Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

Νάξιοι Μελιστές: Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Ι΄ Ματθαίου! 21.08....

Νάξιοι Μελιστές: Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Ι΄ Ματθαίου! 21.08....: Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας   τής Κυριακής  I΄ Ματθαίου,  σε παρασημαντική. Επιλογή, Επιμέλεια και Στο...

Δοξαστικό Εωθινό ι΄ «Μετά την εις Άδου» ήχος πλ. β΄, Πέτρου λαμπαδαρίου

Η ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΗΧΟΣ Β Π ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ