Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020

Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων (12 Δεκμεβρίου)

 "Ἐλαιογραφική Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου".

Ἡ ἐλαιογραφική αὐτή  εἰκόνα  «ἐπί κηρωτοῦ», εὑρίσκεται σήμερα στό χῶρο στόν ὁποῖο στεγαζόταν μέχρι πρίν ἀπό λίγα χρόνια ἡ Βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς (σήμερα στεγάζεται ἡ «νέα Βιβλιοθήκη», ἡ ὁποία περιλαμβάνει τίς νέες ἐκδόσεις βιβλίων). Προέρχεται, κατά τόν ἱστορικό Ἀρχιμ. Γεράσιμο Σμυρνάκη, Ἀδελφό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἀπό «καλοῦ Ἰταλοῦ χρωστῆρος», ἱστορημένος τό πρῶτο τέταρτο τοῦ ΙΘ’ αἰῶνα στή Ρωσία. Τόν σπουδαῖο αὐτόν πίνακα, μαζί μέ 4 ἄλλους, τούς ἀφιέρωσε στό Μαοναστήρι μας τό ἔτος 1890, ἡ μεγάλη εὐεργέτιδα  Μαριγώ χήρα Καμποσέλη.

Θέμα τῆς Εἰκόνας «ἡ ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος», ἡ ὁποία συγκροτήθηκε ὑπό τήν προεδρία τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, πρός ἀντιμετώπισιν τῶν αἱρετικῶν δοξασιῶν τοῦ Ἀρείου. Τήν ἀπόλυτη διατύπωση τῆς Ὀρθόδοξης Διδασκαλίας ἔδωσε ὁ Ἅγιος Σπυρίδων, ὁποῖος εἰκονίζεται «ἐν ὀρθίᾳ στάσει, «ἐν μέσῳ τῶν Προκαθημένων Θεοφόρων Πατέρων» καί ἐνώπιον τοῦ αἱρετικοῦ Πρεσβυτέρου Ἀλεξανδρείας Ἀρείου, συζητοῦντα «μετ᾿ αὐτοῦ ἐν καταπλήξει εὑρισκομένου καί κρατοῦντα ἐν τῇ δεξιᾷ κέραμον ἐξ ἧς ἄνωθεν μέν ἀναθρώσκει φλόξ, κάτωθεν δέ ταύτης ἐκπηγάζει ὕδωρ»,  πρός παράσταση τῆς θαυματουργίας πού ἐτέλεσε ὁ Ἅγιος, προκειμένου νά καταδείξει «τοῦ ἐν τρισί προσώποις ἑνιαίου καί ὁμοουσίου τῆς Τρισυποστάτου καί Θεαρχικῆς Θεότητος».


 Καί τοῦ χρόνου!  Βοήθειά μας  ὁ Ἅγιος Σπυρίδων.