Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

Ατενίσαι το όμμα, ΣΠΑΝΙΟ, Αργό Ιδιόμελο, ήχος πλ Δ Κωνσταντίνος Πρίγγος

Λυκ. Πετρίδης Δύναμις Τον Σταυρόν Σου..(Ιωάννου Παλάση)

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

         Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως

(†) Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος Τράμπας

Σε εορταστική ατμόσφαιρα, μέσα στα άνθη, προβάλλει σήμερα στο κέντρο του ναού ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου.  Και όλοι οι πιστοί σπεύδουμε να προσκυνήσουμε τον  ζωηφόρον Σταυρόν του Σωτήρος με βαθειά ευλάβεια και ευγνωμοσύνη, για όλα όσα μέχρι  τώρα  μας έχει προσφέρει  και συνεχίζει να μας προσφέρει.

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως σήμερα. Φθάσαμε στο  μέσον ακριβώς της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μιάς  περιόδου νηστείας, ασκήσεως και έντονου πνευματικού αγώνα. Και όπως επεξηγεί το Συναξάριον της ημέρας, προβάλλει σήμερα η Εκκλησία τον ζωοποιόν Σταυρόν,  για να μας δώσει  «ἄνεσιν καί ἀναψυχήν»,  και να μας ανακουφίσει από τον κόπον της επίπονης πορείας που διανύουμε τις ημέρες αυτές της νηστείας. Όπως εκείνοι, γράφει, που διανύουν  μακρύ και δύσκολο δρόμο και έχουν εξαντληθεί από την κούραση, όταν βρούν μπροστά τους δέντρον «εὐσκιόφυλλον«σπεύδουν να καθήσουν στη σκιά του, για να ξεκουραστούν· και αφού αναλάβουν τις δυνάμεις τους συνεχίζουν την  υπόλοιπη πορεία τους, έτσι κι εμείς. Έχουμε ανάγκη από την ενίσχυση και τη χάρη, που μας προσφέρει ο Τίμιος  Σταυρός, τόσον τις ημέρες αυτές,  που αγωνιζόμαστε στο «Στάδιον τῶν  ἀρετών«, όσον και σε ολόκληρη τη ζωή μας.

Για τα ευεργετήματα που προσφέρει στους πιστούς ο Σταυρός έχουμε προτυπώσεις στην Παλαιά Διαθήκη.

Ο Ισραηλιτικός λαός σώθηκε  από τους Αιγυπτίους, που τους καταδίωκαν, διαβαίνοντας κατά τρόπον θαυμαστόν την Ερυθρά θάλασσα. Πώς; Με δύο κτυπήματα του Μωυσή με τη ράβδο του σε σχήμα σταυρού. Με το πρώτο κτύπημα διαχωρίστηκε η θάλασσα και πέρασαν από μέσα οι Ισραηλίτες. Με το δεύτερο κτύπημα ενώθηκαν τα νερά την ώρα που ο στρατός των Αιγυπτίων περνούσε τη θάλασσα και έτσι οι Ισραηλίτες σώθηκαν (βλέπε Έξοδος,14,21-30).