Σάββατο 21 Μαρτίου 2020

Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως..

 Προσκύνησις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως 
εἰς τήν Ἱεράν  Μονήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
 τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτμου. 
Μεσάνυκτα Σαββάτου, 31 Μαρ 2019

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

 '' Ο ΘΕΙΟΤΑΤΟΣ '' 
Αργές Καταβασίες Εορτής της Σταυροπροσκυνήσεως. Ήχος Α'  
Ερμηνεία Μουσικό Διδασκαλείο
'' Πατριαρχική Μουσική Οδοιπορία ''
Μέλος Θρασυβούλου Στανίτσα...

Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

Το λειτουργικό πλαίσιο 
της Σταυροπροσκύνησης

Η Εκκλησία, κατά την Γ’ Κυριακή, αλλά και καθ’ όλη την Δ’ εβδομάδα των Νηστειών, προβάλλει μέσα στο εν γένει κατανυκτικό και ψυχωφελές κλίμα της νηστείας και ακριβώς στο μέσο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου, για τον στηριγμό και την πνευματική ωφέλεια των πιστών. Η τοποθέτηση της προσκύνησης του Τιμίου Σταυρού κατά την ημέρα αυτή θεσμοθετήθηκε και για έναν ακόμα, πρακτικό λόγο. Η μνήμη της εύρεσης του Τιμίου Σταυρού από την αγία Ελένη τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία τη ΣΤ’ του μηνός Μαρτίου, όπως μαρτυρά το συναξάριο της ημέρας στο αντίστοιχο Μηναίο.
Η ημέρα αυτή, δηλαδή η Στ’ Μαρτίου, συμπίπτει συνήθως με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Δεν είναι δυνατό, επομένως, να τελεστεί η εορτή με τη δέουσα λαμπρότητα, καθότι το ύφος των ημερών είναι πένθιμο και δεν τελείται πλήρης Θεία Λειτουργία κατά τις καθημερινές, σύμφωνα με τους κανόνες ΜΘ’ και ΝΑ’ της Συνόδου της Λαοδικείας και ΝΒ’ της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. Οι πατέρες της μονής Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι από τον Η’ αι. αναδιάρθρωσαν τις ακολουθίες του λειτουργικού βιβλίου του Τριωδίου, μετέθεσαν την εορτή του Σταυρού στην Γ’ Κυριακή των Νηστειών, στο μέσο της Τεσσαρακοστής, καθιερώνοντας την πρόθεσή του στο μέσο του ναού προς προσκύνηση.


Φωτογραφία: agkyriaki.gr
Η Εκκλησία, με βάση όλα αυτά, υψώνει στο μέσο του ευχαριστιακού σώματος το πιο ισχυρό από τα όπλα της. Το τυπικό της τελετής έχει ως εξής. Ο ιερέας, μετά το πέρας της Δοξολογίας, κατά τη διάρκεια που οι χοροί ψάλλουν το ασματικό Άγιος ο Θεός, εισοδεύει εξερχόμενος από τη βόρεια πύλη του ιερού, φέροντας πάνω από το κεφάλι τον Τίμιο Σταυρό πάνω σε δίσκο στολισμένο με άνθη, κυρίως βιολέτες και δεντρολίβανο, και με τρία αναμμένα κεριά, τα οποία συμβολίζουν την τριαδικότητα των υποστάσεων του Θεού. Όταν φτάσει στο μέσο του ναού, πλησιάζει το ευπρεπισμένο μικρό τραπέζι -«τετραπόδιο», όπως αναφέρεται στα ισχύοντα τυπικά, το περιέρχεται τρεις φορές και αφού σταθεί δυτικά από αυτό, στραμμένος προς την ανατολή, εκφωνεί «Σοφία ὁρθοὶ» και αποθέτει το δίσκο με τον Σταυρό σε αυτό. Στη συνέχεια θυμιάζει κυκλικά τρεις φορές τον Τίμιο Σταυρό, ψάλλοντας το τροπάριο «Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου», το οποίο και επαναλαμβάνουν οι χοροί των ψαλτών ανά μία. Προσκυνεί, ακολούθως, τρεις φορές τον Σταυρό, ψάλλοντας το τροπάριο «Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν», το οποίο και επαναλαμβάνουν ομοίως οι χοροί. Ακολουθεί ο ασπασμός του από τον ιερέα και όλο το λαό, ενόσω οι χοροί ψάλλουν τα διατεταγμένα τροπάρια, ώσπου όλος ο λαός να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, λαμβάνοντας ως ευλογία από το χέρι του ιερέα άνθη από τον δίσκο του Σταυρού.
Ακολουθεί το απολυτίκιο «Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου» και αρχίζει η Θεία Λειτουργία.
Η νεώτερη συνήθεια τέλεσης της προσκύνησης του Σταυρού στο τέλος της Θείας Λειτουργίας και συγκεκριμένα μετά από το «Είη το όνομα Κυρίου» δεν μαρτυρείται σε καμία τυπική διάταξη, είναι τελετουργικά αβάσιμη και καλό θα ήταν να αποφεύγεται, παρά το όφελος της εξυπηρέτησης των αργοπορημένων πιστών. Η μετάθεση της τελετής μετά τη Θεία Λειτουργία αλλοιώνει τη δομή της, αλλά και το πλούσιο περιεχόμενο των συμβολισμών της.
Ο Σταυρός παραμένει προς προσκύνηση στο κέντρο του ναού έως και την Θ’ Ώρα της Παρασκευής της Δ’ Εβδομάδας των Νηστειών που ακολουθεί. Ο ιερέας, μετά την ανάγνωση της ευχής «Παναγία Τριάς, τὸ ὁμοούσιον κράτος» στο τέλος της Θ’ Ώρας, εξέρχεται από το ιερό, πλησιάζει τον Τίμιο Σταυρό στο μέσο του ναού, και αφού θυμιάσει και τον προσκυνήσει, επανεισάγει τον Σταυρό στο Ιερό Βήμα ευλογώντας με αυτόν το λαό, προπορευόμενου λαμπαδούχου με θυμιατό.
Το περιεχόμενο της υμνογραφίας διαποτίζεται από το σταυροαναστάσιμο μήνυμα των ημερών. Η ακολουθία της εορτής του Τιμίου Σταυρού, εφόσον ανήκει στις δεσποτικές εορτές, συμψάλλεται με την αναστάσιμη ακολουθία από το βιβλίο της Παρακλητικής, έχοντας μάλιστα ιδιαίτερα αντίφωνα, αλλά και μοναδικό κανόνα στον όρθρο, καθώς ο αναστάσιμος κανόνας του ήχου της Κυριακής δεν ψάλλεται. Τα υμνολογικά μέρη της εβδομάδας αυτής προέρχονται από τη γραφίδα του Θεοδώρου του Στουδίτου, που υπήρξε ένας από τους καθιερωτές του εορτασμού της προσκύνησης του Τιμίου Σταυρού κατά την ημέρα αυτή, αλλά και την ακολουθούσα εβδομάδα.
Το φωτεινό παράθυρο της Ανάστασης του Κυρίου, το οποίο ανοίγει με την πρόθεσή του ο Τίμιος Σταυρός, γίνεται πασιφανές και στην υμνολογία της ημέρας. Ο κανόνας του όρθρου της Κυριακής αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εκτός από το περιεχόμενό του, το οποίο είναι σταυροαναστάσιμο και μας αποδεικνύει τη συνάφεια που έχει ο Τίμιος Σταυρός με την δι’ αυτού τριήμερη νίκη του Χριστού, ακόμα και τα εξωτερικά, μορφολογικά χαρακτηριστικά του κανόνα μας προετοιμάζουν για το παγχαρμόσυνο γεγονός της Ανάστασης. Ο εν λόγω κανόνας έχει συντεθεί με πρότυπο τον κανόνα του όρθρου της Κυριακής του Πάσχα, δηλαδή έχει μελωδηθεί στον α’ ήχο, με βάση τον ειρμό α’ ωδής «Αναστάσεως ημέρα». Η αγγελία της Ανάστασης του Κυρίου περιτρέχει ολόκληρο τον κανόνα, πάντα όμως σε συνάφεια με την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού.

Βιβλιογραφία:
Βιολάκη Γ., Τυπικόν της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Σειρά: Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη, εκδ. Βασ. Δ. Σαλίβερου, Αθήναι χ.χ. Θεοδώρου Ευ. Δ., Η μορφωτική αξία του ισχύοντος Τριωδίου. Συμβολή εις την Πρακτικήν Θεολογίαν, εκδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Εν Αθήναις 1986. Μπεκατώρου Γ. Γ., «Σταυρός· Αι εορταί του Τιμίου Σταυρού», ΘΗΕ, 11(1967), στ. 435. Παπαγιάννη Κων., Σύστημα Τυπικού των ιερών ακολουθιών του όλου ενιαυτού, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2006. Φουντούλη Ιω. Μ., Τελετουργικά Θέματα, τ. Α’, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2002.
ΠΗΓΗ: https://www.pemptousia.gr/2020/03/to-litourgiko-plesio-tis-stavroproskinisis/

π. Λύβιος...


Η ἐπιδημία....

Μια από τις μεγαλύτερες δωρεές του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο είναι η διάκριση. Να μπορεί δηλαδή να διακρίνει καταστάσεις και αναλόγως να αποφασίζει και να ενεργεί. Αυτή όμως η μεγάλη αρετή φαίνεται ότι είναι άγνωστη σε ένα μεγάλο ποσοστό των θρησκευομένων.
Το λέω αυτό διότι αυτές τις μέρες μέσα στα πολλά απίθανα μηνύματα ηχητικά και βίντεο που έχω δεθεί (συνωμοσιολογικά, «προφητολογικά», καταστροφικά, παρανοϊκά), και ό, τι άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί, φάνηκε στο inbox μου και ένα ερώτημα που ζητάει να απαντήσω περί του τι λένε οι «Γεροντάδες», για το θέμα το Κορωναϊου.
Κοιτάξτε δεν ξέρω πώς βλέπετε εσείς την εκκλησία, το Χριστό και τους αγίους, αλλά για μένα είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι δεν είναι ούτε επιδημιολόγοι, ούτε λοιμωξιολόγοι και ούτε δουλεύουν στο ινστιτούτο «Παστέρ». Πολλώ δε μάλλον δεν είναι πράκτορες της ΚΥΠ, ΜΙΤ και CIA.
Ο άγιοι κρατάνε τα μυστικά τής εν Χριστώ ζωής, μέσα στο βίωμα της αγάπης και της ταπείνωσης και όχι τα κλειδιά της επιστήμης της παγκόσμιας κατασκοπείας. Άλλη η δουλειά ενός αγίου κι άλλη εκείνη του επιστήμονα. Ξεκάθαρα και διαφορετικά επίπεδα γνώσης. Άλλοι τρόποι, άλλες καταστάσεις.
Ένας άγιος άνθρωπος θα μας μάθει την τέχνη της κατά Χριστό ζωής, και όχι την Βίβλο των λοιμώξεων και των επιδημιών. Δεν είναι ούτε στρατηγικός, ούτε γεωπολιτικός αναλυτής. Είναι άνθρωπος της Βασιλείας Του Θεού. Στα μάτια του και στους τρόπους του βλέπουμε τον Χριστό μας.
Το προφητικό χάρισμα στην εκκλησία έχει πάντα σχέση με την Αλήθεια του Θεού που σώζει. Δηλαδή την μετάνοια, την μεταμόρφωση του πιστού. Ο Προφήτης δεν είναι εκείνος που απλά λέει το μέλλον ωσάν να πρόκειται για μέντιουμ ή αστρολόγο, αλλά εκείνος που μας φωνάζει μια ξεχασμένη αλήθεια του Θεού. Το σάλπισμά του δεν είναι πολέμου, αλλά ξύπνημα συνειδήσεως, φωνή που ξυπνά την λάβα της ψυχής μας. Φανερώνει το Χριστό που είναι σωτηρία μας.
Αλήθεια, πόσο όμορφα ο Μέγας Βασίλειος, έχοντας το πνεύμα της διακρίσεως και το χάρισμα της θεολογίας, αναφέρει στην «Εξαήμερό» του, «για το ποιος δημιούργησε το κόσμο θα το απαντήσει η θεολογία, αλλά για το πώς, η επιστήμη…». Τι ωραίες ξεκάθαρες απαντήσεις.
Γι αυτό εάν γνωρίζετε έναν άγιο άνθρωπο μην τον ρωτάτε τι θα γίνει με την επιδημία ή τι πρέπει να κάνουμε διότι δεν είναι δουλειά του. Να του πείτε να προσεύχεται για τον κόσμο ολάκερο. Την προσευχή του έχουμε ανάγκη, όχι τις επιστημονικές του γνώσεις που έτσι κι αλλιώς δεν διαθέτει.
Ας αφήσουμε την επιστήμη να μας πει τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτούμε και να αντιμετωπίσουμε τον Κωροναϊο, και την Εκκλησία με τους αγίους της, το πώς όλη αυτή η δοκιμασία μπορεί να μεταπλαστεί από σκοτάδι σε φως, πώς δηλαδή ο Σταυρός μπορεί να γίνει Ανάσταση.
Υ.Γ...υπάρχουν άγιοι που όντως προφήτευσαν κάποια πράγματα για το μέλλον. Όχι πάρα πολλά. Τα πραγματικά είναι ελάχιστα. Αυτά που κυκλοφορούν στην πλειοψηφία τους, είναι αμφιβόλου προελεύσεως και πηγών.
Όμως τις προφητείες των αγίων δεν μπορεί ο καθένας να τις ερμηνεύει. Ερμηνεία κάνει μονάχα το σώμα της Εκκλησίας, το σύνολο της Εκκλησίας και όχι ο καθένα μόνος του, πολλώ δε μάλλον οχι οι εφημερίδες μαζί με τις συνταγές του Άκη και τα σταυρόλεξα.

Κορωνοιός:

 Τι λένε οι γιατροί;
 Ρώτα το Χαμόγελο
Κορωνοϊός: "Ποια είναι τα πρώτα συμπτώματα;" "Πότε πρέπει να καλέσω το γιατρό;" "Τι φάρμακα πρέπει να πάρω;" Αυτές και πολλές άλλες ερωτήσεις σας, απαντάει η παιδίατρος Νία Παναγοπούλου στο video

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Ἡ Θεία Κοινωνία!!!

 Η πανδημία της γρίπης και η Θεία Κοινωνία    
Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικολάου

Mίλητος...


 Mία Πόλις σε Tέσσερις Διαστάσεις
Ημίωρο ντοκιμαντέρ που απέσπασε το 1ο βραβείο στο 5ο Φεστιβάλ Aρχαιολογικού Φιλμ στην Aμιένη της Γαλλίας (Cinquieme Festival du Film d' Archeologie d' Amiens). Το ντοκιμαντέρ έχει αρχαιολογικό περιεχόμενο και ένα μεγάλο μέρος του βασίζεται σε τρισδιάστατες αναπαραστάσεις των κυριότερων δημόσιων κτηρίων της Mιλήτου.

Είναι μόλις 33 ετών ....


Χειρουργικές επεμβάσεις εικονικής πραγματικότητας από τον Συμιακό, Μανόλη Μπαμπάτσικο
Χειρουργικές επεμβάσεις εικονικής πραγματικότητας από τον Συμιακό, Μανόλη Μπαμπάτσικο


Είναι μόλις 33 ετών με καταγωγή από τα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα από τη Σύμη και το βιογραφικό του αποδεικνύει τον ζήλο και το πάθος για αυτό που κάνει! 
Ο Μανόλης Μπαμπάτσικος (3D VR/AR Medical Visualization Specialist Business Development Director - OramaVR) είχε μία λαμπρή επαγγελματική πορεία στην Αμερική όπου συνεργάστηκε με εταιρείες, όπως η Warner Bros, ως υπεύθυνος για τη δημιουργία ψηφιακών οπτικών εφέ.
Ωστόσο αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα και μάλιστα εν μέσω κρίσης, κάτι που όμως δεν τον εμπόδισε να συνεχίσει αυτή τη λαμπρή επαγγελματική πορεία, «παντρεύοντας» την ιατρική με το animation, δίνοντας με τον τρόπο αυτό σε υποψήφιους και επαγγελματίες γιατρούς τη δυνατότητα να κάνουν (για πρακτική εξάσκηση) ή να επιδεικνύουν στους ασθενείς τους χειρουργικές επεμβάσεις εικονικής πραγματικότητας!
Ως διευθυντής Ανάπτυξης στην εταιρεία ORamaVR, εκτός από τη χώρα μας έχουν συνεργασίες με μεγάλα ευρωπαϊκά ιατρικά κέντρα εκπαίδευσης χειρουργών, Νοσοκομεία και εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού, με μοναδικό στόχο, όπως ο ίδιος μας λέει, «τη μείωση ιατρικών λαθών, μοιραίων και μη, κατά τη διάρκεια της επέμβασης»!
 Στη συζήτηση που ακολουθεί ο Μανόλης Μπαμπάτσικος μάς μιλάει για τη μέχρι τώρα πορεία του, τους στόχους που έχει βάλει για το μέλλον, αλλά και την αγάπη του για τη Σύμη, το νησί των παππούδων του όπου λαχταράει τόσο πολύ να επισκεφθεί!
Μας μιλάει ακόμη για το «μυστικό της επιτυχίας του» και δίνει συμβουλές στα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία πώς να πετύχουν τους στόχους τους!

  

Ποια ήταν η πορεία σας από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου όπου σπουδάσατε στη Μ. Βρετανία;
Στην Ελλάδα τελείωσα το προπτυχιακό μου στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στη Μυτιλήνη.
Έπειτα, ακολούθησαν οι μεταπτυχιακές μου σπουδές στο University of Kent, στο Canterbury της Μεγάλης Βρετανίας, με αντικείμενο τα Digital Visual Effects (Ψηφιακά Οπτικά εφέ για ταινίες του κινηματογράφου). Εξειδικεύθηκα στη δημιουργία ρεαλιστικών εφέ, κυρίως βασισμένων σε φυσικά φαινόμενα, όπως εκρήξεις, καπνοί, φωτιές και μαγικά εφέ.
Παράλληλα αλλά και μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών μου σπουδών συνεργάστηκα ως freelancer με εξειδικευμένους επαγγελματίες και εταιρείες του είδους σε διάφορες χώρες, με σκοπό τη δημιουργία animated διαφημίσεων και ταινιών μικρού μήκους.
Παραδείγματα είναι η ταινία μικρού μήκους με animation και Visual Effects "Another Tomorrow" και με ρεαλιστικά πλάνα το "Together" και "Growers". Τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία, καθώς με έκαναν να καταλάβω και να νιώσω ότι αυτός είναι ο κλάδος που με εκφράζει και με προκαλεί να γίνομαι ολοένα και περισσότερο δημιουργικός και παραγωγικός. 
Έχοντας μία καλή δουλειά και σαφέστατα πολύ καλές προοπτικές στο εξωτερικό, εσείς αποφασίσατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα και μάλιστα σε μία όχι και τόσο καλή περίοδο, σε μία περίοδο κρίσης. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να πάρετε αυτή την απόφαση;
Ενώ εργαζόμουν ως υπεύθυνος στο μοντάζ για γνωστή τηλεοπτική εκπομπή, το «Ράδιο Αρβύλα», το καλοκαίρι του 2015 μου έγινε πρόταση από την Traveller's Tales, η οποία ανήκει στην Warner bros και έχει την αποκλειστικότητα δημιουργίας παιχνιδιών LEGO για τις κονσόλες PS4, PC και XBOX. Η εταιρεία βρίσκεται στο Knutsford, έξω από το Μάντσεστερ της Μ. Βρετανίας.
Σε τέτοιες μεγάλες εταιρείες, υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση, οπότε εγώ ήμουν ένας από τους λίγους υπευθύνους με αντικείμενο τη δημιουργία ψηφιακών οπτικών εφέ για πολλούς τίτλους όπως το Sonic, Ghostbusters, Fanstastic Beasts, Marvel's Avengers, AntMan, LEGO Dimensions και Black Panther. Αυτό ήταν ένα μεγάλο βήμα για το βιογραφικό μου. Ήμουν υπεύθυνος σε αυτά τα παιχνίδια για τη δημιουργία των ψηφιακών εφέ σε πολλούς χαρακτήρες-υπερήρωες, καθώς και για τα εφέ σε πολλές πίστες. Στην εταιρεία έμεινα περίπου 2 χρόνια. 
Για αρκετό καιρό υπήρχε στο μυαλό μου η σκέψη να συνδυάσω τον τομέα της Ιατρικής με το animation και την ανάγκη οπτικοποίησης δεδομένων. Όλες οι κινήσεις μου θεωρώ πως ήταν στρατηγικές για να καταλήξω να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο, καθώς πάντα ήθελα να επενδύσω αυτά τα λίγα που γνωρίζω στον τόπο μου, περιβαλλόμενος από την καθημερινότητα που γνώριζα και αγαπούσα.
Έτσι είδα το κενό που υπάρχει στον τομέα της Υγείας, κυρίως στην οπτικοποίηση ιατρικών διαδικασιών, οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν παράλληλα τον ασθενή και τον γιατρό. Επέστρεψα λοιπόν στην Ελλάδα με σκοπό να επιδιώξω να πετύχω τον στόχο μου. Σαφώς και ήταν ένα μεγάλο ρίσκο. Η πρώτη μου απόπειρα πραγματοποιήθηκε ενώ ήμουν στο Μάντσεστερ μέσω της συνεργασίας μου με έναν χειρουργό από την Ελλάδα. Αφού διαπίστωσα ότι υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης και ευδοκίμησης της σκέψης μου, πήρα την απόφαση να επιστρέψω και να το κυνηγήσω δυναμικά. 
Και από ό,τι φάνηκε η απόφασή σας αυτή, ήταν ορθή αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα. Έχετε δημιουργήσει μία εταιρεία τη 3DMedWorld, μιλήστε μας για αυτήν (τι αφορά, σε ποιους απευθύνεται κ.α.)
Η εταιρεία ονομάζεται 3DMedWorld και η ιδέα γεννήθηκε από την αγάπη μου για την Ιατρική, καθώς ο κλάδος αυτός μου έλκυε πάντα το ενδιαφέρον. Παράλληλα, ο τομέας του animation και των Visual Effects με κέρδισαν ήδη από το προπτυχιακό επίπεδο και πλέον είναι ένα πάθος που εκφράζω ως τέχνη. Στην ιδέα για τη δημιουργία της εταιρείας συνέβαλαν τρεις παράγοντες. Αρχικά, ήθελα να συνδυάσω τους δύο αυτούς τομείς με σκοπό την παραγωγή προϊόντος που θα βοηθούσε την κοινωνία και τον κλάδο της υγείας.
Στη συνέχεια, είδα το κενό στην τεχνολογική παρουσίαση και οπτικοποίηση της πληροφορίας στον τομέα της Υγείας και τέλος, η δύναμη της θέλησης της επιστροφής και επένδυσης στην Ελλάδα ήταν μεγάλη και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της αρχικής σκέψης. Αυτοί οι τρεις λόγοι με ώθησαν να μην κοιτάξω πίσω και να δώσω τον δικό μου αγώνα προς την επιτυχία ή την αποτυχία. Με οδηγό τον ενθουσιασμό μου, την αγάπη μου και την εργατικότητά μου, κατάφερα η συνύπαρξη των δύο αυτών κλάδων να αποδώσει καρπούς και βήμα-βήμα να υλοποιηθεί ο στόχος μου. 
Το αντικείμενό μου είναι η δημιουργία βίντεο τριασδιάστατων κινούμενων γραφικών, τα οποία παρουσιάζουν βήμα-βήμα τις χειρουργικές επεμβάσεις όλων των ειδικοτήτων, καθώς και οποιαδήποτε ιατρική διαδικασία χρειαστεί εκτός επεμβάσεων.
Τα βίντεο με ωραία και φιλικά τρισδιάστατα κινούμενα γραφικά εξυπηρετούν πρώτα από όλα τον ασθενή, διότι πλέον αυξάνεται η γνώση του για τις ιατρικές διαδικασίες και επεμβάσεις, καθώς μπορεί ευχάριστα να το παρακολουθήσει, συγκριτικά με το ρεαλιστικό βίντεο από μια χειρουργική επέμβαση, όπου το θέαμα είναι απωθητικό. Επίσης, ο γιατρός διαφημίζει τις τεχνικές που ακολουθεί στο κοινό του, με έναν ωραίο και προσιτό τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας του, είτε μέσω συνεδρίων, αλλά και στην αίθουσα αναμονής μέσω τηλεόρασης ή στα διαδικτυακά μέσα.
Τέλος, τα βίντεο και οι εφαρμογές χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε πανεπιστήμια αλλά και σε παρουσιάσεις. Μεγάλος σταθμός στην καρίερα μου είναι η συνεργασία με την ORamaVR, εταιρεία δημιουργίας διαδραστικών εφαρμογών μέσω εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας με τη χρήση ειδικών γυαλιών, με σκοπό την εκπαίδευση των νέων και ειδικευομένων γιατρών με ταχύτερο ρυθμό και ακριβέστερο αποτέλεσμα.
Ως Διευθυντής Ανάπτυξης της επιχείρησης στην Ευρώπη και έχοντας ως εταιρεία συνεργασίες με μεγάλα Ευρωπαϊκά Ιατρικά κέντρα εκπαίδευσης χειρουργών, Νοσοκομεία και εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού, έχουμε ένα μοναδικό σκοπό, τη μείωση ιατρικών λαθών, μοιραίων και μη, κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
Είμαι επίσης επιστημονικός συνεργάτης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα με το τμήμα Ιατρικής Φυσικής, όπου οπτικοποιώ μέσω τρισδιάστατων γραφικών, διαδικασίες, μελέτες και διδακτορικές διατριβές βασισμένες σε έρευνες για την αντιμετώπιση παθήσεων.
Επίσης, έχω συνεργαστεί μέσω του τμήματος Ιατρικής Φυσικής, με το Πανεπιστήμιο του Leeds, με το τμήμα Νευροανατομίας, όπου μέσω εικονικής πραγματικότητας έχουμε δημιουργήσει μια διαδραστική εφαρμογή εκμάθησης συγκεκριμένου case study οπτικοποίησης των νεύρων από τη σπονδυλική στήλη μέχρι τον εγκέφαλο, όπου ο φοιτητής μπορεί να το δει σε 3D και να περιηγηθεί 360 μοίρες στον χώρο του, όπου κι αν βρίσκεται. Η εμπειρία είναι μοναδική και είναι ένας από τους τομείς στον οποίο εξειδικεύομαι.
Πελάτες μου είναι αυτή τη στιγμή από ειδικότητες της Νευροχειρουργικής, Οδοντιατρικής, Πλαστικής χειρουργικής, Ουρολογικής χειρουργικής, Ψυχολογίας, Δερματολογίας, Γενικής χειρουργικής και Καρδιοχειρουργικής.
Ποιοι οι επόμενοι στόχοι που έχετε βάλει;
Οι στόχοι μου είναι τα όνειρά μου και, όπως λένε και οι φίλοι μου οι Άγγλοι "sky is the limit". Κάθε εξάμηνο τοποθετώ milestones για να μπορώ να πετύχω κάθε φορά τον επόμενό μου στόχο. Η δημιουργία 3D animated βίντεο στην Ιατρική και ο συνδυασμός με τις νέες τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, είναι στόχοι που δουλεύονται και εξελίσσονται συνεχώς. Οπότε, φροντίζω να είμαι πάντα παρών στις εξελίξεις, να παρακολουθώ και να ενημερώνομαι συνεχώς καθώς επίσης προσπαθώ να πρωτοπορώ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, συμβαδίζοντας με την ORamaVR στην εκπαίδευση νέων και ειδικευομένων γιατρών με ταχύτερο ρυθμό και ακριβέστερο αποτέλεσμα είναι μια πραγματικότητα και μια συνεχόμενη δοκιμασία για εμένα, μια δοκιμασία που άμεσα θα μας φέρει τεράστια αποτελέσματα.
Η καταγωγή σας είναι από τα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα από τη Σύμη. Μιλήστε μας λίγο για αυτήν…
Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη. Οι ρίζες μου όμως κρατούν από τα Σφακιά και την όμορφη Σύμη. Είμαι πολύ περήφανος για την καταγωγή μου και θυμάμαι ακόμη τις ιστορίες που μου αφηγούνταν ο παππούς και η γιαγιά μου. Ο παππούς μου ήταν και είναι ένας πολύ σημαντικός χαρακτήρας στη δική μου μικρή ιστορία. Μου έμαθε πολλά, πίστεψε σε εμένα στις πιο δύσκολες στιγμές και πάνω από όλα μου δίδαξε τη δύναμη της αγάπης, της ταπεινότητας και της εργατικότητας. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν τιμούν την όμορφη Σύμη και τους ανθρώπους της. Για τον λόγο αυτό δεσμεύομαι ότι θα ακολουθήσουν πολύ ωραία πράγματα στα οποία θα είμαι πρωταγωνιστής.
Η πορεία σας είναι κατά κοινή ομολογία επιτυχημένη. Υπάρχει «μυστική συνταγή» για αυτή την επιτυχία;
Οικογένεια. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε μεγάλο μου βήμα στη σκέψη μου βρίσκεται η οικογένειά μου. Οι αρχές που πήρα, ο τρόπος σκέψης και η θέληση για ζωή. Τους οφείλω πολλά. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει συγκεκριμένη «συνταγή επιτυχίας». Υπάρχουν κάποια «βασικά υλικά» όπως η αγάπη, η θέληση, η προσπάθεια, η αφοσίωση, η εργατικότητα, η συνεχής αναζήτηση, ο καθορισμός στόχων και η αυτοαξιολόγηση. Στη συνέχεια, ο καθένας αναλόγως με τον χαρακτήρα του πορεύεται με τον δικό του τρόπο για να καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλεσμα και στη δική του προσωπική επιτυχία. 
Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα ή που προτίθενται σύντομα να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία;
Πιστεύω ότι όποιος αγαπάει αυτό που κάνει, ακολουθεί το ένστικτό του και δει το ρίσκο ως πρόκληση με μεγάλο ενδιαφέρον και πραγματικό ενθουσιασμό, τότε η επιτυχία έρχεται ακόμα πιο κοντά. Τα πάντα περνούν από το χέρι μας. Οι δυσκολίες και τα εμπόδια είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Και το κλειδί της τελικής επιτυχίας βρίσκεται ακριβώς εκεί… στις επιλογές μας!

  
ΠΗΓΗ:https://www.rodiaki.gr/article/433372/xeiroyrgikes-epembaseis-ei

Το .... καταφύγιο!


Εάν θες να φύγει το σκοτάδι γίνε φως…


π.Λίβυος
Αυτές τις ημέρες έχουμε όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη της προσευχής.
Να ενωθούμε με τον Χριστό, να γευθούμε την χαρά και την χάρη της Παρουσίας Του.
Να γλυκαθεί η πίκρα των φόβων μας.
Να ηρεμήσει ο ταραγμένος νους μας από τις τόσες αρνητικές γεμάτες πανικό πληροφορίες.
Γι αυτό εάν δεν έχουμε ακόμη διαμορφώσει ένα γαλήνιο καταφύγιο μέσα στο σπίτι μας, ας το πράξουμε τώρα. Αυτό χρειαζόμαστε.
Ένα χώρο μέσα στο σπίτι μας, που να μπορούμε να ησυχάζουμε. Να σωπαίνουμε, να ανανεώνουμε την κουρασμένη μας ψυχή.
Εικόνες πολλές ή ελάχιστες δεν έχει σημασία. Ένα καντηλάκι, λίγο όμορφο θυμίαμα και ένα κερί να μας θυμίζει το φως που έχουμε μέσα μας και όλο το ξεχνάμε. Γιατί όλοι ανεξάρτητα τα λάθη και τις αμαρτίες μας, μέσα μας έχουμε το φως του Θεού.
Εκεί στο καταφύγιο μας, μπορούμε να προσευχηθούμε, όπως ο καθένας αναπαύεται. Του αρέσει και πάει στο χαρακτήρα του.
Με προσευχητάριο, λέγοντας το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς ή την παράκληση της Παναγία μας. Ενός αγίου που νιώθουμε πολύ κοντά μας.
Μπορούμε με το κοσμποχοίνι προφέροντας αργά και ήρεμα την ευχή του Ιησού. Να κατεβαίνουν οι λέξεις με έρωτα βαθιά στην ψυχή. Να χτυπάνε με πάθος μέσα μας. «Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησον με…».
Αλλά και μένοντας τελείως σιωπηλοί. Απλά παριστάμενοι ενώπιων Του. Να το κοιτάτε και να σας κοιτάει. Αυτό είναι το Παν. Η σιωπή του έρωτα.
Μπορείς όμως να διαβάσεις και κάτι που θα σου δώσει δύναμη, ηρεμία και θετικότητα. Όχι βαριά κείμενα αυτές τις μέρες.
Δεν είναι ώρα τώρα για προβληματισμούς. Το νευρικό μας σύστημα θέλει τροφή για να αντέξει. Κι αυτή είναι η ησυχία και ηρεμία του νου.
Και μουσική μπορεί να ακούσεις, αρκεί να σε χαλαρώνει. Να ξέρεις ότι όλα μπορούν να γίνουν προσευχή, αρκεί να σε πηγαίνουν σε Εκείνον.
Να προσέξεις το λογισμό. Μπορεί να σου πει ότι «εδώ ο κόσμος χάνεται και εγώ ηρεμώ και προσεύχομαι…».
Μη τον ακούς. Σου λέει ψέματα. Τώρα είναι που πρέπει να προσεύχεσαι. Το έχεις ανάγκη, το έχουν ανάγκη οι συνάνθρωποι μας που δοκιμάζονται.
Και μην ξεχνάς πως εάν είσαι εσύ καλά θα είναι και άλλοι γύρω σου. Πως εάν έχεις εσύ φως θα το προσφέρεις και στους άλλους.
Εάν βρεις εσύ την ειρήνη στο λόγο, στους τρόπους και την μορφή σου, τότε και οι γύρω σου θα γαληνέψουν την ταραχή του νου τους.
Εάν θες να φύγει το σκοτάδι, γίνε φως……
Πηγή: π.Λίβυος

Γ΄ Χαιρετισμοί εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον:


«Ξένον τόκον ἰδόντες ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου, τόν νοῦν εἰς οὐρανόν μεταθέντες»
παπα Γιώργης Δορμπαράκης


1.Ο μνογράφος βασίζεται στό γεγονός τς Γεννήσεως το Κυρίου μας Ιησο Χριστο, τς βάσεως καί το θεμελίου λόκληρης τς χριστιανικς πίστεως, γιά νά μς θυμίσει δύο πράγματα: πρτον, τι Γέννηση ατή συνιστ τό κατεξοχήν μυστήριο, ντως ξένον τόκον πού νατρέπει κάθε νθρώπινη λογική πς λογική νά δεχθε τόν Θεό πού γίνεται νθρωπος;
Ο φέρει τό μυστήριον ρευναν·δεύτερον, τι νώπιον το παραδόξου ατο τόκου νθρωπος καλεται σέ μετάνοια, σέ λλαγή δηλαδή τρόπου ζως, διότι μετάνοια ποτελε τήν μόνη προϋπόθεση  κατανοήσεως καί μετοχς στόν σκοπό το ρχομο το Θεο ς νθρώπου: νά γίνει νθρωπος Θεός.
Ο διος Κύριος ξεκινώντας τήν δημόσια δράση Του ατό κριβς κήρυξε: Μετανοετε, γγικε γάρ Βασιλεία τν Ορανν. Τήν δια λήθεια τονίζει καί μνογράφος μέσα στήν συνάφεια το συγκεκριμένου οκου τν χαιρετισμν: Διά τοτο γάρ ψηλός Θεός φάνη πί γς ταπεινός νθρωπος, βουλόμενος λκσαι πρός τό ψος τούς ατ βοντας, Αλληλούϊα.
2. Σέ τί μς καλε λοιπόν συγκεκριμένα μνογράφος; Μπροστά στήν παράδοξη καί πέρ φύσιν γέννα νά γίνουμε ξένοι πό τόν κόσμο. Ξενωθμεν το κόσμου. Κι ννοε βεβαίως χι νά πομακρυνθομε πό τούς νθρώπους καί τήν Δημιουργία το Θεο, λλά πό τό κοσμικό φρόνημα, δηλαδή τό φρόνημα τς μαρτίας.
Πρόκειται γιά τήν λήθεια πού πανειλημμένως προβάλλεται σχεδόν πό λες τίς κολουθίες τς Εκκλησίας -πως γιά παράδειγμα στήν κολουθία τς Θείας Μεταλήψεως, που καλούμαστε νά ποξενωθομε πό τά πάθη μας γιά νά σχετιστομε μέ τήν χάρη το Θεο: Ξενωθείην παθν καί τς χάριτος σχοίην τε προσθήκην -, προβάλλεται πό τούς Πατέρες τς κκλησίας μας ταν μιλον γιά τήν ποταγή το κόσμου, κυρίως μως προβάλλεται πό τόν διο τόν λόγο το Θεο πού μς καλε νά ποστραφομε τό φρόνημα ατό, νά μήν γαπήσουμε δηλαδή τιδήποτε συνιστ φιλοσαρκία καί φιληδονία, φιλαργυρία καί φιλοκτημοσύνη, κενοδοξία καί περηφάνεια.
Μή γαπμεν τόν κόσμον μηδέ τά ν τ κόσμ. Οτι πν τό ν τ κόσμ, πιθυμία τς σαρκός καί πιθυμία τν φθαλμν καί λαζονεία το βίου κ το Θεο οκ στι (γ. Ιωάννης Θεολόγος). Μέ λλα λόγια κλήση γιά ποστροφή καί ποξένωση το κόσμου εναι ποστροφή πό τήν ρίζα τς μαρτίας: τόν γωϊσμό καί τήν φιλαυτία ς νοσηρή γάπη πού θέτει τό γώ ς θεότητα, συνεπς δέν φήνει κανένα χρο γιά νέργεια το Θεο.
3. Πς θά γίνει ατό; Πς μπορομε νά ποξενωθομε πό τά ψεκτά ατά πάθη γιά νά εμαστε μέ τόν Θεό; Οχι τόσο μέ τό νά τά πολεμμε κατευθεαν, λέει μνογράφος ς φωνή καί συνείδηση τς Εκκλησίας, σο μέ τό νά περιφρονομε τήν γοητευτική φωνή τους διά τς στροφς το νο μας στόν ορανό, στόν Χριστό δηλαδή καί στήν Βασιλεία Του, πως καί στίς νθεες ρετές Του, δηλαδή τήν γκράτεια, τήν λεημοσύνη, τήν ταπείνωση: τόν νον ες ορανόν μεταθέντες.
Ατή εναι βασική μέθοδος τς πνευματικς ζως, πως πιγραμματικά τό χει κφράσει καί πόστολος Παλος: νίκα ν τ γαθ τό κακόν. Καί κκλησιαστική μπειρίαδιαπιστώνει τι πράγματι πιό εκολος τρόπος γιά νά νικήσει κανείς τό κακό δέν πάρχει πέραν τς στροφς στό γαθό.
4. Πολλές φορές ταλαιπωρούμαστε καί δυσκολευόμαστε νά νικήσουμε τήν κακία καί τήν ποια δυναμία μας, γιατί πιστεύουμε τι πρέπει νά τά πολεμήσουμε κατά μέτωπον. Χωρίς νά ποκλείει κανείς καί ατήν τήν πνευματική μέθοδο (π.χ. δός αμα καί λάβε Πνεμα), ο γιοί μας πιμένουν: τό εκολο καί τό ῾ἀναίμακτο (Γέρων Πορφύριος) εναι παλή στροφή το νο μας στό γαθό.
Κατά τόν λόγο το μεγάλου συγχρόνου Γέροντος τς Εκκλησίας, το π. Πορφυρίου, τό σκοτάδι νικιέται χι μέ τό νά τό πυροβολε κανείς, λλά μέ τό νάβει τό φς.Τό νερό πού ποτίζει τό χωράφι μέ τά λουλούδια, φήνει χέρσο ς πότιστο τό χωράφι μέ τά γκάθια καί τά ζιζάνια (π. Παΐσιος). Νερό εναι δύναμη τς ψυχς μας πού νισχύεται πό τήν χάρη το Θεο. Οταν στρέφουμε τήν δύναμη ατή πρός τόν Θεό καί τό θέλημά Του, τότε κατά συνέπεια δυνατίζει τό κακό καί ποια δύναμή του!
Η Παναγία μας ν γιασε καί λκυσε τόσο πολύ τόν Θεό σ ατήν ταν γιατί νος της βρισκόταν λωσδιόλου στραμμένος σ Εκενον. Τροφή καί τρυφή της διάκοπη ταν τό γιο θέλημά Του. Κάθε νθρώπινο πάθος καί κακία λοιπόν ξαφανίστηκε καί χαριτώθηκε τσι στε νά γίνει Υπέραγνη Μητέρα Του.
Ας στρέψουμε κι μες λοιπόν τόν νο μας  στόν Θεό. Ας τόν ποτίζουμε καθημερινά μέ τόν λόγο το Θεο, μέ τούς μνους τς Εκκλησίας μας, μέ τούς βίους τν γίων μας. Χωρίς νά τό καταλαβαίνουμε σως θά προχωρομε στήν γιότητα. Καί γιότητα σημαίνει τι σαρκώνουμε κι μες μέσα μας τόν Χριστό.
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ (3β)