Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

"Όντως η γλώσσα σου..." 
Δοξαστικό των Αίνων Αγίου Μηνά. 
Ήχος Πλ. β΄
 Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Λεωνίδας Αστέρης στον Εσπερινό της εορτής του Αγίου Μηνά στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

( Ἦχος πλ. τοῦ δευτέρου )
Ὄντως ἡ γλῶσσα σου, κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου, ἀθλητὰ ἐδείχθη, Καλλικέλαδε Μηνᾶ, ῥητορεύουσα σαφῶς πίστιν εὐσεβῆ, καὶ δόγματα σωτήρια, δι' ὧν Θεὸς ἐδοξάσθη, καὶ ὡραῖον κάλλει, τὸν Ἑρμογένην ἀπέφηνας, ὃς τοῦ θείου Βαπτίσματος διὰ σοῦ τετύχηκε, καὶ τοῦτον συναθλητήν, καὶ τῶν ἀγώνων κοινωνόν, σὺν Εὐγράφῳ τῷ καλῶς ἐφεπομένῳ σοι, παμμάκαρ ἀπέδειξας, καὶ νῦν ἐν παρρησίᾳ, τῷ τοῦ Σωτῆρος θρόνῳ παριστάμενοι, μὴ ἐλλίπητε πρεσβεύειν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κύριε εκέκραξα

Κεκραγάριο Αργό. 
Μέλος Ιωάννου Δαμασκηνού, Ήχος Βαρύς Εναρμόνιος. 
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Ηδύμελον"  υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Ιωάννου Τσάμη. 

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018

"Ιερή Συμφωνία"

"Ιερή Συμφωνία" μεταξύ του πρωθυπουργού και του Αρχιεπισκόπου

Σε σφαιρική συμφωνία ως προς τη διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας και της μισθοδοσίας των κληρικών και των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατέληξαν μετά από τη συνάντησή τους στο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος.

Πρόκειται για μια συμφωνία 15 σημείων με την οποία τακτοποιούνται εκκρεμότητες δεκαετιών αλλά και θεσμοποιείται ένα νέο πλαίσιο σχέσεων μεταξύ κράτους και Εκκλησίας. Πρόκειται για ένα βήμα προς τον εκσυγχρονισμό και εξορθολογισμό της σχέσης αυτής, όπως επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας και όπως απεδέχθη ο Αρχιεπίσκοπος.

Από τη Συμφωνία προκύπτει πως οι περίπου 10.000 κληρικοί και λαϊκοί υπάλληλοι της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν θα συγκαταλέγονται εφεξής στο δυναμικό των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά ο μισθός τους θα καταβάλλεται μέσω της Εκκλησίας και στη βάση επιδότησης από το κράτος. Την ευθύνη της μισθοδοσίας θα την έχει η Εκκλησία, ενώ το ποσό της επιδότησης θα αυξομειώνεται ανάλογα με τα υφιστάμενα μεγέθη της μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων.


Πέραν τούτου συμφωνήθηκε η ίδρυση ταμείου της εκκλησιαστικής περιουσίας, το οποίο θα διοικείται από πενταμελές συμβούλιο με δύο μέλη που θα επιλέγονται από την ελληνική κυβέρνηση, δύο μέλη που θα επιλέγονται από την Εκκλησία και ένα πέμπτο μέλος που θα επιλέγεται από κοινού.

​Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, η Εκκλησία παύει αυτομάτως να έχει οποιαδήποτε διεκδίκηση έναντι του ελληνικού κράτουςΌμως τα κέρδη από τη διαχείριση του Ταμείου θα μοιράζονται σε ίσα μερίδια μεταξύ Εκκλησίας και κράτους. Στο Ταμείο αυτό θα ενταχθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας τα οποία αποτελούν εδώ και δεκαετίες αμφισβητούμενα περιουσιακά στοιχεία, όσα περιουσιακά στοιχεία εθελοντικά η Εκκλησία της Ελλάδος θα παραχωρήσει σε αυτό το Ταμείο, καθώς και περιουσιακά στοιχεία των ανά τη χώρα Μητροπόλεων, είτε είναι αμφισβητούμενα μέχρι σήμερα, είτε εθελοντικά θα παραχωρηθούν.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, η Εκκλησία παύει αυτομάτως να έχει οποιαδήποτε διεκδίκηση έναντι του ελληνικού κράτους.

Πρόκειται για ένα βήμα προς την κατεύθυνση της αυτονόμησης της Εκκλησίας της Ελλάδος, χωρίς αυτό μέχρι στιγμής να αποτελεί πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους. Το μοντέλο δηλαδή που υιοθετείται δεν είναι προφανώς ούτε το λεγόμενο γαλλικό, αλλά ούτε και το λεγόμενο γερμανικό, στο οποίο η μισθοδοσία των ιερέων κάθε θρησκείας στη Γερμανία καταβάλλεται από τις κατά τόπους δημοτικές αρχές στη βάση ειδικού φόρου-τέλους που καταβάλλουν οι πολίτες, εάν και εφόσον δηλώσουν στη δημοτική αρχή πως ανήκουν επιθυμούν να λατρεύουν συγκεκριμένο δόγμα. Το μοντέλο δηλαδή που υιοθετήθηκε είναι μία ενδιάμεση λύση, όπου το κράτος εξακολουθεί να εγγυάται τη μισθοδοσία των κληρικών της Ελληνικής Εκκλησίας, με τη μορφή επιδόματος.

Αναλυτικά ολόκληρο το Κοινό Ανακοινωθέν Πολιτείας-Εκκλησίας της Ελλάδος:

"Μετά από έναν πολυετή, αναλυτικό και ειλικρινή διάλογο μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας, διάλογο ο οποίος διεξήχθη σε κλίμα κατανόησης και σεβασμού, έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε συναινετικές και αμοιβαία αποδεκτές και επωφελείς πρωτοβουλίες που αφορούν τον εξορθολογισμό των σχέσεων μας.

Στόχος μας είναι να θέσουμε το πλαίσιο διευθέτησης και επίλυσης ιστορικών εκκρεμοτήτων, αλλά και να ενισχύσουμε την αυτονομία της Ελλαδικής Εκκλησίας έναντι του Ελληνικού Κράτους, αναγνωρίζοντας την προσφορά και τον ιστορικό της ρόλο στη γέννηση και στη διαμόρφωση της ταυτότητάς του.

Για τον λόγο αυτό, εκφράζουμε σήμερα την πρόθεσή μας να καταλήξουμε σε μια ιστορική Συμφωνία μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας που θα πάρει τη μορφή νομοθετικής ρύθμισης και πιο συγκεκριμένα προτείνουμε τα εξής:

1. Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει ότι μέχρι το 1939 οπότε εκδόθηκε ο αναγκαστικός νόμος 1731/1939 απέκτησε εκκλησιαστική περιουσία έναντι ανταλλάγματος που υπολείπεται της αξίας της.

2. Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει ότι ανέλαβε τη μισθοδοσία του κλήρου, ως με ευρεία έννοια, αντάλλαγμα για την εκκλησιαστική περιουσία που απέκτησε.

3. Το Ελληνικό Δημόσιο και η Εκκλησία αναγνωρίζουν ότι οι κληρικοί δεν θα νοούνται στο εξής ως δημόσιοι υπάλληλοι και ως εκ τούτου διαγράφονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

4. Το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει ετησίως στην Εκκλησία με μορφή επιδότησης ποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των εν ενεργεία ιερέων, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις μισθολογικές μεταβολές του Ελληνικού Δημοσίου.

5. Η Εκκλησία αναγνωρίζει ότι μετά τη Συμφωνία αυτή παραιτείται έναντι κάθε άλλης αξίωσης για την εν λόγω εκκλησιαστική περιουσία.

6. Η ετήσια επιδότηση θα καταβάλλεται σε ειδικό ταμείο της Εκκλησίας και προορίζεται αποκλειστικά για τη μισθοδοσία των κληρικών, με αποκλειστική ευθύνη της Εκκλησίας της Ελλάδος και σχετική εποπτεία των αρμόδιων ελεγκτικών κρατικών αρχών.

7. Με τη Συμφωνία διασφαλίζεται ο σημερινός αριθμός των οργανικών θέσεων κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και ο σημερινός αριθμός των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

8. Πιθανή επιλογή της Εκκλησίας της Ελλάδος για αύξηση του αριθμού των κληρικών δεν δημιουργεί απαίτηση αύξησης του ποσού της ετήσιας επιδότησης.

9.Το Ελληνικό Δημόσιο και η Εκκλησία της Ελλάδος αποφασίζουν τη δημιουργία Ταμείου Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας.

10. Το Ταμείο αυτό θα διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο. Δύο μέλη του Ταμείου θα διορίζονται από την Εκκλησία της Ελλάδος, δύο μέλη θα διορίζονται από την Ελληνική Κυβέρνηση, ενώ ένα μέλος θα διορίζεται από κοινού.

11. Το Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας θα αναλάβει τη διαχείριση και αξιοποίηση των από το 1952 και μέχρι σήμερα ήδη αμφισβητούμενων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εκκλησίας της Ελλάδος περιουσιών, αλλά και κάθε περιουσιακού στοιχείου της Εκκλησίας που εθελοντικά η ίδια θα θελήσει να παραχωρήσει στο εν λόγω Ταμείο προς αξιοποίηση.

12. Τα έσοδα και οι υποχρεώσεις του ΤΑΕΠ επιμερίζονται κατά ίσο μέρος στο Ελληνικό Δημόσιο και την Εκκλησία της Ελλάδος.

13. Τα ανάλογα ισχύουν και για τις περιουσίες των επιμέρους Μητροπόλεων, ήτοι των αμφισβητούμενων περιουσιών, αλλά και όσων οι Μητροπόλεις εθελοντικά παραχωρήσουν στο ΤΑΕΠ.

14. Η ήδη συσταθείσα με τον Ν.4182/2013 Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Εκκλησιαστικής Περιουσίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών εντάσσεται επίσης στο ΤΑΕΠ και διοικείται με το σημερινό κατά νόμο καθεστώς.

15. Οι παραπάνω δεσμεύσεις των δύο μερών θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση τήρησης της Συμφωνίας στο σύνολό της.


Τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας


«Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πλαίσιο συμφωνίας ιστορικού χαρακτήρα προς όφελος και των δύο πλευρών» ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στις δηλώσεις του με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο.

Στο Κοινό Ανακοινωθέν Εκκλησίας-Πολιτείας στο οποίο κατέληξαν ο πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και το οποίο διάβασε ο κ. Τσίπρας αναφέρεται ότι "στόχος μας είναι να θέσουμε το πλαίσιο διευθέτησης και επίλυσης ιστορικών εκκρεμοτήτων, αλλά και να ενισχύσουμε την αυτονομία της Ελλαδικής Εκκλησίας έναντι του Ελληνικού Κράτους, αναγνωρίζοντας την προσφορά και τον ιστορικό της ρόλο στη γέννηση και τη διαμόρφωση της ταυτότητάς του".

Στις προβλέψεις του Κοινού Ανακοινωθέντος Εκκλησίας-Πολιτείας, το οποίο διάβασε ο πρωθυπουργός, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι "το Ελληνικό Δημόσιο και η Εκκλησία της Ελλάδος αποφασίζουν τη δημιουργία Ταμείου Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας". "Το Ταμείο αυτό θα διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο. Δύο μέλη του Ταμείου θα διορίζονται από την Εκκλησία της Ελλάδος, δύο μέλη θα διορίζονται από την Ελληνική Κυβέρνηση, ενώ ένα μέλος θα διορίζεται από κοινού. Το Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας θα αναλάβει τη διαχείριση και αξιοποίηση των από το 1952 και μέχρι σήμερα ήδη αμφισβητούμενων, μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εκκλησίας της Ελλάδος περιουσιών, αλλά και κάθε περιουσιακού στοιχείου της Εκκλησίας που εθελοντικά η ίδια θα θελήσει να παραχωρήσει στο εν λόγω Ταμείο προς αξιοποίηση".
 

"Σήμερα επιχειρούμε να κάνουμε ένα ιστορικό βήμα προς τα μπρος επ' ωφελεία της Πολιτείας και της Εκκλησίας", τόνισε ο Αλ. Τσίπρας.

Ο Αλ. Τσίπρας διαβεβαίωσε τον Αρχιεπίσκοπο ότι η επικείμενη Συνταγματική Μεταρρύθμιση και ειδικότερα οι αλλαγές που αφορούν στο 'Αρθρο 3, έχουν στόχο να αναβαθμίσουν το διακριτό ρόλο της Eκκλησίας, ενισχύοντας την αυτονομία της, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημαντική προσφορά της στη γέννηση και διαμόρφωση της ταυτότητας του ελληνικού κράτους.

«Η διακηρυκτική αρχή της θρησκευτικής ουδετερότητας του ελληνικού κράτους διασφαλίζει αφενός μεν τους διακριτούς ρόλους μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας, αφετέρου, δε, εγγυάται τη μεταξύ τους συνεργασία στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Και προφανώς, αυτή η αρχή δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με τις μακραίωνες παραδόσεις του λαού μας και ούτε βέβαια έχουν και καμία βάση όσα αστεία, κωμικοτραγικά θα έλεγα, έχουν ορισμένοι ψευδώς και σκοπίμως διαδώσει τις τελευταίες ημέρες περί επικείμενης δήθεν αποκαθήλωσης των ιστορικών συμβόλων, του Σταυρού από την ελληνική σημαία και από τα εθνικά μας σύμβολα», ανέφερε.

"Ο διάλογός μας με την Eκκλησία της Ελλάδας ήταν και είναι πάντα ειλικρινής και θα είναι διαρκής", σημείωσε ο Αλ. Τσίπρας.
 

"Ακούμε τις απόψεις και τις επιφυλάξεις της, και όπως και το σύνολο των κομμάτων και των εκπροσώπων του λαού μας στην Εθνική Αντιπροσωπεία, όλοι μαζί θα λάβουμε υπόψη τις σκέψεις και τις προτάσεις που θα κατατεθούν κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και του διαλόγου που το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει για τη διαδικασία της Αναθεώρησής του", είπε.

"Έχω την αίσθηση ότι σήμερα πράγματι γίνεται ένα ιστορικό βήμα. Όλα τα ιστορικά βήματα προς τα μπρος απαιτούν όραμα και διάθεση να κατανοήσει ο ένας τον άλλον", τόνισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι κάθε βήμα προς τα εμπρός βεβαίως δεν είναι χωρίς δυσκολίες, "αλλά όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα που δημιουργούμε και τις προθέσεις κι από αυτό που εκπέμπουμε και αυτή η συνάντηση θέλω να πιστεύω εκπέμπει αλληλοσεβασμό, αλληλοκατανόηση, αγάπη και εκπέμπει και την πρόθεση μας να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά σεβόμενοι ο ένας τον άλλον".Ιερώνυμος: Η συμφωνία αυτή εκπέμπει την πρόθεσή μας να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά σεβόμενοι ο ένας τον άλλοΜε ένα «ευχαριστώ» τόσο του ιδίου του προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας Ιερωνύμου όσο και της συνοδείας του προς τον πρωθυπουργό, άρχισε τις δηλώσεις του ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετά τη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο κ. Ιερώνυμος υπογράμμισε ότι είναι μύθος τα περί αμύθητης περιουσίας της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα τόνισε ότι βρήκε ανταπόκριση στα ερωτήματά του. Εν συνεχεία επεσήμανε ότι η Εκκλησία θα γίνει πιο λειτουργική, υπηρέτης και διάκονος του θελήματος του λαού και υπογράμμισε ότι «θα προχωρήσουμε σε πνεύμα αυτοτέλειας και συνεργασίας».

Επανέλαβε τις ευχαριστίες του προς τον Αλέξη Τσίπρα «για τις πρωτοβουλίες και τις θέσεις σας» αλλά και «γιατί αφήνετε το προοίμιο του Συντάγματος, όπως το έφτιαξαν οι πατέρες μας».

Ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας ενημέρωσε ότι «η Διαρκής Ιερά Σύνοδος μας έδωσε την εξουσιοδότηση για τη συμφωνία και θα την ενημερώσουμε αύριο», ενώ εν κατακλείδι χαρακτήρισε μικρότητες όσα ακούστηκαν αυτές τις μέρες περί αφαίρεσης του σταυρού από τη σημαία και αλλού.
ΠΗΓΗ: http://www.zougla.gr
Δείτε το βίντεο:

ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ …………!!!!!!!! 
Καλούμε τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να ακυρώσουν στην Ιεραρχία τα προ καιρού συμφωνηθέντα Αρχιεπισκόπου και Πρωθυπουργού. 
Ο ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ θα δώσει αγώνες για να παραμείνει ως συμβατική υποχρέωση του κράτους η μισθοδοσία του Ιερού Κλήρου, ως έχει, ως αντάλλαγμα για τα όσα έχει προσφέρει η Εκκλησία προς την πολιτεία. 
Οι αντιδράσεις μας πρόκειται να είναι μαζικές και πρωτόγνωρες στην ελληνική ιστορία. 
Ο απλός παπάς από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο, από τα Επτάνησα μέχρι και τα Δωδεκάνησα θα ξεσηκωθεί και θα ταυτισθεί μαζί μας σε αγώνες όχι μόνο για τα εφημεριακά δίκαια αλλά και για την διατήρηση της Ελληνορθοδόξου παραδόσεως μας. Άλλωστε, αυτός είναι που βάσταξε και βαστά μαζί με τους λαϊκούς αδελφούς μας, το βάρος της κρίσης και συνεχίζει την ολοπρόθυμη προσφορά του και τον συντονισμό πλήθους εθελοντικών δράσεων. 
Ο καιρός του σιγάν έληξε για τους Κληρικούς. Είμαστε πλέον στον καιρό του λαλείν και του πράττειν. 
Αισθανόμεθα προδομένοι από όσους συμμετείχαν στις διαβουλεύσεις για την λήψη των αποφάσεων, ερήμην των άμεσα ενδιαφερομένων που είναι οι Εφημέριοι της Ελλάδος και το χριστεπώνυμο πλήρωμα. 
Σε μια χώρα που ξεπουλώνται τα πάντα δεν θα περιμένουμε το επόμενο χτύπημα που πλήττει την πίστη. 
Καλούμε και τον λαό ο οποίος ζει μαύρες μέρες με ανέχεια και αγωνιά για το μέλλον να στηρίξει τους Κληρικούς και την Εκκλησία της Πατρίδας μας . 
Έχουν καταφέρει μερικοί από καιρό να στρέψουν μέρος του λαού εναντίον του Κλήρου, εξυπηρετώντας άνομα συμφέροντα, επιζητώντας να εξασθενήσουν τον ρόλο του παπά στην Ελληνική κοινωνία. 
Ο ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ θα πράξει τα δέοντα να ακυρωθεί η επαίσχυντη για αυτούς συμφωνία προβαίνοντας σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. 
Σε κάθε δύσκολη εποχή της Ελληνικής ιστορίας όποιος τα έβαλε με την Εκκλησία ηττήθηκε κατά κράτος. 
Αυτοί που δεν μας ήθελαν συνομιλητές στις δόλιες διαπραγματεύσεις τους τώρα θα μας βρουν μπροστά τους.

Σχέσεις Ἐκκλησίας-Κράτους!!!


Αμεση Ανάλυση: 
Τρία θεμελιώδη ελαττώματα 
της συμφωνίας Τσίπρα - Ιερώνυμου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΤΙΣΤΑΚΙΣ*

·         ts--2
Πρώτον, ο πρωθυπουργός πρώτος όφειλε να γνωρίζει ότι σε μείζονα εκκλησιαστικά ζητήματα, σαν αυτά που θίγει η συμφωνία, θα έπρεπε να διαβουλευθεί και με το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο οποίο ανήκουν οι Μητροπόλεις των Νέων Χωρών (Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη και νησιά του Β. Αιγαίου), το Άγιο Όρος, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έλαβε την σύμφωνη γνώμη του Φαναρίου για την κατάρτιση και ψήφιση του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1977. Αντί αυτού, ο πρωθυπουργός διαβουλεύτηκε μυστικά μόνον με τον Αρχιεπίσκοπο, ούτε καν με την Ιερά Σύνοδο, όπως προβλέπει το άρθρο 3 του Συντάγματος. Πρώτο ελάττωμα, συνεπώς, ο επιλεκτικός χαρακτήρας της διαβούλευσης, που προσκρούει στο ίδιο το Σύνταγμα.
Δεύτερον, είναι, βεβαίως, θεμιτό η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος να νοικοκυρέψει τα του οίκου Της αλλά, αλήθεια, ποιος πολιτειακός κανόνας επιτρέπει την εσαεί παράδοση του ετήσιου κονδυλίου της μισθοδοσίας στα χέρια του Αρχιεπισκόπου και της Συνόδου, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ένα μέτρημα: πόσοι είναι σήμερα οι μισθοδοτούμενοι ιερείς, πόσα είναι τα καταπατημένα ακίνητα της Εκκλησίας, ποιες είναι οι εκκρεμείς περιουσιακές αντιδικίες μεταξύ Εκκλησίας και κράτους; Με άλλα λόγια, πώς μπορεί να αφαιρεί ετησίως από τις τσέπες των φορολογουμένων δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και να τα παραδίδει ανεξέλεγκτα στα χέρια του Αρχιεπισκόπου; Δεύτερο ελάττωμα, λοιπόν, η παράνομη ετήσια οικονομική ενίσχυση, χωρίς την εγγύηση των κρατικών δημοσιονομικών μηχανισμών.
Τρίτον, το 1945 προβλέφθηκε για πρώτη φορά η μισθοδοσία των εφημέριων από το Δημόσιο (Α.Ν. 536/1945). Σε αντιστάθμισμα της δαπάνης αυτής επιβλήθηκε με τον ίδιο νόμο (α) η υποχρεωτική είσπραξη του 25% των τακτικών εσόδων των ενοριακών ναών από το Δημόσιο και (β) η υποχρεωτική ετήσια εισφορά όλων των ορθόδοξων οικογενειών στην ενορία τους. Με άλλα λόγια, το κράτος πλήρωνε τον κάθε εφημέριο με τα έσοδα των ναών που σχηματίζονταν από τις υποχρεωτικές εισφορές των πιστών. Το 1956 η κυβέρνηση Κ. Καραμανλή επέκτεινε την είσπραξη του 25% επί των πάσης φύσεως εσόδων των ναών (Ν.Δ. 3559/1956). Η εισφορά των πιστών καταργήθηκε το 1962 (Ν.Δ. 4242/1962). Στη συνέχεια, το 1968, το ποσοστό της είσπραξης από το Δημόσιο αυξήθηκε στο 35% (Α.Ν. 469/1968). Το 2004, η κυβέρνηση Σημίτη κατάργησε οριστικώς και αυτό το 35% (άρθρο 15 του Ν. 3220/2004). Συνεπώς, η κρατική μισθοδοσία των εφημερίων ποτέ δεν αποτέλεσε αντιστάθμισμα για την παραχώρηση προς το ελληνικό κράτος της ακίνητης περιουσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Άλλωστε, η σημαντικότερη μεταβίβαση εκκλησιαστικής περιουσίας προς το κράτος υλοποιήθηκε το 1952 με σύμβαση η οποία κυρώθηκε με το Ν.Δ. 2185/1952 (ΦΕΚ Α΄ 217). Η σύμβαση αυτή ήταν αμφοτεροβαρής: το κράτος απέκτησε την κυριότητα αγροτεμαχίων και βοσκοτόπων εκτός Αττικής (αξίας 97 δισεκατομμυρίων δραχμών, όπως η ίδια η σύμβαση προσδιορίζει) έναντι ίσης αξίας αστικών ακινήτων και μετρητών που απέκτησε η Εκκλησία. Τούτα όλα, με αναλυτικούς πίνακες των εκτάσεων ή των ακινήτων που άλλαξαν κυριότητα αλλά και εκείνων που διατηρούνται στην κυριότητα των Μονών, δημοσιεύονται σε άνω των εκατό σελίδες στο ΦΕΚ. Συνεπώς, πόθεν προκύπτει ότι η μισθοδοσία των εφημέριων προβλέφθηκε σε αντιστάθμισμα της αφαίρεσης εκκλησιαστικής περιουσίας;
Γιάννης Κτιστάκις, Επίκουρος καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ
ΠΗΓΗ: http://www.kathimerini.gr/

Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018

Στο Μαιευτήριο τῆς ... Φύσεως!!

Κοντά στή Ψιλή ἄμμο!
Προχθές, ξεκίνησε ἡ παρέα γιά μιά βόλτα στήν ἀγαπημένη της περιοχή.   Η θάλασσα "πημένη". Τήν ἀπόλυτη ἠρεμία διέκοπτε ὁ ἦχος ἀπό τά κουδούνια τῶν κατσικιῶν. Κάποια στιγμή τά παιδιά ἔμειναν ἐκστατικά στό ἀντίκρυσμα ἑνός, πρωτοφανοῦς γι΄ αὐτά, θεάματος. Μόλις μιά μανούλα-κατσικούλα γεννοῦσε τό μωράκι της στό "μαιαυτήριο" τῆς Φύσης, χωρίς μαιευτῆρες καί Νοσοκόμες, χωρίς καμιά ἀνθρώπινη παρέμβαση, παρά μόνο μέ τήν βοήθεια καί τήν προστασία τοῦ Θεοῦ. Ὅλη ἡ οἰκογένεια ἔμεινε ἄναυδη μπροστά στό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ καί θαύμασαν τήν ἀντίδραση τῆς μητέρας, ἡ ὁποία ἀκόμη δέν εἶχε προφθάσει νά καθαρίσει τό μωράκι της πού μόλις εἶχε γεννηθεῖ. Κοίταξε μέ ἀπορία καί ἐχθρότητα πρός τό μέρος τῶν ἐνοχλητικῶν ἐπισκεπτῶν καί ἀμέσως κάλυψε μέ τό κορμί της τό νεογέννητο γιά νά μήν τό πειράξει κανείς. Στήν τελευταία φωτό ἡ πιό μικρή τῆς παρέας, ἀτίθαση ὀρειβάτισσα, προσπαθεῖ νά προσεγγίσει ἀπό τά πλάγια τό σημεῖο πού ἔλαβε χώρα τό θαυμάσιο αὐτό γεγονός. 

Το φρούριο

 Το φρούριο
«Το φρούριο». Ταινία αποκάλυψη. Είναι μια δοκιμασία για την ψυχή. Αν καταφέρεις να τη δεις έως το τέλος σημαίνει πως η κάρδια σου δεν έχει σκληρύνει ακόμα, δεν αποστασιοποιήθηκες από τον υπόλοιπο κόσμο κρυμμένος πίσω από ψηλούς τοίχους. Ταινία για το θαύμα. Θαύμα πραγματικό και όχι φανταστικό. Ταινία για τη θεραπεία των άρρωστων παιδιών και για την ίαση των ενήλικων. Στον κινηματογράφο πια η έννοια του ήρωα ταυτίζεται με σκληρότητα και μυϊκή δύναμη. Όμως βλέπετε πως γίνεται και αλλιώς. Ο ήρωας είναι αυτός που με τη δύναμη της καρδιάς μπορεί να κάνει το καλό. Εξάλλου υπάρχει τόσο λίγο καλό γύρω μας. Ακόμη δεν ξέρουμε τι είναι η ζωή. Είναι μια περίοδος εργασίας πριν από την αιωνιότητα ή μία απλή βολτούλα από το ένα σημείο στο άλλο; Παραγωγή: 2007 Σκηνοθέτης: Μιχαήλ Σάδριν Προβολή: ορθόδοξο τηλεοπτικό κανάλι «Γκλας» Το 2009 η ταινία προβλήθηκε στο φεστιβάλ ορθόδοξης ταινίας και πήρε τα πρώτα βραβεία σε όλες τις κατηγορίες, με ομοφωνία κοινού και επιτροπής. Τα γυρίσματα διήρκεσαν ένα χρόνο στο μοναστήρι Σβιάτο-Βαζνεσένσκι (Της Αναλήψεως) στα σύνορα με την Ρουμανία. Ο σκηνοθέτης μας δίνει την ευκαιρία να αναθεωρήσουμε τις αξίες της ζωής, μέσα από τα παραδείγματα των μοναχών, εφαρμόζοντας καθημερινά την εντολή της αγάπης. Τα κεντρικά πρόσωπα είναι: ο ηγούμενος του μοναστηριού (που έγινε ο πατέρας για 29 υιοθετημένα παιδάκια, έχοντας ήδη τρία δικά του, δύο αγόρια και ένα κορίτσι), η αδελφότητα και τα παιδιά από το μοναστηριακό ορφανοτροφείο (150 ορφανά), πολλά από τα οποία είναι βαριά άρρωστα. Αυτή η ταινία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ένα μεγάλο πνευματικό γεγονός. Μια ουράνια αγάπη εμφανίζεται πάνω στη γη. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της ταινίας τα εξηγεί όλα: «Σφίγγοντας τα δόντια μέχρι τριγμού, και τα χέρια μέχρι πόνου, χαίρε, διότι ζεις. Χαίρε με τη γαλαζόπετρα του ουρανού και με το ρουμπίνι της ηλιοβασιλέματος. Χαίρε με το μαργαρίτη της βρόχινης σταγόνας, διότι δεν μπορείς αλλιώς. Χαίρε με τη χαρά του πληγωμένου μαχητή, που κείται κάτω. Αν και η μάχη χάθηκε, η σημαία είναι ψηλά, και το όπλο δεν πετάχτηκε στη λάσπη, και δεν τρέχεις ντροπιασμένος, επειδή δεν έχεις πια πόδια... Και το μόνο που μένει είναι να πολεμάς μέχρι θανάτου. Και αν δεν μείνει πια τίποτα, χαίρε με μια άνωθεν χαρά για τον πλησίον σου. Χαίρε με την αγάπη των άλλων, χαίρε με τα γέλια των παιδιών που δεν είναι δικά σου. Ακόμα και όταν είναι μαύρα σύννεφα παντού χαίρε. Στη βροχή και στη λάσπη χαίρε. Χαίρε και αγαλλιάσου, αψηφώντας το πόνο, διότι το όνομά σου είναι Άνθρωπος!»

Η Διασπορά!!


Η Ελληνική Διασπορά
Βασιλικῆς Τσίρου – Μαρκαντωνάτου
φιλολόγου, θεολόγου,
ἱστορικοῦ Τέχνης

Ὡς γνωστόν, ὁ Ἑλληνισμός τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀντιπροσωπεύει ἕνα σημαντικό μέρος τοῦ πολιτικοῦ, οἰκονομικοῦ, ἐπιχειρηματικοῦ, πολιτιστικοῦ καί ἐπιστημονικοῦ δυναμικοῦ τοῦ ἔθνους καί τό ἐνδιαφέρον του γιά τήν γενέτειρα γῆ, ἰδίως κατά τήν σημερινή οἰκονομική κρίση τήν ὁποία διέρχεται ἡ χώρα μας
ἔχει ἰδιαίτερη σημασία. 
Ἡ Γενική Γραμματεία Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ (Γ.Γ.Α.Ε.) ἔχει καταγράψει περί τίς 3.000 Κοινότητες, ὀργανώσεις καί ἐθνικοτοπικούς Συλλόγους, πρώτης βαθμίδος, δεύτερης βαθμίδος (Ὁμοσπονδίες κοινοτήτων καί ὀργανώσεων πού λειτουργοῦν σέ πολιτειακό ἤ ἐθνικό ἐπίπεδο μίας χώρας) καί τρίτης
βαθμίδος (Συνομοσπονδίες πού λειτουργοῦν σέ διεθνές ἐπίπεδο). Ἡ ἑλληνική Διασπορά εἶναι δημιούργημα, κυρίως ἱστορικῶν γεγονότων καί ἐξελίξεων καί προπάντων ἀποτέλεσμα μετακινήσεων ἑλληνικῶν πληθυσμῶν πού ξεκινοῦν μέ τήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί φθάνουν μέχρι τίς ἡμέρες μας. 
Πρίν ὑπάρξη διαφυγή μεταναστῶν πρός τόν Νέο Κόσμο, τήν Ἀμερική, τήν Αὐστραλία καί ἀλλοῦ, οἱ Ἕλληνες ἀναζητοῦσαν τύχη στήν Γηραιά Ἤπειρο, τήν Εὐρώπη, πρός τήν ὁποία ἦταν εὐκολώτερο νά μεταναστεύσουν. Ἐκτός τῆς Ἰταλίας καί τῶν παραλίων τῆς Ἀδριατικῆς, ἡ Οὐγγαρία, ἡ Αὐστρία καί ἡ Νότια Ρωσσία προσέλκυσαν τόσους Ἕλληνες, ὥστε ἡ Ἑνετία καί ἡ Τεργέστη, ἡ Ὀδησσός καί ὁ Σουληνάς νά εἶναι περισσότερο ἑλληνικές πόλεις παρά ἰταλικές, σλαβικές ἤ βλαχικές.

«Οἱ πρῶτοι Μακεδόνες, Ἠπειρῶτες καί Νησιῶτες, οἱ ὁποῖοι κατέφυγαν στήν ξένη, ἀφοῦ ἐξασφάλιζαν τόν ἐπιούσιο καί δημιουργοῦσαν μία κατάσταση, ἀμέσως ἐσυνασπίζοντο συγκροτούμενοι σέ Κοινότητες. Ἀπό τίς πρῶτες τους φροντίδες ἦταν ἡ ἐξεύρεση ἱερέως, ἡ ἀνέγερση ναῶν καί ἡ δημιουργία σχολείων καί νοσοκομείων γιά τούς ὁμοεθνεῖς». Ἡ συμβολή τῶν Κοινοτήτων στήν προετοιμασία καί διεξαγωγή τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἦταν ἰδιαίτερα σημαντική. «Οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ δέν ἱκανοποιήθηκαν ποτέ ἀπό τήν ἀπόκτηση περιουσίας καί κοινωνικῆς θέσεως στήν ξένη, ἀλλά ἀπέβλεπαν μέ πόθο στήν Πατρίδα, τήν ὁποία ἐργάσθηκαν συστηματικά γιά νά τήν καταστήσουν ἐλεύθερη καί μέτοχο τῆς χορείας τῶν πολιτισμένων ἐθνῶν, μέσῳ τῶν ὁποίων ἔζησαν, εὐτύχησαν καί μορφώθηκαν». 
Σέ ἀντίθεση μέ τήν ἱστορική διασπορά, ἡ ἑλληνική μεταναστευτική Διασπορά ἀνάγεται σέ μία ἑκουσία μετακίνηση πληθυσμῶν ἀπό τό νεοσύστατο ἑλληνικό κράτος ἤ καί ἀπό τόν ἑλληνισμό τῆς Διασπορᾶς πρός χῶρες ὑποδοχῆς μεταναστῶν, ὅπως οἱ Η.Π.Α., ὁ Καναδάς, ἡ Αὐστραλία καί ἀργότερα ἡ Γερμανία, ἄλλες χῶρες τῆς Δυτ. Εὐρώπης, ἡ Νότια Ἀφρική, καθώς, καί ὁρισμένες χῶρες τῆς Νοτίου Ἀμερικῆς.

Εἶναι ἀκόμη τό ἀποτέλεσμα μεταναστεύσεως πρός ἀναζήτηση ἐργασίας, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα σέ δύο μεγάλες φάσεις ἀπό τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα ἕως τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿70 (1890 ― 1920 καί 1950 ― 1974). Μόνο κατά τήν τελευταία περίοδο μετανάστευσαν περίπου 1,2 ἑκατομμύρια Ἕλληνες, κυρίως
πρός Η.Π.Α., Καναδᾶ, Αὐστραλία καί σέ Εὐρωπαϊκές χῶρες, μέ πρώτη τήν Γερμανία. Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα πού μᾶς παρέχει ἡ Γ.Γ.Α.Ε., σήμερα περισσότερα ἀπό 5.000.000 ἄτομα ἑλληνικῆς καταγωγῆς
ζοῦν ἐκτός τῶν ἑλληνικῶν συνόρων, διεσπαρμένοι σέ 140 χῶρες τῆς Ὑφηλίου. Στίς Η.Π.Α. διαμένουν σήμερα περί τά 2.000.000 ὁμογενεῖς καί ἀκολουθοῦν Εὐρώπη μέ 1.000.000 ― συμπεριλαμβανομένων καί τῶν χωρῶν τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἑνώσεως ― στήν Αὐστραλία 700.000, στόν Καναδᾶ 300.000, στήν Ἀσία ― Ἀφρική περί τίς 100.000 καί τέλος, Νότια Ἀμερική μέ περίπου 60.000.

Ἡ Ἑλλάδα διατηρεῖ στενές σχέσεις μέ πολλές ἀπό τίς χῶρες ἰσχυρῆς παρουσίας ὁμογενείας πού βασίζονται σέ κοινές ἀξίες καί ἱστορία, καθώς καί σέ κοινούς δεσμούς μέ τίς ἐκεῖ ἑλληνικές Κοινότητες.
Ἡ Γ.Γ.Α.Ε. ἔχει καταγράψει περί τίς 3.000 Κοινότητες, Ὁμογενειακές ὀργανώσεις καί ἐθνικοτοπικούς Συλλόγους, ὁμοσπονδίες Κοινοτήτων καί ὀργανώσεων καί τέλος Συνομοσπονδίες πού λειτουργοῦν σέ διεθνές ἐπίπεδο. Θά πρέπη νά τονίσουμε ὅτι τά τελευταῖα ἔτη παρουσιάσθηκε μία σημαντική αὔξηση μεταναστευτικοῦ ρεύματος ἀπό τήν Ἑλλάδα πρός ὁρισμένες χῶρες Δυτικοῦ κόσμου, λόγῳ τῆς τρέχουσας δυσμενοῦς οἰκονομικῆς καταστάσεως.
Αὐτό τό σύγχρονο ρεῦμα μεταναστεύσεως ἀποτελεῖται ἀπό τούς παλαιούς ὁμογενεῖς πού εἶχαν μεταναστεύσει καί μεταπολεμικά ἐπέστρεψαν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿80 καί τώρα ἐπανέρχονται εἴτε ὡς συνταξιοῦχοι, εἴτε  ὡς ἐνεργό δυναμικό, συχνά μέ τίς οἰκογένειές τους στήν χώρα πρώτης ἐγκαταστάσεώς τους. Ἕνα ἄλλο ρεῦμα μεταναστεύσεως εἶναι αὐτό μέ ἐπιστημονική καί ἐπαγγελματική εἰδίκευση, οἱ ὁποῖοι μετακινοῦνται γιά πρώτη φορά μετά ἀπό προσυνεννόηση καί ἐντάσσονται ἄλλοτε μέ εὐκολία καί ἄλλοτε μέ δυσκολία στό σύστημα τῆς κάθε χώρας. Τέλος, εἶναι αὐτοί πού μετακινοῦνται πολλές φορές οἰκογενειακά, κυρίως σέ χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως χωρίς σοβαρό προγραμματισμό καί χωρίς ἰδιαίτερα προσόντα καί ἀντιμετωπίζουν ὡς ἐκ τούτου συχνά ἀρκετές
δυσκολίες.
Στό σύνολό της ἡ Ἑλληνική Διασπορά ἀντιπροσωπεύει περισσότερο ἀπό τό ἕνα τρίτο τοῦ ὅλου Ἑλληνισμοῦ, ἐνῶ ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἀπό τήν πλευρά της ἔχει ὑποχρέωση νά μεριμνᾶ γιά τήν ζωή τοῦ Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ καί γιά τήν διατήρηση τῶν δεσμῶν του μέ τήν Μητέρα Πατρίδα, σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 108 τοῦ Συντάγματος. Προτεραιότητά της εἶναι ἡ ἐνδυνάμωση τῶν δεσμῶν τῶν Ἑλλήνων τῆς Διασπορᾶς μέ τήν Μητέρα ― Πατρίδα, καθώς καί μεταξύ τους. Ἄλλωστε ὁ ἑλληνισμός τῆς Διασπορᾶς
σέ αὐτή τήν κρίσιμη οἰκονομική συγκυρία προβαίνει σέ ἐνέργειες ἀλληλεγγύης καί ἔμπρακτης συμπαραστάσεώς του στήν πανεθνική προσπάθεια.
Θά πρέπη ἐπίσης νά ἐπισημάνουμε ὅτι κατά τό παρελθόν, πολλοί ὁμογενεῖς βοήθησαν καί στήριξαν οἰκονομικά τήν πατρίδα μας καί ἀνακηρύχθησαν ἐθνικοί εὐεργέτες. Εἶναι γνωστό ὅτι σχεδόν ὅλα τά σημαντικά ἔργα πού ἔγιναν στήν Ἀθήνα ἀπό τήν σύσταση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καί μέχρι τίς ἀρχές τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα, χρηματοδοτήθηκαν ἀπό ἐθνικούς εὐεργέτες πού στήν πλειοψηφία τους προέρχονταν ἀπό τήν Ὁμογένεια (Καπποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Μετσόβειο Πολυτεχνεῖο, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Ἐθνική Βιβλιοθήκη, Ζάππειο Μέγαρο, Ἀρσάκειο, Ἀστεροσκοπεῖο, Νοσοκομεῖα, εὐαγῆ Ἱδρύματα κ.λπ.). Σήμερα εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἀναφανοῦν ἐκ νέου ἐθνικοί εὐεργέτες πού νά ἀγαποῦν καί νά ἐνδιαφέρωνται
πραγματικά γιά τήν ἀνόρθωση καί πρόοδο τῆς πατρίδος τους, ἀποδίδοντας τό ὀφειλόμενο χρέος πρός
αὐτήν καί ἐμπνέοντας τίς νέες γενιές σέ πράξεις ἀρετῆς καί φιλοπατρίας. 
Ἐπίσης θά πρέπη νά ἀναφέρουμε ὅτι οἱ ὁμογενεῖς τοῦ ἐξωτερικοῦ ὑποστηρίζουν καί προβάλλουν τά ἐθνικά θέματα ἀναλαμβάνοντας καί σχετικές πρωτοβουλίες, ὅπως τήν ἐπιστροφή τῶν μαρμάρων τοῦ Παρθενῶνα, τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κ.λπ.
Στό πλαίσιο αὐτό, δέν θά πρέπη νά παραλείψουμε νά ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ ὀρθόδοξη πίστη καί ἡ ἑλληνική γλῶσσα, ἀποτελοῦν τά δύο βασικά στοιχεῖα πού προσδιορίζουν τήν ἑλληνική ταυτότητα καί ἀποτελοῦν τόν ἰσχυρό συνδετικό κρίκο τῆς ὁμογενείας μέ τό Μητροπολιτικό Κέντρο. Μαζί μέ τήν διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί πολιτισμοῦ καί τήν καλλιέργεια τῶν ἐθνικῶν παραδόσεων, ἡ ὀρθόδοξη πίστη καί ἡ ἑλληνική γλῶσσα ἀποτελοῦν τούς βασικούς πυλῶνες τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως. Ἡ
Ἐκκλησία ἐπίσης ἀποτελεῖ διαχρονικό ἑνωτικό θεσμό πού συσπειρώνει τήν ὁμογένεια καί ἔχει νά ἐπιδείξη σημαντικό πνευματικό, ἐκπαιδευτικό, κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἔργο, καθώς καί τήν δυνατότητα νά κινητοποιῆ μεταξύ ἄλλων τά ἐπιφανῆ μέλη τῆς Διασπορᾶς.
Τέλος, θά πρέπη νά ὑπογραμμίσουμε ὅτι οἱ Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς προόδευσαν στίς χῶρες τῆς διαμονῆς τους καί διακρίθηκαν σέ σημαντικούς τομεῖς τῆς πολιτικῆς, οἰκονομικῆς, πολιτιστικῆς καί ἐπιστημονικῆς ζωῆς, προσφέροντας πολλές φορές τόν χρόνο τους, τήν ἐμπειρία τους καί τίς ἱκανότητές
τους πρός ὄφελος τῆς Μητέρας Πατρίδος καί τήν ὑποστήριξη τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων.
Πηγές
Νικολάου Τωμαδάκη. Ἡ συμβολή τῶν Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων τοῦ Ἐξωτερικοῦ εἰς τόν ἀγῶνα τῆς ἐλευθερίας. Λόγος Πανηγυρικός εἰς τήν 25ην Μαρτίου 1952, ἐκφωνηθείς κατ᾿ ἐντολήν τῆς Συγκλήτου, ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν Τελετῶν τοῦ Ἀθῄνησι Πανεπιστημίου.
ΠΗΓΗ:Γ.Γ.Α.Ε.: Γενική Γραμματεία Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ. http//www.ggae.gr
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ: https://enromiosini.gr/