Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Άξιον εστίν, ήχος πλ. β΄, Στανίτσα

Χερουβικό σύντομο, Ήχος Πλ.β΄ (από στήθους) - Παναγιώτης Νεοχωρίτης (16....

Δοξαστικό Εωθινό δ΄ «Όρθρος ην βαθύς» ήχος δ΄, Πέτρου λαμπαδαρίου

Νάξιοι Μελιστές: Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Μετάστασις Αγίου Ιωάννου τού ...

Νάξιοι Μελιστές: Ψαλτικό Εορτοδρόμιο! Μετάστασις Αγίου Ιωάννου τού ...: Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού  Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας τής  εορτής τής Μεταστάσεως τού Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου (26 Σεπτεμβρίο...

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

ΡΙΜΙΝΙ: Η μάχη της ΙΙΙ Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας σαν σήμερα το 1944

ΡΙΜΙΝΙ: Η μάχη της ΙΙΙ Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας σαν σήμερα το 1944: Η Ελλάδα , παρά το ότι υπέκυψε στρατιωτικά σε δύο ισχυρές Δυνάμεις του άξονα , διατήρησε αμείωτη την απόφαση της να συνεχίσει τον αγώνα. Έτσι ο Βασιλιάς και η Κυβέρνηση και στρατιωτικές δυνάμεις αναχώρησαν για την Κρήτη λίγες μέρες πριν την κατάληψη των Αθηνών.

Άγιος Φωκάς Ιερομάρτυρας ο Θαυματουργός

Άγιος Φωκάς Ιερομάρτυρας ο Θαυματουργός: Διότι οδηγό στην αγάπη του αυτή είχε πάντα τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής: «Ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει,... ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τὴ σκοτία ἐστι» (Α' επιστολή Ιωάννου, Β' 10-11). Εκείνος, δηλαδή, που αγαπά τον αδελφόν του, μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό φως. Ενώ αντίθετα, εκείνος που μισεί τον αδελφό του, μένει μέσα στο πνευματικό...

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022