Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018

Σε υμνούμεν πλ Α΄

 Σε υμνούμεν πλ α  ο Άγγελος εβόα.Κ. Πρίγγου,
Αθανάσιος Παναγιωτίδης
 Άλλη μία σπάνια ηχογράφηση από το αρχείο του μακαριστού πλέον Φραγκίσκου Μανιάτη, στο άκουσμα της οποίας ο μαθητής του Τιτάνα Παναγιωτίδη, Δημήτριος Νεραντζής, συγκινημένος, με παρακάλεσε να το αναρτήσω. Εύγε αθάνατε Δάσκαλε!!!

Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

"Ὁ Γέροντας" Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Μακρῆς

 Φωτογραφικό ὑλικό
ἀπό τό προσωπικό μου ἀρχεῖο
1)Ὁ Γέροντας κατά τήν τελετήν τοῦ Νιπτῆρος (1957;)
2) Ὁ Γέροντας εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μετά τοῦ ἀειμνήστου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κυροῦ Ἀθηναγόρου
3) Εἰς τό Κάθισμα τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ (Κουβάρι) κάτω ἀπό τήν σκιά τοῦ ἁρμυρικίου
4-5) εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ ΕὐγγελισμοῦἉγιοκατάταξις π. Ἀμφιλοχίου Μακρῆ   Ἀνακοινωθέν 
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
 (29/8/2018)


Συνῆλθε σήμερον, 29ην τ.μ. Αὐγούστου (2018), ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν πρώτην συνεδρίαν αὐτῆς τοῦ μηνός Αὐγούστου, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, καθ᾿ ἥν:

Εἰσηγήσει τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς συμπεριελήφθη εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁ ἐν Πάτμῳ ἀσκήσας καί ἀναπτύξας μέγα πνευματικόν καί κοινωφελές ἔργον ἐν Δωδεκανήσῳ, Κρήτῃ καί ἀλλαχοῦ Ἀρχιμανδρίτης Ἀμφιλόχιος Μακρῆς, διατελέσας Ἡγούμενος τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου, ὅστις καί ἵδρυσε τήν ἐν τῇ Νήσῳ γυναικείαν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελισμοῦ Μητρός Ἠγαπημένου.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου


Συνῆλθε σήμερον, 29ην τ.μ. Αὐγούστου (2018), ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν πρώτην συνεδρίαν αὐτῆς τοῦ μηνός Αὐγούστου, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, καθ᾿ ἥν:
Εἰσηγήσει τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς συμπεριελήφθη εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁ ἐν Πάτμῳ ἀσκήσας καί ἀναπτύξας μέγα πνευματικόν καί κοινωφελές ἔργον ἐν Δωδεκανήσῳ, Κρήτῃ καί ἀλλαχοῦ Ἀρχιμανδρίτης Ἀμφιλόχιος Μακρῆς, διατελέσας Ἡγούμενος τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Πατριαρχικός Ἔξαρχος Πάτμου, ὅστις καί ἵδρυσε τήν ἐν τῇ Νήσῳ γυναικείαν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελισμοῦ Μητρός Ἠγαπημένου.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Εφημέριοι καί Διάκονοι

Κανονισμός υπ΄αριθμ 305/2018
τῆς Εκκλησίας της Ελλάδος

"Περί Εφημερίων και Διακόνων" 

(Παρακαλώ για να διαβάσετε το περιεχόμενο
 κάνετε κλιν στο εικονίδειο του PDF)
ΦΕΚ A 153 - 22.08.2018
Ημερομηνία κυκλοφορίας 23.08.2018 Σελίδες 12 (9749 - 9760)

Ὁ Ἑσπερινός (Μικρός)


Η ακολουθία του «Μικρού» Εσπερινού 
των αγρυπνιών!
Γεωργίου Ζαραβέλα
Θεολόγου
ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας - Λειτουργικής ΕΚΠΑ

Ο Εσπερινός συνιστά μία από τις επτά ακολουθίες του νυχθημέρου, την πρώτη κάθε λειτουργικής ημέρας. Η ακολουθία διακρίνεται σε τρεις επιμέρους μορφές. Η πρώτη είναι η ακολουθία του συνήθους εσπερινού, η οποία τελείται σε καθημερινή βάση. Οι άλλες δύο μορφές συνδέονται με τις ιεροπρεπέστερες ημέρες του λειτουργικού έτους, δηλαδή την Κυριακή, τις δεσποτικές και θεομητορικές εορτές και τις μνήμες μεγάλων αγίων.

Κατά τις ανωτέρω ημέρες τελείται στις ιερές μονές αγρυπνία. Το τυπικό της αγρυπνίας ορίζει την τέλεση μίας απλής, λιτής μορφής του εσπερινού στην οικεία χρονικά θέση του, δηλαδή μετά την Θ’ Ώρα. Ο Εσπερινός αυτός αποκαλείται Μικρός, σε αντιδιαστολή με το Μεγάλο Εσπερινό, που τελείται μετά την τράπεζα και την ακολουθία του Αποδείπνου, είναι πανηγυρικός και διανθίζεται με πλούσιο υμνογραφικό περίβλημα και ιδιαίτερα τελετουργικά στοιχεία. Ο χαρακτηρισμός του καθημερινού Εσπερινού ως «Μικρού», με μοναδικό κριτήριο την ύπαρξη ή μη εισόδου πριν από το «Φως Ιλαρόν», είναι εσφαλμένος, αφού η επονομασία αυτή αρμόζει μόνο στο Μικρό Εσπερινό των αγρυπνιών.


Το ενοριακό τυπικό δεν γνωρίζει την ακολουθία του Μικρού Εσπερινού, αφού είναι καθαρά ίδιο των μοναστικών ακολουθιών. Η αρχική διάκριση του ασματικού-ενοριακού τυπικού και του μοναστικού τυπικού δημιουργούσε αυτή τη σύγχυση, δεδομένου ότι η ακολουθία του Εσπερινού ήταν τελείως διαφορετική στις ενορίες και στις μονές. Η επικράτηση και γενίκευση του μοναστικού τυπικού και στις ενορίες έθεσε στο περιθώριο τον ασματικό εσπερινό και εισήγαγε σε χρήση τον αντίστοιχο μοναστηριακό, αρχής γενομένης μετά την Εικονομαχία και με τελευταίο χρονικό όριο τον ΙΕ’ αι.

Τα λειτουργικά βιβλία, κοινά για ενορίες και μονές, εμπεριέχουν κατά τις ανωτέρω επίσημες ημέρες και τις δύο ακολουθίες, Μικρού και Μεγάλου Εσπερινού, με τη διαφορά ότι οι ενορίες τελούν πάντα το δεύτερο, ενώ ο πρώτος έχει εκπέσει της λειτουργικής τάξης. Το ισχύον Τυπικό της ΜτΧΕ, όπως αυτό κατέγραψε ο Γ. Βιολάκης δεν αναφέρεται καθόλου στο Μικρό Εσπερινό, αφού παντού κυριαρχεί ο Μεγάλος. Η χρήση των όρων «Μικρός» και «Μεγάλος», ουσιαστικά, χρησιμοποιείται καταχρηστικά στις ενοριακές συνάξεις και αποτελεί απλό κατάλοιπο της ακριβούς εφαρμογής του μοναστηριακού τυπικού στις μονές.

Η τάξη του Μικρού Εσπερινού των αγρυπνιών είναι πολύ απλή, λιτή και περιλαμβάνει ελάχιστα στοιχεία. Η ακολουθία ξεκινά με το «Ευλογητός ο Θεός», σε αντίθεση με το Μεγάλο Εσπερινό των αγρυπνιών που άρχεται με το «Δόξα τη Αγία», ακολουθεί ο Προοιμιακός και αμέσως, χωρίς να εκφωνηθεί η Μεγάλη Συναπτή, το «Κύριε Εκέκραξα» και το «Κατευθυνθήτω», χωρίς τη λοιπή στιχολογία των ψαλμών («Θου Κύριε» κ.λπ.), από την οποία ψάλλονται μόνο οι στίχοι που συνοδεύονται από τα στιχηρά εφύμνια, συνήθως τέσσερις στο πλήθος, από το «Από φυλακής πρωΐας» κ.εξ. Η μικρή δοξολογία «Δόξα, Και νυν» συνοδεύεται από ένα ή δύο τροπάρια. Στη συνέχεια τα: «Φως Ιλαρόν», Προκείμενο της ημέρας, «Καταξίωσον Κύριε» και αμέσως, χωρίς καμία εκφώνηση του ιερέα, τα απόστιχα, το «Νυν απολύεις», το Τρισάγιο κ.λπ. της ακολουθίας και η απόλυση.

Ο Μικρός Εσπερινός, επομένως, είναι ακολουθία αποκλειστικά συνυφασμένη με τη μοναστηριακή τάξη των αγρυπνιών των εξεχουσών ημερών του λειτουργικού έτους. Η ενοριακή τάξη δεν γνωρίζει διάκριση σε Μικρό και Μεγάλο Εσπερινό, αφού μόνο ο δεύτερος τελείται στις ενορίες. Ο χαρακτηρισμός του καθημερινού Εσπερινού, χωρίς είσοδο με θυμιατό, ως «μικρού είναι απόλυτα εσφαλμένος και καλό θα ήταν να αποφεύγεται.

Βιβλιογραφία:
Βιολάκη Γ., Τυπικόν της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Σειρά: Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη, εκδ. Βασ. Δ. Σαλίβερου, Αθήναι χ.χ. 
Μπεκατώρου Γ.Γ., «Εσπερινός. Τάξις Λατρείας», ΘΗΕ, 5 (1964), στ. 914-917.   
Παπαγιάννη Κων., Σύστημα Τυπικού των ιερών ακολουθιών του όλου ενιαυτού, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2006.  
Φουντούλη Ιω. Μ., Απαντήσεις εις λειτουργικάς απορίας, τ. Α’, εκδ. Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 20066. 
Του Ιδίου, Λειτουργική Α’. Εισαγωγή στη Θεία Λατρεία, εκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη 20003.
ΠΗΓΗ: https://naxioimelistes.blogspot.com/

Τρίτη 28 Αυγούστου 2018

Παιδί:


 Πως να διαλέξετε

σωστή σχολική τσάντα


Η επιλογή της σχολικής τσάντας πρέπει να γίνεται προσεκτικά, ειδάλλως η αναπτυσσόμενη πλάτη των παιδιών κινδυνεύει από σοβαρές βλάβες. 
Ήρθε πάλι εκείνη η εποχή του χρόνου, όπου οι γονείς σπεύδουν να αγοράσουν σχολική τσάντα για τα μικρά ή μεγαλύτερα παιδιά τους.
Η επιλογή τους, όμως, δεν πρέπει να γίνεται με βάση τις επιταγές της μόδας ή τα χρώματα και τα σχέδια της τσάντας. Και αυτό, διότι αν η σχολική τσάντα δεν είναι κατάλληλη για το παιδί, μπορεί να υπάρξουν σοβαρές συνέπειες.
Σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας (ΕΠΕ), έξι στα δέκα παιδιά του Δημοτικού στη χώρα μας υποφέρουν από πόνους στην πλάτη.
Κύρια αιτία γι’ αυτό είναι η σάκα τους, η οποία άλλοτε είναι υπερβολικά βαριά και άλλοτε ακατάλληλη για το παιδί. Σε πολλές περιπτώσεις, εξ άλλου, τα παιδιά την χρησιμοποιούν με λάθος τρόπο.
Η σχετική έρευνα της ΕΠΕ είχε δείξει ότι οι τσάντες των Ελληνόπουλων που πηγαίνουν στο Δημοτικό είθισται να ζυγίζουν από 4 έως 7 κιλά. Ωστόσο για να είναι ασφαλής, η σχολική τσάντα δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από το 10% του σωματικού βάρους του παιδιού.
Δεδομένου όμως ότι τα παιδάκια του Δημοτικού συνήθως ζυγίζουν 22-35 κιλά, η σχολική τσάντα μετά βίας θα έπρεπε να φθάνει τα 3,5 κιλά.
Τα πιθανά προβλήματα
Τί μπορεί να πάθει ένα παιδί από την αναγκαστική... άρση βαρών στο σχολείο; Πόνος στη μέση και ανισοϋψείς ώμοι (ο ένας είναι πιο χαμηλά από τον άλλο) είναι μερικές από τις δυνητικές απειλές, σύμφωνα με την ΕΠΕ.
Άλλοι πιθανοί κίνδυνοι είναι η κύφωση και η επονομαζόμενη λειτουργική σκολίωση εκ στάσεως. Αρκετά συνηθισμένα, εξ άλλου, είναι και τα ενοχλήματα στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης (το τμήμα της που αντιστοιχεί στον θώρακα).
Τα προβλήματα αυτά οφείλονται στο ότι ο σκελετός των παιδιών βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης. Το περπάτημα με μεγάλο βάρος στην πλάτη ασκεί τεράστιες πιέσεις στην σπονδυλική στήλη, τους μυς και τους συνδέσμους.
Αν μάλιστα το παιδί συνηθίζει να κρεμάει την τσάντα μόνο από τον ένα ώμο, κινδυνεύει να παρουσιάσει ανομοιόμορφη ανάπτυξη στο σώμα του. Είναι σαν να πηγαίνει στο γυμναστήριο για να γυμνάσει μόνο την μία πλευρά του.
Τα χαρακτηριστικά
Εκτός από το βάρος της σχολικής τσάντας, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν οι γονείς και στα χαρακτηριστικά της. Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (ΑΑΡ) έχει μερικές χρήσιμες συμβουλές:
* Διαλέξτε μία τσάντα πλάτης, με φαρδείς, ενισχυμένους ιμάντες. Οι στενοί ιμάντες μπορεί να «μπουν» μέσα στο δέρμα, προκαλώντας πόνο και εμποδίζοντας την κυκλοφορία του αίματος.
* Φροντίστε η σχολική τσάντα να έχει δύο ιμάντες. Όσες έχουν έναν ιμάντα που φοριέται διαγώνια στο σώμα, δεν μπορούν να μοιράσουν ομοιόμορφα το βάρος στις δύο πλευρές του.
* Βεβαιωθείτε ότι η τσάντα έχει ενισχυμένη «πλάτη». Η ενισχυμένη πλάτη της προστατεύει την ράχη του παιδιού από τις οξείες γωνίες των αντικειμένων που μεταφέρει.
* Βεβαιωθείτε ότι έχει ζώνη για τη μέση. Η πρόσδεση της τσάντας και στη μέση, κατανέμει το βάρος και στην πύελο (λεκάνη).
* Πρέπει να είναι ελαφριά. Η σχολική τσάντα δεν πρέπει να προσθέτει στο βάρος που κατ’ ανάγκην θα μεταφέρει το παιδί.
Κατά τη χρήση
Όταν έρθει η ώρα να χρησιμοποιήσει το παιδί τη σχολική τσάντα, βεβαιωθείτε για τα εξής:
* Το κάτω μέρος της σταματά πάνω από τους γοφούς του παιδιού. Προσαρμόστε αναλόγως τους ιμάντες.
* Το παιδί την μεταφέρει φορώντας και τους δύο ιμάντες στους ώμους του.
* Τα σχολικά είδη είναι μοιρασμένα σε όλα τα τμήματα της τσάντας. Τα πιο βαριά πρέπει να τοποθετηθούν στην κεντρική θήκη της, που ακουμπά στην πλάτη του παιδιού.
* Αν το βάρος που πρέπει να μεταφέρει το παιδί υπερβαίνει το 10% του σωματικού του βάρους, καλό είναι να επιλέξετε τσάντα με ρόδες. Να θυμάστε όμως ότι και αυτή πρέπει να την σηκώσει για να την ανεβάσει, π.χ., από την σκάλα. Επιπλέον, η χρήση της είναι δύσκολη όταν βρέχει ή χιονίζει.
Αν, πάντως, η τσάντα του παιδιού προβλέπεται να είναι ασήκωτη και έχετε την οικονομική δυνατότητα, καλό είναι να αγοράσετε ένα δεύτερο σετ σχολικών βιβλίων. Με αυτό τον τρόπο δεν θα αναγκάζεται να τα πηγαινοφέρνει στο σχολείο.

Από Ρούλα Τσουλέα
iatropedia.gr
Φιλοξενία: Το Χαμομηλάκι