Δευτέρα 25 Απριλίου 2022

Πάσχα!!!

Ἡ πασχάλια χαρά

 

π. Κάλλιστος Ware

-


Τό Πάσχα, γιορτή τς νάστασης το Σωτρος, εναι, πάνω π’ λα μι γιορτή μεγάλης χαρς. ταν ναστημένος Χριστός συναντ τίς μυροφόρες καθώς φεύγουν πό τό μνμα, τό πρτο πράγμα πού τούς λέει εναι λέξη «Χαίρετε». σον φορ σ’ ατή τήν πασχάλια χαρά, τρία σημεα χουν διαίτερη ξία: εναι χαρά προσωπική, εναι χαρά συμπαντική καί εναι χαρά εχαριστιακή.

Τό Πάσχα εναι μι χαρά προσωπική. τσι καταπς τό βεβαιώνουμε στόν πασχάλιο κανόνα τς ναστάσιμης κολουθίας: «Χθές συνεθαπτόμην σοι, Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ναστάντι σοι». θάνατος το Σωτρος, Ταφή καί Τριήμερος νάστασή Του, δέν πάρχουν γιά νά τά τενίζουμε πλά ς συμβάντα το πώτερου παρελθόντος, λλά γιά νά τά βιώνει καθένας μας ς τεκταινόμενα μέσα στήν δια του τή ζωή. πάρχουν γιά νά εναι μεσα καί προσωπικά. γώ σταυρώνομαι μέ τό Χριστό, γώ θάβομαι μαζί Του καί εμαι γώ πού νασταίνομαι κ νεκρν μαζί μέ κενον. νάσταση το Χριστο εναι ταυτόχρονα καί νακαίνιση δική μου, παναδημιουργία μου. Εναι ελογημένοι σοι τό ασθάνονται ατό στήν καρδιά τους τή νύχτα τς ναστάσεως!

Τό Πάσχα εναι μι χαρά συμπαντική. Ο κτίνες το ναστάσιμου φωτός διεισδύουν σ’ λόκληρη τήν κτίση. Μέσα πό μς, τούς νθρώπους, πασχάλια χαρά κοινωνεται στό κόσμο τς φύσης στά ζα, στόν έρα, στό νερό, σέ καθετί πού ρχεται στή ζωή τήν νοιξη. Καί πάλι, ναστάσιμος κανόνας τονίζει μφατικά ατό τό στοιχεο• «Ορανοί μέν παξίως εφραινέσθωσαν, γ δέ γαλλιάσθω, ορταζέτω δέ κόσμος, ρατός τε πας καί όρατος• Χριστός γάρ γήγερται». Στήν ρθόδοξη Ρωσία, πρχε κάποτε τό θιμο -μπορε καί νά πιβιώνει μέχρι σήμερα σέ κάποιες περιοχές- νά σταματνε ο γρότες, γυρίζοντας πό τήν ναστάσιμη κολουθία καί κρατώντας τό γιο φς, στούς στάβλους τν ζώων, καί νά ψέλνουν τόν ναστάσιμο μνο στά λογα καί τά κοπάδια «Χριστός νέστη κ νεκρν…». Δέν πρχε τίποτα τό γλυκερό σ’ ατό• ταν μία ναγνώριση τς ζωντανς λήθειας. Ο νθρωποι