Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Τω έκτω μηνί, ιδιόμελο αποστίχων

Ευαγγελίζεται ο Γαβριήλ, δοξαστικό λιτής

Χαίρε νύμφη.. Αλληλούια Κ. Πρίγγου Πλδ Λ. Πετρίδης- Ι. Σωφρονιάδης

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Η Ακολουθία του Όρθρου!

Τό Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον

το Πρωτ.ωάννου Κ. ωάννου

Μία πό τίς πιό μορφες καί κατανυκτικές μπειρίες πού μπορον νά γγίξουν καί νά συγκινήσουν ναν ρθόδοξο Χριστιανό, εναι μεταξύ λλων καί συμμετοχή του, στήν ‘‘τάξιν το ωθινο Εαγγελίου’’.

Στήν