Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Άγνωστος βυζαντινός ναός της εποχής των Παλαιολόγων βρέθηκε στην Ακρόπολη Θεσσαλονίκης

Άγνωστος βυζαντινός ναός της εποχής των Παλαιολόγων βρέθηκε στην Ακρόπολη Θεσσαλονίκης

Νάξιοι Μελιστές: Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Β΄ Λουκά! 01.10.2023

Νάξιοι Μελιστές: Ψαλτικό Κυριακοδρόμιο! Κυριακή Β΄ Λουκά! 01.10.2023: Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και τής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής B΄ Λουκά! Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία μελών: Α) papl...

Στ΄Εωθινόν ήχος πλ.β' - Δήμος Παπατζαλάκης

Δοχειαρίτες Πατέρες Άξιον εστίν Αθ.Βουρλή Ήχος πλ.δ'