Σάββατο 29 Ιουνίου 2019

Ἄξιον ἐστίν..

π. Γαλακτίων ....
Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
στή Χώρα τῆς Πάτμου (29 Ἰουνίου 2019).
"Λειτουργός" ὁ π. Βαρθολομαῖος
καί Ἱεροψάλται ὁ π. ΓΑΛΑΚΤΙΩΝ
καί ὁ γιός του Δημήτρης Κάνδρος.
Ὁ Ναός αὐτός ἀνήκει στό Δῆμο τῆς Πάτμου καί ἀποκαλεὶται "Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι τῆς Ἀδελφοσύνης" γιατί σ΄ αὐτόν ἔδιναν τόν ὅρκο τῆς Ἐπαναστάσεως οἱ Πάτμιοι Φιλικοί. Εἶναι δισυπόστατος καί ὁ ἕτεροε Ναός εἶναι ἀφιερωμένος στούς Ταξιάρχες