Κυριακή 6 Ιουνίου 2021

ΠΑΤΜΟΣ Palmosa island: Μανόλης Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου

Palmosa island: Μανόλης Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ , Εικόνες της Πάτμου. Ζητήματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής ζωγραφικής. Καλλιτεχνική επιμέλεια έκδοσης: Τάκης Κατσουλίδη...

ΠΑΤΜΟΣ Palmosa island: Patmos, traditional architecture

Palmosa island: Patmos, traditional architecture: IAKOVIDES CHRISTOS , Patmos , traditional architecture. Translation by Philip Ramp. Melissa Publishing House. Athens , 1990, p. 40.   Detail...

Η ευχή «εἰς γυναῖκα λεχώ»...

Η ευχή «εἰς γυναῖκα λεχώ» την πρώτη ημέρα από τη γέννηση

Γεώργιος Ζαραβέλας, Θεολόγος, ΜΑ Ιστορικής Θεολογίας – Λειτουργικής ΕΚΠΑ

Η ανύστακτη μέριμνα της Εκκλησίας για τα ευσεβή μέλη της καλύπτει κάθε πτυχή του βίου τους, από την έλευση στον παρόντα κόσμο έως και την εκδημία από αυτόν. Η σημασία της πρώτης ημέρας της ζωής του παιδιού είναι εμφανής στη σύντομη ακολουθία του Ευχολογίου, η οποία φέρει τον τίτλο: «Εὐχὴ εἰς γυναῖκα λεχώ, τῆ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῆς γεννήσεως τοῦ παιδίου αὐτῆς», αλλά κυρίως απευθύνεται στη μητέρα. Ο χαρακτηρισμός της ακολουθίας στα έντυπα ευχολόγια ως «ευχής» είναι εύλογος, αφού είναι σύντομη και κυριαρχούν οι υπέρ της γυναίκας και του βρέφους ευχές.