Παρασκευή 10 Μαΐου 2024

Ἡ Σταύρωση τοῦ Κυρίου...

 Ἡ Σταύρωση νικᾶ τὸν θάνατο

π. Κάλλιστος Ware 

θάνατος το Χριστο πάνω στ Σταυρ δν εναι μία ποτυχία πο ποκαταστάθηκε κάπως μετ τν νάστασή του. διος θάνατος πάνω στ Σταυρ εναι μία νίκη. Νίκη τίνος πράγματος; Μόνο μία πάντηση μπορε ν πάρξει: νίκη τς δυνώμενης γάπης. «Κραται ς θάνατος γάπη... δωρ πολ ο δυνήσεται σβέσαι τν γάπην» (σμα σμ. 8, 6-7).

Σταυρς μς δείχνει μίαν γάπη πο εναι δυνατ σν τ θάνατο, μίαν γάπη κόμη πι δυνατή.

γ. ωάννης κάνει τν εσαγωγ τς διήγησής του γι τ Μυστικ Δεπνο κα τ Πάθος μ’ ατ τ λόγια: «..γαπήσας τος δίους τος ν τ κόσμ, ες τέλος γάπησεν ατούς» ( ω. 13, 1). Τ λληνικ κείμενο λέει ες τέλος, πο σημαίνει «ς τ τέλος», «ς τ σχατο σημεο». Κι ατ λέξη τέλος παναλαμβάνεται ργότερα στν τελευταία κραυγ το Χριστο πάνω στ Σταυρό:

«Τετέλεσται» ( ω. 19, 30). Ατ πρέπει ν ννοηθε χι σν κραυγ ατοεγκατάλειψης πόγνωσης, λλ σν κραυγ νίκης: Τελείωσε, κατορθώθηκε, κπληρώθηκε!

Τί κπληρώθηκε; παντμε: Τ ργο τς δυνώμενης γάπης, νίκη τς γάπης πάνω στ μίσος. ησος, Θεός μας, γάπησε τος δικούς του ς τ σχατο σημεο. π γάπη δημιούργησε τν κόσμο, π γάπη γεννήθηκε σν νθρωπος μέσα σ’ ατ τν κόσμο, π γάπη πρε πάνω του τ διασπασμένη νθρώπινη φύση μας κα τν κανε δική του. π γάπη ταυτίστηκε μ’ λη μας τν πελπισία. π γάπη πρόσφερε τν αυτό του θυσία, διαλέγοντας στ Γεθσημαν ν πάει κούσια πρς τ Πάθος του: «...τν ψυχήν μου τίθημι πρ τν προβάτων... οδες αρει ατν π’ μο, λλ’ γ τίθημι ατν π’ μαυτο» ( ω. 10: 15, 18).

ταν θεληματικ γάπη κι χι καταναγκασμς ατ πο φερε τν ησο στ θάνατό του. Στν γωνία του μέσα στν κπο κα στ Σταύρωσή του ο σκοτεινς δυνάμεις το πιτίθενται μ’ λη τους τν ρμή, λλ δν μπορον ν’ λλάξουν τ συμπόνια του σ μίσος δν μπορον ν μποδίσουν τν γάπη του ν συνεχίσει ν εναι δια.

γάπη του δοκιμάζε ται ς τ σχατο σημεο, λλ δν καταπνίγεται. «Τ φς ν τ σκοτί φαίνει, κα σκοτία ατ ο κατέλαβεν» ( ω. 1, 5). Στ νίκη το Χριστο πάνω στ Σταυρ θ μπορούσαμε ν φαρμόσουμε τ λόγια πο επώθηκαν π κάποιο Ρσο ερέα, ταν πελευθερώθηκε π τ στρατόπεδο συγκεντρώσεως: « πόνος χει καταστρέψει τ πάντα. να μόνο πράγμα χει μείνει σταθερό, γάπη.»

Σταυρς σν νίκη μς θέτει τ παράδοξο τς παντοδυναμίας τς γάπης. Dostoevsky πλησιάζει τν ληθιν ννοια τς νίκης το Χριστο μ μερικ λόγια, πο βάζει στ στόμα το στάρετς Ζωσιμ:

Μπροστ σ μερικς σκέψεις νθρωπος στέκεται μπερδεμένος, δίως μπροστ στ θέα τς νθρώπινης μαρτίας, κα ναρωτιέται ν θ τν πολεμήσει μ βία μ ταπειν γάπη.

Πάντα ν’ ποφασίζεις: «Θ τν πολεμήσω μ ταπειν γάπη». ν ποφασίσεις πάνω σ’ ατ μι γι πάντα, μπορες ν κατακτήσεις λόκληρο τν κόσμο. γεμάτη γάπη ταπείνωση εναι μία τρομερ δύναμη: εναι τ πι δυνατ π’ λα τ πράγματα κα δν πάρχει τίποτε λλο σν κι ατή.

γεμάτη γάπη ταπείνωση εναι μία τρομερ δύναμη ποτε θυσιάζουμε κάτι ποφέρουμε χι μ’ ασθηση παναστατικς πίκρας, λλ μ τ θέλησή μας κα π γάπη, ατ μς κάνει πι δυνατος κι χι πι δύνατους. Ατ σημαίνει προπάντων στν περίπτωση το ησο Χριστο. « δυναμία του ταν π δύναμη», λέει γ. Αγουστίνος. δύναμη το Θεο φαίνεται χι τόσο πολ μέσα στ δημιουργία το κόσμου μέσα στ θαύματά του, σο στ γεγονς τι π γάπη Θες «κένωσεν αυτόν» (Φιλ. 2, 7), πρόσφερε τν αυτό του, μ γενναιόδωρη ατοδιάθεση, μ τ δική του λεύθερη κλογ συγκατανεύοντας ν ποφέρει κα ν πεθάνει. Κι ατ τ δειασμα το αυτο εναι συνάμα μία πλήρωση:

κένωση εναι πλήρωση. Θες δν εναι ποτ τόσο δυνατός, σο ταν βρίσκεται στν σχατη δυναμία. γάπη κα τ μίσος δν εναι πλς ποκειμενικ συναισθήματα πο πηρεάζουν τ σωτερικ σύμπαν ατν πο τ ασθάνονται, λλ εναι κα ντικειμενικς δυνάμεις πο λλάζουν τν κόσμο ξω π μς.

γαπώντας μισώντας τν λλο, τν κάνω, ς να σημεο, ν γίνει ατ πο γ βλέπω μέσα του. χι μόνο γι τν αυτό μου, λλ κα γι τς ζως λων γύρω μου, γάπη μου εναι δημιουργική, τσι πως τ μίσος μου εναι καταστροφικό. Κι ν ατ ληθεύει γι τ δική μου γάπη, ληθεύει σ σύγκριτα μεγαλύτερη κταση γι τν γάπη το Χριστο.

νίκη τς γεμάτης πόνο γάπης του πάνω στ Σταυρ δν εναι πλς να παράδειγμα γι μένα πο μο δείχνει τί θ μποροσα ν πετύχω γ διος ν μποροσα ν τν μιμηθ μ τς δικές μου δυνάμεις.

Πολ περισσότερο π’ ατό, πονεμένη του γάπη χει πάνω μου να δημιουργικ ποτέλεσμα, μεταμορφώνοντας τν καρδιά μου κα τ θέλησή μου, λευθερώνοντάς με π τ δεσμά, λοκληρώνοντάς με, κάνοντας δυνατ γι μένα ν’ γαπ μ’ να τρόπο πο θ ταν τελείως πέρ’ π τς δυνάμεις μου, ν πρτα δν εχ’ γαπηθε π’ ατόν. Γιατ μέσα στν γάπη ταυτίστηκε μαζί μου καὶἡνίκη του εναι νίκη μου. Κι τσι θάνατος το Χριστο πάνω στ Σταυρ εναι πράγματι, πως τν περιγράφει Λειτουργία το Μ. Βασιλείου, νας «ζωοποις θάνατος». πομένως δύνη το Χριστο κα θάνατος χουν ντικειμενικ ξία κανε γι μς κάτι πο θ μασταν τελείως νίκανοι ν κάνουμε δίχως ατόν. Ταυτόχρονα δν θ πρεπε ν λέμε τι Χριστς πέφερε «ντ γι μς», λλ’ τι πέφερε γι χάρη μας. Υἱὸς το Θεο πέφερε «ως θανάτου», χι γι ν’ παλλαγομε μες π’ τν δύνη, λλ γι ν εναι δύνη μας σν τ δική του. Χριστς δν μς προσφέρει να δρόμο πο παρακάμπτει τν δύνη, λλ να δρόμο μέσα π’ ατήν χι ποκατάσταση, λλ λυτρωτικ συμπόρευση. Ατ εναι ξία το Σταυρο το Χριστο γι μς. ν τ συνδέσουμε μ τν νσάρκωση κα τ Μεταμόρφωση πο προηγήθηκε, κα μ τν νάσταση πο τν κολουθε –γιατ λ’ ατ εναι χώριστα μέρη μις μοναδικς πράξης  «δράματος» Σταύρωση πρέπει ν κατανοηθε σν ψιστη κα τέλεια νίκη, θυσία κα πρότυπο.

Κα σ κάθε περίπτωση νίκη, θυσία κα τ πρότυπο εναι τς γάπης πο πάσχει.

τσι βλέπουμε τ Σταυρό: Τν τέλεια νίκη τς ταπείνωσης πο ξέρει ν’ γαπάει πάνω στ μίσος κα τ φόβο τν τελεία θυσία τν κούσια ατοπροσφορ τς συμπόνιας πο ξέρει ν’ γαπάει τ τέλειο πρότυπο τς δημιουργικς δύναμης τς γάπης.

Μ τ λόγια τς Julian το Norwich: Θά ’θελες ν μάθεις τ νόημα το Κυρίου σου πάνω σ’ ατ τ πράγμα;

Μάθε το καλά: γάπη ταν τ νόημά του. Ποιός στ δειξε; γάπη. Τί σο δειξε κενος; γάπη. Γιατί στ δειξε; π γάπη. Κρατήσου π’ ατ κα θ μάθεις περισσότερα. λλ ποτ δν θ ξέρεις οτε θ μάθεις μέσα σ’ ατ τίποτ’ λλο. Τότε επε καλός μας Κύριος ησος Χριστός: Εσαι εχαριστημένος πο πέφερα γι σένα; Επα: Ναί, Κύριέ μου, σ’ εχαριστῶ﮲ ναί, Κύριέ μου, ς εσαι ελογημένος. Τότε επε ησος, Κύριος: ν σ εσαι εχαριστημένος, εμαι κι γ εχαριστημένος: εναι μι χαρά, μι εδαιμονία, μι τέλειωτη κανοποίηση γι μένα τ τι κάτι πέφερα γι σένα κι ν μποροσα ν ποφέρω περισσότερο, θ πέφερα περισσότερο.

 

π τ βιβλίο «ρθόδοξος δρόμος» , κδ. δρύματος Γουλανδρ-Χόρν.

ναδημοσιευμένο στ τχ 225 (πρίλιος 2011) το περιοδικο Πειραϊκ κκλησία