Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

Τό Μυστήριο τοῦ ῾Αγίου Χρίσματος,

Τί εἶναι ἡ χρῆσις μέ τό ῞Αγιο Μῦρο;

 

πισκόπου νδρέου ράντ καί Χουνεντοάρας

Γι τ Μυστριο το Αγου Χρσματος, γρφει ‘Απστολος Παλος, τι εναι μα Θεα τελετ πο πιτελεται σ’ ατν ποος βαπτσθηκε.

Χρεται μ τ Αγιο Μρο σ’ λες τς ασθσεις κα σ διφορα λλα μρη το σματς του, στ μτωπο, στ στμα, στ’ ατι, στ στθος, στ χρια, κα στ πδια γι ν σφραγισθ τσι κα ν νισχυθ μ τ χαρσματα το Αγου Πνεματος κα ν τεθ στν πηρεσα τς ‘Εκκλησας.

Γι τ Μυστριο το Χρσματος μς λγει ‘Απστολος Παλος, τι ο Χριστιανο σφραγζοντο μ τ Αγιο Πνεμα, (‘Εφεσ. 1,13), ν Εαγγελιστς ‘Ιωννης στν Α. ‘Επιστολ του, (2,20-27), μς λγει:

«κα μες χρσμα χετε π το Αγου, κα οδατε πντα», ν στν (Β. Κορ.1,21-2), γρφει: «Ο δ βεβαιν μς σν μν ες Χριστν κα χρσας μς Θες, κα σφραγισμενος μς κα δος τν ρραβνα το Πνεματος ν τας καρδαις μν».

Οποιοδποτε κεμενο πσημο γγραφο μνο ττε χει ξα, ταν χ τοποθετηθε σ’ ατ κα σφραγδα.

Ετσι κα νας βαπτισμνος μνο ττε συναριθμεται στ σμα τν ληθινν ρθοδξων Χριστιανν, ταν μετ τ βπτισμ του, πρε κα τν σφραγδα το Αγου Πνεματος μ τ Αγιο Μρο.

Γι’ ατ λγει Ιερες, ταν τν χρει: «Σφραγς δωρες Πνεματος Αγου». ‘Αμν.

Πηγή:   ναβάσεις

το «σπιτάκι της Μέλιας»