια μονάζει στό Μοναστηράκι ατό   Μοναχή Μαγδαληνή, ποία φροντίζει καί περιποιεται τό στορικό ατό Καθίδρυμα.

Σήμερα ερουργούντων το γίου Καθηγουμένου τς ερς Μονς γίου ωάννου το Θεολόγου κ. Κυρίλλου καί το ρχιμανδρίτη π. πιφανίου Κάνδρου, τελέσθη πανηγυρική Θεία Λειτουργία τν Εσοδίων, ν στό ναλόγιο ψαλαν π. Γαλακτίων Κάνδρος μέ τόν γιό του τόν Δημήτρη. Στό τέλος τς Θ. Λειτουργίας, ψάλη Δοξολογία γιά τήν ορτή τν νόπλων Δυνάμεων. Παρέστησαν ντιδήμαρχος Πάτμου κ. Κοκκώνης λευθέριος, κπροσωπόντας τόν κ. Δήμαρχο καί ντιπροσωπεία τς Στρατιωτικς Διοίκησης Πάτμου, ὑπό τόν κ. Διοικητή το Τάγματος τς θνοφυλακς. Τόν πανηγυρικό τς μέρας γιά τς νοπλες Δυνάμεις ξεφώνησε ρχιλοχίας κ. Γιαμαος Βαλάντης, πόφοιτος τς Πατμιάδας κκλησιαστικς Σχολς. Πρίν πό τό «Διευχν» ψάλη πʾ λο τό κκλησίασμα θνικός μας μνος. κολούθησε βέβαια τό καθιερωμένο «Πατινιώτικο κεφέδισμα».

Παναγία βοήθεια σέ λους καί πρό πάντων στίς νοπλες Δυνάμεις. Καί το χρόνου!

" Πάτμιος"