Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022

"Ὁ Βαγγέλης"!

Ὁ ἀείμνηστος Εὐάγγελος Κουλιανός, στό μέτωπο του 1940!

Ὁ "Βαγγέλης", ὅπως χαραχτηριστίκα τόν ἀποκαλούσαμε, δέν ἦταν Πάτμιος, ἀλλά ἀγάπησε τό Νησί μας πάρα πολύ. Νυμφεύθηκε τήν ἀείμνηστη σύζυγό του Μαρία, ἀνηψιά τοῦ Ἀρχιμανδρίτη κυροῦ Συμεών Ρεβίθη, καί ἔτσι ἡ Πάτμος ἦταν ἡ δεύτερη Πατρίδα του.  Ἀξιαγάπητος, πάντοτε μέ τά ἀστεῖα του, μέ τά Γαλλικά του καί τήν ἀπέραντη καλωσύνη του. Κάθε βράδυ "ἠποσπέριζε" στήν ἀγαπημένη του Λόζα στή Χώρα.

Νάξιοι Μελιστές: Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή E΄ Λουκά! 30.10.2022!

Νάξιοι Μελιστές: Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή E΄ Λουκά! 30.10.2022!: Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας   τής Κυριακής  E΄ Λουκά,  σε παρασημαντική. Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχε...

Θυσία και πίστη στο Θεό!!!

Από μερικά παλληκάρια κρατήθηκε το Έθνος!


Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης (1924-1994).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος) 

Όσο ξεχνάμε τον εαυτό μας, τόσο μας θυμάται ο Θεός

Όποιος έχει θυσία και πίστη στον Θεό, δεν υπολογίζει τον εαυτό του.

Ο άνθρωπος, όταν δεν καλλιεργήση το πνεύμα της θυσίας, σκέφτεται μόνον τον εαυτό του και θέλει όλοι να θυσιάζωνται γι ̓ αυτόν.

Αλλά όποιος σκέφτεται μόνον τον εαυτό του, αυτός απομονώνεται και από τους ανθρώπους, απομονώνεται και από τον Θεό – διπλή απομόνωση -, οπότε δεν δέχεται θεία Χάρη. Αυτός είναι άχρηστος άνθρωπος.

Και να δήτε, αυτόν που σκέφτεται συνέχεια τον εαυτό του, τις δυσκολίες του κ.λπ., καιανθρωπίνως κανείς δεν θα του συμπαρασταθή σε μια ανάγκη. Καλά, θεϊκή συμπαράσταση δεν θα έχη, αλλά δεν θα έχη και ανθρώπινη. Μετά θα προσπαθή από εδώ-από εκεί να βοηθηθή. Θα βασανίζεται δηλαδή, για να βοηθηθή από ανθρώπους, αλλά βοήθεια δεν θα βρίσκη.

Αντίθετα, όποιος δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αλλά σκέφτεται συνέχεια τους άλλους, με την καλή έννοια, αυτόν τον σκέφτεται συνέχεια ο Θεός, και μετά τον σκέφτονται και οι άλλοι. Όσο ξεχνάει τον εαυτό του, τόσο τον θυμάται ο Θεός.

Να, μια ψυχή φιλότιμη μέσα σε ένα Κοινόβιο θυσιάζεται, δίνεται κ.λπ. Αυτό, νομίζετε, δεν έχει πέσει στην αντίληψη των άλλων; Μπορεί να μην την σκεφθούν οι άλλοι αυτήν την ψυχή που δίνεται ολόκληρη και δεν σκέφτεται τον εαυτό της; Μπορεί να μην την σκεφθή ο Θεός; Μεγάλη υπόθεση! Εδώ βλέπει κανείς την ευλογία του Θεού, πώς εργάζεται ο Θεός.

Στις δυσκολίες δίνει εξετάσεις ο άνθρωπος. Εκεί φαίνεται αν έχη πραγματική αγάπη, θυσία.

Και όταν λέμε ότι ένας έχει θυσία, εννοούμε ότι την ώρα του κινδύνου δεν υπολογίζει τον εαυτό του και σκέφτεται τους άλλους. Βλέπεις, και η παροιμία λέει «ο καλός φίλος στην ανάγκη φαίνεται».

Θεός φυλάξοι, αν λ.χ. τώρα έπεφταν βόμβες, θα φαινόταν ποιος σκέφτεται τον άλλον και ποιος σκέφτεται τον εαυτό του. Όποιος όμως έχει μάθει να σκέφτεται μόνον τον εαυτό του, σε μια δυσκολία πάλι τον εαυτό του θα σκέφτεται, και ο Θεός δεν θα τον σκέφτεται αυτόν τον άνθρωπο. Όταν από τώρα δεν σκέφτεται κανείς τον εαυτό του αλλά σκέφτεται τους άλλους, και στον κίνδυνο τους άλλους θα σκεφθή. Τότε ξεκαθαρίζουν ποιοι έχουν πραγματικά θυσία και ποιοί είναι φίλαυτοι.

Αν δεν αρχίση κανείς να κάνη από τώρα καμιά θυσία, να θυσιάση μια επιθυμία, έναν εγωισμό, πως θα φθάση να θυσιάση την ζωή του σε μια δύσκολη στιγμή; Αν τώρα σκέφτεται τον κόπο και κοιτάη να μην κοπιάση λίγο παραπάνω από έναν άλλο σε μια δουλειά, πως θα φθάση στην κατάσταση να τρέχη να σκοτωθή αυτός, για να μη σκοτωθή ο άλλος;

Αν τώρα για μικρά πράγματα σκέφτεται τον εαυτό του, τότε που θα κινδυνεύη η ζωή του, πως θα σκεφθή τον άλλον; Τότε θα είναι πιο δύσκολα. Αν έρθουν δύσκολα χρόνια και έχη λ.χ. ο διπλανός του πυρετό και τον δη να πέση στον δρόμο, θα τον αφήση και θα φύγη. Θα πη: «Να πάω να ξαπλώσω, μην πέσω και εγώ».

Στον πόλεμο παλεύει η ζωή η δική σου με την ζωή του άλλου. Λεβεντιά είναι να τρέχη ο ένας να γλυτώση τον άλλον.

Όταν δεν υπάρχη θυσία, ο καθένας πάει να γλυτώση τον εαυτό του. Και είναι παρατηρημένο· όποιος πάει στον πόλεμο να ξεφύγη, τον βρίσκει εκεί η οβίδα. Πάει δήθεν να γλυτώση και σπάζει τα μούτρα του.

Γι ̓ αυτό να μην κοιτάζη κανείς να ξεφύγη, και ιδίως όταν αυτό είναι εις βάρος των
άλλων.

Θυμάμαι ένα περιστατικό από τον Αλβανικό πόλεμο. Ένας στρατιώτης είχε μια πλάκα, για να προστατεύη το κεφάλι του. Εν τω μεταξύ χρειάσθηκε να πάη λίγο πιο πέρα και την ακούμπησε κάτω. Πάει αμέσως ο διπλανός του και την παίρνει. Σου λέει: «Ευκαιρία είναι, θα την πάρω εγώ τώρα». Την ίδια στιγμή, τακ, πέφτει ο όλμος επάνω του, τον διέλυσε.

Αυτός έβλεπε τα πυρά που έπεφταν και πήρε την πλάκα, για να γλυτώση· δεν υπολόγισε τον άλλον που θα γύριζε πάλι. Σκέφθηκε μόνον τον εαυτό του και δικαιολόγησε κάπως και την πράξη του: «Αφού πήγε λίγο πιο πέρα ο άλλος, μπορώ να την πάρω την πλάκα». Ναι, έφυγε, αλλά η πλάκα ήταν δική του.

Ένας άλλος, όσο συνεχιζόταν ο πόλεμος, προσπαθούσε να γλυτώση. Κανέναν δεν υπολόγιζε. Οι άλλοι βοηθούσαν, αυτός καθόταν στο σπίτι του. Κοίταζε μέχρι την τελευταία ώρα που δυσκόλεψαν τα πράγματα να ξεφύγη. Αργότερα, όταν είχαν έρθει οι Άγγλοι, πήγε στο στρατόπεδο, παρουσιάσθηκε στον Ζέρβα και, επειδή είχε και αμερικανική υπηκοότητα, βρήκε ευκαιρία και έφυγε για την Αμερική. Μόλις όμως έφθασε εκεί, πέθανε!

Η γυναίκα του η καημένη έλεγε: «Πήγε να ξεφύγη από τον Θεό!». Αυτός πέθανε, ενώ άλλοι που πήγαν και στον πόλεμο έζησαν.

Όσοι πεθαίνουν παλληκαρίσια, δεν πεθαίνουν
Θυμάμαι, στον στρατό το σύνολο είχε έναν κοινό σκοπό. Προσπαθούσα εγώ, αλλά η θυσία υπήρχε και στους άλλους, άσχετα αν πίστευαν η όχι στην άλλη ζωή.

«Γιατί να σκοτωθή ο άλλος; είναι οικογενειάρχης», έλεγαν, και πήγαιναν αυτοί σε μια επικίνδυνη επιχείρηση. Η θυσία που έκαναν αυτοί είχε μεγαλύτερη αξία από την θυσία που έκανε ένας πιστός. Ο πιστός πίστευε στην θεία δικαιοσύνη, στην θεία ανταπόδοση, ενώ αυτοί δεν γνώριζαν ότι δεν πάει χαμένη η θυσία που έκαναν και ότι θα έχουν να λάβουν γιʹ αυτήν στην άλλη ζωή.

Στην Κατοχή, τότε με τον Δαβάκη, οι Ιταλοί είχαν κάνει συλλήψεις νέων αξιωματικών, τους έβαλαν σε ένα καράβι και τους βούλιαξαν.

Ύστερα, τους πρώτους που έπιασαν, τους βασάνισαν, για να μαρτυρήσουν ποιοι έχουν όπλα. Εκεί να δήτε κοσμικοί άνθρωποι τι θυσία έκαναν! Στην Κόνιτσα, κοντά στο σπίτι μας, εκεί που έχτισαν τώρα τον Ναό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, πρώτα ήταν τζαμί. Τους έκλειναν μέσα στο τζαμί και τους έδερναν όλη την νύχτα με βούρδουλα που είχε επάνω κολτσίδες όλο αγκάθια η με καλώδια γδαρμένα· έβγαιναν έξω τα σύρματα, έδεναν και στην άκρη μολύβια και μʹ αυτά τους χτυπούσαν· και αυτό το ατσαλένιο σύρμα πήγαινε και έγδερνε το δέρμα. Για να μην ακούγωνται οι φωνές, τραγουδούσαν ή έβαζαν μουσική. Από ̓δω βγήκε το «ξύλο μετά μουσικής».

Τους κρεμούσαν και ανάποδα και έβγαζαν οι καημένοι αίμα από το στόμα, αλλά δεν μιλούσαν, γιατί σκέφτονταν: «Αν μαρτυρήσουμε εμείς – ήξεραν ποιοι είχαν ντουφέκια -, ύστερα θα χτυπούν τον καθέναν, για να μαρτυρήση».

Γιʹ αυτό οι πρώτοι είπαν: «Ας πεθάνουμε εμείς, για να τους αποδείξουμε ότι δεν έχουν οι άλλοι ντουφέκια».

Και ήταν μερικοί που για μια οκά ή για πέντε οκάδες αλεύρι έλεγαν ότι ο τάδε π.χ. έχει δύο ντουφέκια. Πεινούσε ο κόσμος και πρόδιδαν τους άλλους.

Οπότε και μερικοί Ιταλοί από ένα τάγμα που ήταν νόθα παιδιά και ήταν βάρβαροι με όλα τα κόμπλεξ που είχαν, έβγαζαν το άχτι τους. Έπαιρναν τα μικρά παιδιά, τα έβαζαν τα καημένα γυμνά πάνω στην μασίνα που έκαιγε και τα πατούσαν να καούν. Τα έκαιγαν, για να μαρτυρήσουν οι γονείς που έχουν το ντουφέκι. «Δεν έχω, δεν έχω», έλεγαν οι μεγάλοι και εκείνοι έκαιγαν τα παιδάκια. Θέλω να πω, εκείνοι προτίμησαν να πεθάνουν, αν και ήταν κοσμικοί άνθρωποι, για να μη φάνε και οι άλλοι ξύλο η για να μην τους σκοτώσουν. Με αυτόν τον τρόπο έσωσαν πολύ κόσμο. Έτσι από μερικά παλληκάρια κρατήθηκε το Έθνος!

Όσοι πεθαίνουν παλληκαρίσια, δεν πεθαίνουν. Αν δεν υπάρχη ηρωισμός, δεν γίνεται τίποτε. Και να ξέρετε, ο πιστός είναι και γενναίος. Ο Μακρυγιάννης ο καημένος τι τράβηξε! Και σε τι χρόνια!

«Κάπνισαν τα μάτια μου», λέει κάπου, Γέροντα.
– Ναι, κάπνισαν τα μάτια του. Από την ένταση και την αγωνία που είχε, ήταν σαν να έβγαζαν υδρατμούς τα μάτια του. Βρέθηκε σ ̓ εκείνη την κατάσταση και από πόνο και αγάπη θυσιαζόταν συνέχεια. Δεν σκέφθηκε, δεν υπολόγισε ποτέ τον εαυτό του. Δεν φοβήθηκε μην τον σκοτώσουν, όταν αγωνιζόταν για την πατρίδα.

Ο Μακρυγιάννης ζούσε πνευματικές καταστάσεις. Αν γινόταν καλόγερος, πιστεύω ότι από τον Άγιο Αντώνιο δεν θα είχε μεγάλη διαφορά. Τρεις χιλιάδες μετάνοιες έκανε και είχε και τραύματα και πληγές. Άνοιγαν οι πληγές του, έβγαιναν τα έντερά του, όταν έκανε μετάνοιες, και τα έβαζε μέσα. Τρεις δικές μου μετάνοιες κάνουν μία δική του. Έβρεχε το πάτωμα με τα δάκρυά του. Εμείς, αν ήμασταν στην θέση του, θα πηγαίναμε στο νοσοκομείο να μας υπηρετούν. Θα μας κρίνουν οι κοσμικοί!

Απόσπασμα από το βιβλίο του Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου (νυν Αγίου Παϊσίου) «Πνευματική Αφύπνιση», Λόγοι β’, έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου «Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου», Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

ΠΗΓΗ:https://www.pemptousia.gr/2022/10/apo-merika-pallikaria-kratithike-to-ethnos/

Έπος του 1940:

           υπό την Αγία Σκέπη της Θεοτόκου

      Η εποχή του φθινοπώρου σηματοδοτείται από δυο μεγάλες γιορτές, μια θρησκευτική και μια εθνική. Η πρώτη ανήκει στον άγιο Δημήτριο και η δεύτερη στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Στην αναφορά μας αυτή θα μνημονεύσουμε τα πολεμικά κατορθώματα των Ελλήνων  της εποχής εκείνης, τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για τον απανταχού ελληνισμό και το έθνος μας, τα οποία με την πάροδο του χρόνου οδηγούνται στη λήθη.

Έχουν περάσει 82 χρόνια, όπου ο τότε ήσυχος και μικρός ελληνικός λαός, δέχθηκε άνανδρη επίθεση, από έναν κολοσσό σε πολεμικό υλικό και εξοπλισμό, την Ιταλία. Η τότε Ιταλία (φιλική σήμερα προς την Ελλάδα), είχε ζητήσει προκλητικά με τον Πρέσβη της, την παράδοση της ελληνικής επικράτειας σε τρεις ώρες.  Η μικρή Ελλάδα μας  υπό τη σκέπη και προστασία της Παναγίας αποκρίθηκε σταθερά και αποφασιστικά στη φασιστική πρόκληση με το αθάνατο «ΟΧΙ», που τινάχτηκε περήφανο από τις καρδιές των Ελλήνων γεμίζοντας τη χώρα με δόξα. Είναι σχεδόν η μοναδική περίπτωση στην ανθρώπινη ιστορία που η Ελλάδα καλείται σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να πει ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ. Απάντηση από την οποία εξαρτιόνταν  το μέλλον της πατρίδος μας.

     Δεν είναι τυχαίο το ότι την ίδια ημέρα με την εθνική μας γιορτή επέλεξε η Εκκλησία της Ελλάδος να γιορτάζουμε την αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Κι αυτό διότι (σύμφωνα με την πρόταση του αρχιεπισκόπου Αθηνών Σπυρίδωνα κατά τη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της 17ης Οκτωβρίου 1952 για μεταφορά της από την ημερομηνία της 1ης Οκτωβρίου στην ημερομηνία της 28ης Οκτωβρίου) ήταν η ίδια Παναγία που έβλεπαν πολλοί από τους πολεμιστές στα αλβανικά βουνά να τους σκεπάζει και να τους προφυλάσσει από τα εχθρικά πυρά. Τιμούμε λοιπόν την Παναγία που ενδυνάμωσε και διατήρησε αβλαβείς τους έλληνες στρατιώτες και χάρη στην προστασία της αυτή ζούμε εμείς σήμερα και χαιρόμαστε την ελευθερία μας.

     Η φασιστική Ιταλία την εποχή εκείνη με ένα τελεσίγραφο μοναδικό στα διεθνή διπλωματικά χρονικά, καλούσε την Ελλάδα να της παραχωρήσει τα εδάφη της για διέλευση κατασπιλώνοντας έτσι την τιμή της. Στην ιταμή αυτή αξίωση της φασιστικής βίας η Ελλάδα έδωσε την απάντηση την οποία επέβαλαν οι τρισχιλιετείς παραδόσεις  της, οι χαραγμένες ως και στην τελευταία γωνιά της πατρίδος μας με το αίμα των Ελλήνων και των μαρτύρων της ορθόδοξης χριστιανικής μας πίστεως. Ο Μουσολίνι δεν κατάλαβε ποτέ την ιστορική παράδοση, τη θρησκευτικότητα και το ψυχικό σθένος της μικρής μπροστά στις δυνάμεις του άξονα Ελλάδας. Δεν πρόβλεψε τη μεγάλη χαρά που  κυρίεψε τον τόπο μας, όταν αντήχησαν οι καμπάνες των Εκκλησιών μαζί με τα πρώτα πυρά και έφεραν την είδηση ότι είχε φθάσει ξανά η ώρα να πολεμήσουν για την ελευθερία τους.  Και ενώ οι άνδρες πολεμούν με την προστασία της Παναγίας, οι γυναίκες κουβαλούν πυρομαχικά  βοηθούμενες από τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν κερδήθηκε η μάχη της Πίνδου η πρώτη νικηφόρα μάχη της Ευρώπης, για να ακολουθήσουν κα οι επόμενες επιτυχίες.

   Οι ελεύθεροι λαοί της γης χαιρετίζουν το απίστευτο γεγονός. Οι υποδουλωμένοι νιώθουν κρυφή χαρά, ξεθαρρεύουν. Ο κόσμος μένει εκστατικός. Μέσα στην απελπιστική σύγχυση και την μαύρη ηττοπάθεια βλέπουν το θαύμα της Παναγίας. Μέσα στην πάχνη των σκοτεινών εκείνων ημερών φάνηκε επιτέλους κάποιο φως, ακούστηκε μια ρωμαλέα φωνή να λέει στους αδίστακτους επιδρομείς «ΟΧΙ» και να δίνει στην ταπεινωμένη Ευρώπη ένα μάθημα αξιοπρέπειας. Ο επίλογος όμως σε αυτή την υπέροχη ελληνική νίκη δεν στάθηκε το ίδιο ευτυχής  όσο και το προοίμιο.

     Ο ελληνικός  στρατός, με μια υπερένταση των δυνάμεών του έδωσε και το τελευταίο απόθεμα ανθρώπινης αντοχής γράφοντας  τη δεύτερη ελληνική εποποιία του πολέμου. Ο λαός μας από την εκτυφλωτική λάμψη των ελληνικών βουνών πέρασε στο πυκνό σκοτάδι της φρικτής κατοχής. Πείνασε, μάτωσε, σταυρώθηκε, αλλά δε γονάτισε δεν αισθάνθηκε ποτέ νικημένος, γιατί είχε βοηθό και συμπαραστάτη τη Σκέπη της Παναγίας. Εμείς σήμερα περήφανοι για τους μάρτυρες προγόνους μας, τιμούμε με σεβασμό την προσφορά και τις θυσίες τους, συνεχίζοντας το δρόμο που εκείνοι χάραξαν, θέτοντας τους εαυτούς μας στην υπηρεσία της κοινής σωτηρίας. Οφείλουμε όμως να αντλούμε τα ανάλογα εθνικά συμπεράσματα και διδάγματα. Η αγάπη προς την Πατρίδα είναι στοιχειώδες καθήκον όλων μας κι αυτό δεν θεωρείται εθνικισμός – ρατσισμός, όπως δυστυχώς ισχυρίζονται οι ατομικιστικά  σκεπτόμενοι υλιστές, οι οποίοι περιμένουν τη θυσία για την Πατρίδα  από τους άλλους ενώ οι ίδιοι απολαμβάνουν την ελευθερία.

        Ακολουθώντας επομένως όλοι εμείς οι νεοέλληνες το δύσκολο δρόμο της μνήμης, ανηφορίζουμε προς εκείνο το έπος της ελευθερίας και επαληθεύουμε τον ζήλο του λαού μας να ζήσει σωστά, δηλαδή ελεύθερα, χριστιανικά. Και συγχρόνως νιώθουμε πως (από την αρχαιότητα)  αυτή είναι η ποιο βαθιά και αιματηρή παράδοση του λαού μας: Να παλεύει να διευρύνει όσο γίνεται περισσότερο το χώρο της ελευθερίας του, για να συναισθανθεί γόνιμα, θρησκευτικά και πολιτικά την ελευθερία του αυτή. Ας ξαγρυπνούμε λοιπόν πάντοτε για τα εδάφη μας, την Ελλάδα μας, ώστε μαζί με την ευχή της  Εκκλησίας μας «υπέρ της Ειρήνης του σύμπαντος  κόσμου»  να είμεθα έτοιμοι να φανούμε αντάξιοι απόγονοι των ελλήνων ηρώων του 1940 και όχι απλοί κομιστές της δόξας εκείνων.

ΠΗΓΗ:https://www.pemptousia.gr/2022/10/epos-tou-1940-ipo-tin-agia-skepi-tis-theotokou/

28η Οκτωβρίου...

Η Ἐπέτειος του ΟΧΙ στην Πάτμο και στη Σχολή μας

Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η επέτειος του ΟΧΙ στην Πάτμο και στη Σχολή μας.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την παραμονή με την σχολική εορτή η οποία περιελάμβανε τον ορισμό σημαιοφόρου και παραστατών καθώς και την απονομή αριστείων και βραβείων στους αριστεύσαντες και πρωτεύσαντες μαθητές και μαθήτριες της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές μας, με την επιμέλεια της φιλολόγου Χάιδως Καλαμπούκα, του θεολόγου Χρήστου Γιώβου και του μουσικού Γιώργου Τσαπράνη παρουσίασαν, μέσα από αναγνώσεις κειμένων, τραγούδια και την προβολή αποσπασμάτων, το ιστορικό πλαίσιο. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Πάτμιου αγωνιστή, μαθητή της Σχολής και πρωτεργάτη της Φιλικής Εταιρείας Εμμανουήλ Ξάνθου στην πλατεία της Χώρας.

Ανήμερα της επετείου, ο σημαιοφόρος με τους παραστάτες συμμετείχαν στην Πανηγυρική Δοξολογία στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στη Χώρα. Στη συνέχεια, μετέβησαν στο μνημείο του Εμμανουήλ Ξάνθου όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση.

Με σύμμαχο τον πολύ καλό καιρό, ακολούθησε η παρέλαση των σχολείων και των εθνοφυλάκων στον κεντρικό δρόμο της Χώρας με την οποία κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την παρέλαση και χειροκρότησε θερμά τα τμήματα που παρέλασαν.

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές μας για την άξια εκπροσώπηση της Σχολής!

ΠΗΓΗ:  http://lyk-ekkl-patmou.dod.sch.gr/

πηγή: patmostimes.gr
πηγή: patmostimes.gr

Ἡ Ἐκκλησία στὰ χαρακώματα......

Ὁ παπὰς τοῦ ’40

Ἕνας Στρατιώτης θυμᾶται γιὰ τὴν ἅγια μορφὴ καὶ τὴν θυσία τοῦ Στρατιωτικοῦ Ἱερέως Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Τσοκώνα:

«Κεράσοβο Πωγωνίου…1940. Στὶς 11 περνᾶνε ἀεροπλάνα (ἰταλικὰ φυσικά) καὶ βομβαρδίζουν σὰν δαίμονες πάνω ἀπ’ τὰ κεφάλια μας. Οἱ βόμβες λυσσᾶνε, μὰ πέφτουν πιὸ πέρα μὲς στὴ χαράδρα.

Τὴ νύχτα, ἐνῷ κοιμόμαστε σὲ μιὰ μικρὴ ἐκκλησιά, ἦρθαν μέσα κάτι στρατιῶτες καὶ στριμωχτήκανε κοντά μας. Ἔβρεχε ὁ Θεός, ὁ ὕπνος ἦρθε γρήγορα κι ὅλη νύχτα νιώθαμε ζεστασιά.

Τὴν αὐγὴ ποὺ ξυπνᾶμε βλέπουμε νὰ μπαίνει μέσα ἕνας νέος παπάς, μούσκεμα ἀπὸ τὴν βροχή. Ἀποροῦμε καὶ μαθαίνουμε κάτι τὸ πρωτάκουστο.

Ὁ παπὰς εἶχε ἔρθει μὲ τοὺς ἄλλους στρατιῶτες καὶ βλέποντας τόσους σὲ ἕνα πολὺ στενὸ χῶρο, γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλήσει κανέναν, προτίμησε νὰ μείνει ὁλονυχτὶς ἔξω ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι, χωρὶς ἀντίσκηνο.

Μόλις τὸν βλέπουμε σ’ αὐτὴ τὴν κατάσταση, σηκωνόμαστε ὅλοι ὀρθοὶ καὶ σκύβουμε μπροστά του.

Ἐκεῖνος κάνει τὸ σταυρό του, μᾶς καλημερίζει, ἀνάβει ἕνα κερὶ καὶ προσεύχεται μπροστὰ στὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴν εἰρήνη τοῦ κόσμου καὶ τὴν ἀγάπη ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους.

Τὸν νιώθουμε σὰν Χριστὸ καὶ τὸν βάνουμε γιὰ πάντα στὰ κατάβαθα τῆς ψυχῆς μας. Μετὰ ποὺ βγήκαμε, τραβάει μερικοὺς στρατιῶτες γιὰ τὸ χωριὸ Περιστέρι, χωρὶς νὰ φτάσει ὅμως ποτέ.

Μιὰ ἐχθρικὴ βόμβα τὸν βρίσκει στὸ δρόμο καὶ τὸν ρίχνει κάτω νεκρό. Ἦταν ὁ πιὸ ἅγιος παπὰς κι ἄνθρωπος ποὺ ἀπάντησα στὴ στράτα τῆς ζωῆς μου».

Πηγή: MYRIOBIBLOS

Εικόνα από: taneatismikrospilias24

το «σπιτάκι της Μέλιας»

 

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

Δήμος Παπατζαλάκης, Αἱ δωρεαὶ τῆς Σκέπης σου, ήχος πλ. α΄, Αθ. Καραμάνη

Η ιστορική κραυγή: «ΑEΡΑ»

Η ιστορική κραυγή: «ΑEΡΑ»: Οβίδες βαρέος πυροβολικού σκάνε μπρός και πίσω από τις ελληνικές θέσεις. Ό,τι οχυρώσεις έχουν ετοιμαστεί τινάζονται στον αέρα. Βλήματα πεδινού πέφτουν σα βροχή. Θραύσματα από όλμους σκορπάνε τον θάνατο. Από τα χαρακώματα τους οι φαντάροι μας αλαλάζουν!

«Χωρίς το σχολείον περιπατούμεν εις το σκότος» (Κοσμάς Αιτωλός)

«Χωρίς το σχολείον περιπατούμεν εις το σκότος» (Κοσμάς Αιτωλός): Αφορμή για το παρόν άρθρο ήταν, αφενός, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και, αφετέρου, η αύξηση του φαινομένου που σχετίζεται με κάποιες ομάδες μαθητών, οι οποίοι, σύμφωνα με την επικαιρότητα, φαίνεται να αυξάνονται όλο και πιο πολύ σε ολόκληρη τη χώρα, ασκώντας πράξεις βίας, επιθετικότητας και  εγκληματικότητας.

''Μνήμες Έπους 1940'' με τον Κώστα Γανωτή

Ποιος ήταν ο Άγιος Νέστωρ που τιμάται σήμερα

Ποιος ήταν ο Άγιος Νέστωρ που τιμάται σήμερα: Μάρτυρας της Χριστιανοσύνης από τη Θεσσαλονίκη. Έζησε κατά τους χρόνους του Ρωμαίου αυτοκράτορα...

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022

“Θέλω τον Χριστό ή κάτι από τον Χριστό;” Γερόντισσα Μόνικα~ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2022

Palmosa.blogspot.com: Ι.Ε. Μοσχονάς, Τα Δώδεκα Νησιά και το Νησί της Παφίας

Palmosa.blogspot.com: Ι.Ε. Μοσχονάς, Τα Δώδεκα Νησιά και το Νησί της Παφίας: Ι.Ε. ΜΟΣΧΟΝΑΣ , Τα Δώδεκα Νησιά και το Νησί της Παφίας. Αθήνα, 1928, σελ. 63. Ποιήματα γραμμένα από μία θρυλική μορφή του απελευθερωτικού αγ...