Σάββατο 16 Αυγούστου 2014

Η μαύρη ..... πέτρα


Λυδία λίθος
Είναι μία μαύρη πέτρα που οι αρχαίοι Έλληνες εύρισκαν στο όρος Τμώλος της Λυδίας στη Μικρά Ασία. Αν χαράξουμε πάνω στη λυδία λίθο ένα ίχνος (γραμμή) με ένα χρυσό αντικείμενο, μπορούμε να προσδιορίσουμε την περιεκτικότητα του αντικειμένου σε χρυσό (δηλαδή τα καράτια).
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται και σήμερα., για την εύρεση της περιεκτικότητας των κραμάτων χρυσού. Ενδιαφέρον είναι ότι από το όρος Τμώλος πήγαζε ο χρυσοφόρος ποταμός Πακτωλός. Οπότε να υποθέσουμε ότι αφού μάζευαν το χρυσάφι από τον Πακτωλό, έκαναν και έναν έλεγχο, με την λυδία λίθο που έβρισκαν εκεί δίπλα. Η λυδία λίθος είναι μία ποικιλία μικροκρυσταλλικού χαλαζία, ένα είδος μαύρου ίασπη.

Με το όνομα λυδία λίθος, υπάρχουν αναφορές σε κάποιους αρχαίους συγγραφείς, στον Θεόφραστο και στον Ησύχιο. Σε κάποιους άλλους συγγραφείς, στον Πλίνιο, στον Θεόφραστο, στον Πολυδεύκη, και στον Πλάτωνα (Γοργίας) έχει την ονομασία βάσανος, ή βασανίτης λίθος, ή βασανίζουσα λίθος, (basalte ή basanite) λόγω της δοκιμασίας στην οποία υπέβαλλαν το κράμα χρυσού, για να αποκαλύψει την περιεκτικότητα του σε καράτια. Τέλος η ονομασία «μεχέγκι» (τουρκικά mehek), χρησιμοποιείτο από τους παραδοσιακούς Έλληνες χρυσικούς του 18ου και 19ου αιώνα.
Ο έλεγχος της περιεκτικότητας ενός αντικειμένου σε άργυρο γινόταν με απλούστερο τρόπο. Χάραζε ο ειδικός με μαχαίρι ένα σημείο του αντικειμένου που θα ελεγχόταν. Εν συνεχεία στάλαζε μία σταγόνα νιτρικού οξέος (το λεγόμενο ασημόνερο) στο σημείο που χαράχτηκε. Αναλόγως το χρώμα που έπαιρνε το ασήμι, μετά την προσβολή από το νιτρικό οξύ, ο ειδικός προσδιόριζε την περιεκτικότητα του. Άσπρο σήμαινε καθαρό ασήμι, κοκκίνισμα σήμαινε μεγάλη περιεκτικότητα σε χαλκό.
Στην αγορά υπάρχουν σήμερα μικρές ηλεκτρονικές συσκευές σε μέγεθος κινητού τηλεφώνου που μετρούν την περιεκτικότητα ενός κράματος σε χρυσό, με αρκετή ακρίβεια (5%). Στην αγγλική γλώσσα υπάρχει η λέξη assay που σημαίνει τον έλεγχο της περιεκτικότητας των κοσμημάτων σε πολύτιμο μέταλλο. Στην Αγγλία αλλά και σε άλλες χώρες, υπάρχει το Assay Office, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των κοσμημάτων.
Στα γραφεία αυτά, για λόγους ταχύτητας και αξιοπιστίας του ελέγχου, χρησιμοποιούν πλέον ειδικά μηχανήματα, όπως τα μηχανήματα XRF, που στηρίζονται στην τεχνολογία X-Ray Fluorescence Spectroscopy, και τα μηχανήματα ICP, που στηρίζονται στην τεχνολογία Inductively Coupled Plasma Spectroscopy. Το μηχάνημα XRF χρησιμοποιείται επίσης στα εργαστήρια χημείας και αρχαιομετρίας των μουσείων. Τέτοιο μηχάνημα διαθέτει και το αρχαιομετρικό τμήμα του ΕΚΦΕ Δημόκριτος. Με αυτό οι ειδικοί προσδιορίζουν τις αναλογίες των διαφόρων μετάλλων στα αρχαιολογικά ευρήματα.
Ο εξοπλισμός ενός μικρού εργαστηρίου για τον έλεγχο της περιεκτικότητας των κραμάτων χρυσού. Η μαύρη πέτρα (αριστερά φυσική, κάτω τεχνητή) είναι η λυδία λίθος πάνω στην οποία χαράζουμε το ίχνος, με το αντικείμενο που θέλουμε να ελέγξουμε. Το χρυσό αστέρι έχει στις έξι ακτίνες του, έξι διαφορετικά κράματα χρυσού για σύγκριση με το ίχνος, και το μπουκαλάκι περιέχει οξύ με το οποίο σβήνουμε τα δύο ίχνη.
ΠΗΓΗ:http://arxaia-ellinika.blogspot.gr/

Η Φρόνηση!Η αξία της Φρόνησης
H Φρόνηση σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αποτελεί μία από τις τρεις διανοητικές Αρετές
Μέσα στην αρχαία Ελληνική γραμματεία, υπάρχει ένα βιβλίο που ξεχωρίζει για το περιεχόμενο και την δυναμικότητά του. Πρόκειται για τον «Κρατύλο» του Πλάτωνα, ένα βιβλίο που μας εντυπωσιάζει με τον τρόπο που ο συγγραφέας του προσεγγίζει την ελληνική γλώσσα.
Εκτός όμως από την σίγουρα εντυπωσιακή προσπάθεια της αποκωδικοποίησης της κάποιων σημαντικών εννοιών που κρύβονται μέσα στις λέξεις, για έναν προσεκτικό αναγνώστη, μέσα στο αρχαίο κείμενο, βρίσκεται κρυμμένο πλήθος εντυπωσιακών γεγονότων.
Ας εξετάσουμε σήμερα την ανάλυση που προτείνει ο Πλάτωνας για την έννοια- λέξη της Φρόνησης.
Ας μην ξεχνάμε βεβαίως ότι η Φρόνηση σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αποτελεί μία από τις τρεις διανοητικές Αρετές (οι άλλες δύο είναι η Σωφροσύνη και η Σοφία) και θεωρεί ότι η λειτουργία της κρίνεται απαραίτητη σε έναν άνθρωπο που επιθυμεί να χρησιμοποιεί σωστά το μυαλό του.
Αρχαίο κείμενο «Κρατύλος» 411d:
ἡ φρόνησις, φορᾶς γάρ ἐστι καὶ ῥοῦ νόησις.
Η φρόνηση διακρίνεται από κίνηση των σκέψεων του νου και της μεταβολής.
(Επομένως χωρίς την λειτουργία της διανοητικής αρετής της φρόνησης, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας).
εἴη δ᾽ ἂν καὶ ὄνησιν ὑπολαβεῖν φορᾶς:
Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι η λειτουργία της φρόνησης, υποδηλώνει την ωφέλεια που έχει κάποιος από την αλλαγή του λανθασμένου τρόπου της σκέψης του.
ἀλλ᾽ οὖν περί γε τὸ φέρεσθαί ἐστιν.
Και οπωσδήποτε αναφέρεται πάντοτε στην αλλαγή κατεύθυνσης των σκέψεών μας.
εἰ δὲ βούλει, ἡ γνώμη παντάπασιν δηλοῖ γονῆς σκέψιν καὶ νώμησιν:
Επιπλέον, αν θέλεις, η λέξη γνώμη αναφέρεται εξολοκλήρου στην έννοια της γέννησης μιας ιδέας και στο πού αναφέρεται αυτή η ιδέα.
τὸ γὰρ νωμᾶν καὶ τὸ σκοπεῖν ταὐτόν.
Διότι το να κατευθύνω την σκέψη μου και το σκέφτομαι, είναι δύο έννοιες που έχουν την ίδια σημασία.
εἰ δὲ βούλει, αὐτὸ ἡ νόησις τοῦ νέου ἐστὶν ἕσις,
Εάν πάλι θέλεις να το πούμε με άλλα λόγια, η έννοια της νόησης μπορεί να αποδοθεί σαν η επιθυμία για την εμφάνιση μιας νέας σκέψης.
(Δηλαδή το αποτέλεσμα της λειτουργίας είναι να παράγει συνεχώς νέες σκέψεις που θα οδηγήσουν σε μία νέα αντιμετώπιση, ακόμα και στην λύση ενός προβλήματος, διότι αποκτάμε νέα οπτική).
τὸ δὲ νέα εἶναι τὰ ὄντα σημαίνει[411e]γιγνόμενα ἀεὶ εἶναι:
Και όταν καταλήγουμε σε νέα αποτελέσματα, αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα μπορούν συνεχώς να βελτιώνονται.
τούτου οὖν ἐφίεσθαι τὴν ψυχὴν μηνύει τὸ ὄνομα ὁ θέμενος τὴν νεόεσιν.
Αυτός που έδωσε αυτό το όνομα στην «νεόεσιν», δήλωσε ότι αυτή είναι η επιθυμία της ψυχής, δηλαδή να δίνει συνεχώς νέες λύσεις.
οὐ γὰρ νόησις τὸ ἀρχαῖον ἐκαλεῖτο,
Διότι πολύ παλιότερα δεν υπήρχε η λέξη νόηση,
ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ ἦτα εἶ ἔδει λέγειν δύο, νοέεσιν.
αλλά αντί του «η» έπρεπε να προφέρονται δύο «ε», δηλαδή νοέεση.
(Το σημείο αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, διότι παρατηρούμε αφενός μεν ότι ο Σωκράτης αναφέρεται σε μία εποχή τόσο παλιά σε σχέση με την εποχή εκείνη, την οποία ονομάζει «αρχαία».
Το επιπλέον εντυπωσιακό είναι ότι σε εκείνη την παμπάλαια εποχή που κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει χρονικά, όχι μόνο υπήρχε το ελληνικό αλφάβητο και ο γραπτός λόγος, αλλά και συγκεκριμένοι κανόνες ορθογραφίας, αφού βλέπουμε ότι το μακρό φωνήεν ήτα, μετασχηματίζεται σε δύο βραχέα φωνήεντα έψιλον).
ΠΗΓΗ: http://arxaia-ellinika.blogspot.gr/

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ Κ ΠΡΙΓΓΟΥ 
ΠΛ. Α΄, ΑΤΖΕΜ ΚΙΟΥΡΝΤΙ
ΧΟΡΑΡΧΗΣ ΘΡ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

“Πράσινη” οδήγηση: Χρήσιμες συμβουλές για να μειώσετε 
την κατανάλωση καυσίμου
oikonomiki-odigisi
Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:
«Πράσινη» μετακίνηση σημαίνει αφήνουμε το αυτοκίνητο στην άκρη και χρησιμοποιούμε είτε τα Μέσα Μεταφοράς, είτε το ποδήλατό μας είτε πάμε με τα πόδια.
Οι «αμετανόητοι» οδηγοί μπορούν τουλάχιστον να ακολουθήσουν τις παρακάτω απλές συμβουλές οικονομικής οδήγησης προκειμένου να περιορίσουν την κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου τους, να προστατεύσουν την τσέπη τους και να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα!
—Ελέγξτε τα ελαστικά σας
Τα ελαστικά πρέπει να φουσκώνονται όταν είναι κρύα και με την ενδεδειγμένη από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου πίεση, αν και αρκετοί κατασκευαστές αναγράφουν την σωστή πίεση όταν αυτά είναι ζεστά. Η αυξομείωση της πίεσης είναι απαραίτητη όταν το φορτίο του αυτοκινήτου μεταβάλλεται (αν και κάτι τέτοιο πρέπει να υποδεικνύεται τόσο από τον κατασκευαστή του οχήματος όσο και του ελαστικού). Η υπερβολική ή μικρότερη πίεση αυξάνει την φθορά των ελαστικών, μειώνει την πρόσφυσή τους, ταλαιπωρεί της αναρτήσεις, μειώνει τον χρόνο ζωής τους, αυξάνει την τριβή με τον δρόμο και, φυσικά, την κατανάλωση καυσίμου. Το συστηματικό «καβάλημα» των πεζοδρομίων καταστρέφει την μορφολογία και του πέλματος και των πλαϊνών αλλά την ζυγοστάθμιση. Στην αγορά υπάρχουν τύποι ελαστικών που συμβάλλουν στην μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.
Επίσης: όσο πιο καινούργια είναι τα ελαστικά τόσο το καλύτερο.
Κατά μέσον όρο τα ελαστικά μετά από 50.000 χιλιόμετρα χάνουν σταδιακά τις ιδιότητες τους, ακόμη και αν δεν φαίνονται ιδιαίτερα φθαρμένα. Βέβαια, αυτό ποικίλει ανάλογα με την χρήση και συμβαίνει λόγω των καταπονήσεων των υλικών κατασκευής τους.
Το αλάτι που πέφτει στους χιονισμένους δρόμος και το αλάτι από την άμμο των παραλιών επιταχύνουν την φθορά του ελαστικού. Οι υψηλές ταχύτητες, εκτός από επικίνδυνες, συμβάλλουν στην ταχεία φθορά των ελαστικών.
Η μέγιστη διάρκεια ζωής των συνηθισμένων τύπων ελαστικών αφορά την χρήση τους σε σωστό οδόστρωμα και στα ανώτατα επιτρεπόμενα από τον κατασκευαστή όρια ταχύτητας. Πολλά βουλκανιζατέρ προσφέρουν άζωτο για το φούσκωμα των ελαστικών.
Τα ελαστικά, εκτός από εξωτερικά, φθείρονται και εσωτερικά, λόγω των οξειδώσεων που προκαλεί το οξυγόνο. Το άζωτο χρησιμοποιείται κατά κόρον στα αγωνιστικά ελαστικά και πλέον είναι αρκετά προσιτό και στα συμβατικά. Τα μόρια του αζώτου είναι μεγαλύτερα από αυτά του οξυγόνου και η ρυθμός απώλειας αέρα από το ελαστικό είναι μικρότερος. Επίσης, το άζωτο επηρεάζεται λιγότερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα στις μεταβολές θερμοκρασίας και η πίεση των ελαστικών αυξομειώνεται λιγότερο.
Πολλοί οδηγοί αλλάζουν ελαστικά τοποθετώντας μεγαλύτερα (συνήθως πιο φαρδιά), θέλοντας το όχημά τους να αποκτήσει καλύτερο «κράτημα» λόγω αυξημένης πρόσφυσης. Η ενέργεια αυτή όχι μόνο συμβάλλει δραματικά στην αύξηση της κατανάλωσης, αλλά μπορεί να αποβεί και ολέθρια για την ασφάλεια του οχήματος, καθώς αυξάνεται το αναρτώμενο βάρος και μεταβάλλεται ριζικά η συμπεριφορά του, ιδιαίτερα στις υψηλές ταχύτητες. Κατά συνέπεια, η όποια μετατροπή στα ελαστικά πρέπει να είναι εγκεκριμένη από τον κατασκευαστή του οχήματος και να μη γίνεται αυθαίρετα.
—Συντηρήστε το όχημά σας
Η συντήρηση του αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή χιλιόμετρα. Πρέπει να μην χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά – απομιμήσεις (κοινώς «μαϊμού»), γιατί επιβαρύνουν το αυτοκίνητο με επιπλέον βάρος, είναι μειωμένης απόδοσης και εκτός από την αύξηση της κατανάλωσης, οδηγούν σε βλάβες πολλαπλάσιες της διαφοράς τιμής τους. Τα λιπαντικά πρέπει να αλλάζονται κάθε 6 έως 12 μήνες ανάλογα με τον τύπο τους και ανεξαρτήτως των χιλιομέτρων που διανύθηκαν από την προηγούμενη αλλαγή.
Καλό είναι να μην παραλείπεται και η αλλαγή του φίλτρου λαδιού με κάθε αλλαγή λαδιών. Κάθε χρόνο είναι απαραίτητο το σέρβις ακόμα και αν δεν έχουν συμπληρωθεί τα χιλιόμετρα. Ένα τυπικό φθηνό σέρβις βοηθά στην διατήρηση της απόδοσης, οικονομίας, αποτρέπει την εμφάνιση πολυέξοδων ζημιών αλλά και, το κυριότερο, διατηρεί σε άριστα επίπεδα την μηχανική κατάσταση του αυτοκινήτου, ιδιαίτερα σημαντικού παράγοντα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση.
Σε κάθε περίπτωση, για τη σωστή συντήρηση του αυτοκινήτου είναι απαραίτητο να τηρούνται κατά γράμμα οι οδηγίες του κατασκευαστή του. Στην οικονομική (αλλά και ασφαλέστερη) οδήγηση δεν συμβάλλουν οι όποιες μετατροπές (σε ελαστικά, αμορτισέρ και άλλα μηχανικά μέρη), εκτός αν γίνουν από συνεργείο εξουσιοδοτημένο για αυτές από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου ή από τον ίδιο τον κατασκευαστή.
—Η σχάρα οροφής κοστίζει
Στην σχάρα της οροφής πρέπει να αποφεύγονται τα μεγάλα φορτία. Περισσότερα από 100 κιλά επηρεάζουν την ευστάθεια, την αεροδυναμική και αυξάνουν την κατανάλωση, ενώ κάνουν ιδιαίτερα ανασφαλή την οδήγηση. Ανάλογες επιδράσεις έχουν και οι σχάρες που τοποθετούνται και σε άλλα σημεία του οχήματος (π.χ. στην πίσω πόρτα αποσκευών).
—Τρόπος οδήγησης
Οι υπερβολικές επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις, εκτός από ανασφαλή τρόπο οδήγησης αυξάνουν την κατανάλωση. Μία ήρεμη οδήγηση, με την τήρηση επαρκών αποστάσεων ασφαλείας είναι οικονομικότερη, ασφαλέστερη, πιο άνετη και αυξάνει την διάρκεια ζωής του κινητήρα, των ελαστικών και των αμορτισέρ.
Η βέλτιστη σχέση απόδοσης με κατανάλωση των κινητήρων κυμαίνεται ανάμεσα στις 2.000 με 3.000 στροφές το λεπτό, αν και αυτό εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Η μη τήρηση αυτών των ορίων οδηγεί σε σπατάλη καυσίμων. Η μεγαλύτερη δυνατή σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων δεν είναι, κατ’ ανάγκην, και η οικονομικότερη. Στις κυκλοφοριακές συμφορήσεις τα απότομα ξεκινήματα και σταματήματα δεν ωφελούν ούτε σε κέρδος χρόνου ούτε, πολύ περισσότερο, στην κατανάλωση. Τα απότομα φρεναρίσματα μετά από υψηλές ταχύτητες επιταχύνουν την φθορά στα τακάκια των φρένων και στις δισκόπλακες.
—Το ζέσταμα του κινητήρα
Στα σύγχρονα αυτοκίνητα το ζέσταμα του κινητήρα εν στάσει το χειμώνα δεν έχει νόημα και απλά αποτελεί σπατάλη καυσίμων, επειδή οι κατασκευαστές έχουν μεριμνήσει για τo αποκαλούμενο «start and drive» (βάλε μπρος και ξεκίνησε). Ο κινητήρας, τα ελαστικά, τα αμορτισέρ και το κιβώτιο ταχυτήτων φθάνουν στο μέγιστο της απόδοσής τους όταν έχουν αποκτήσει τη θερμοκρασία λειτουργίας τους, όπως την έχει καθορίσει ο κατασκευαστής. Αυτή επιτυγχάνεται μετά από 5 λεπτά κανονικής και προσεκτικής οδήγησης.
—Μεμβράνες
Οι ηλιακές μεμβράνες στα παράθυρα του αυτοκινήτου αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία το καλοκαίρι και κάνουν την χρήση του κλιματισμού οικονομικότερη.
—Χώρος αποσκευών
Περιττά βάρη στον χώρο των αποσκευών αυξάνουν την κατανάλωση. Αύξηση κατανάλωσης (και κυρίως, μείωση της ασφάλειας κατά την οδήγηση) υπάρχει και όταν το όχημα φορτωθεί ανομοιόμορφα.
—Καύσιμα
Η επιλογή καυσίμου είναι σημαντική για την επίτευξη οικονομίας κατά την οδήγηση.
Η χρήση σούπερ αμόλυβδης δεν συμφέρει, όταν ο κινητήρας δεν είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί αποκλειστικά με αυτήν. Αντίθετα, μπορεί να επιφέρει φθορές στον κινητήρα. Η απλή αμόλυβδη είναι πολύ πιο συμφέρουσα, ιδιαίτερα για μετακινήσεις στην πόλη, εφόσον βέβαια συνιστάται από τον κατασκευαστή.
Το πρόσθετα βενζίνης και λαδιού μπορεί να είναι επιζήμια όταν δεν είναι εγκεκριμένα για τον συγκεκριμένο τύπο του εκάστοτε κινητήρα. Η βενζίνη στους σταθμούς ανεφοδιασμού μετράται σε μονάδες όγκου και όχι βάρους. Στις χαμηλές θερμοκρασίες η βενζίνη έχει μεγαλύτερη πυκνότητα σε σχέση με αυτήν σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Στην πράξη, κατά συνέπεια, συμφέρει το συστηματικό γέμισμα του ρεζερβουάρ τις πρωινές ώρες, που η θερμοκρασία είναι αισθητά μικρότερη.
—Καθαριότητα
Η απόθεση ρύπων σε ένα αυτοκίνητο είναι πιθανό να επιφέρει αεροδυναμικές αλλοιώσεις και συνεπώς, θα παρουσιάζεται αυξημένη κατανάλωση, ιδιαίτερα στις μεγάλες ταχύτητες.
—Κλιματισμός
Το καλοκαίρι στις μεγάλες ταχύτητες συμφέρει περισσότερο η οδήγηση με κλιματισμό παρά με ανοικτά παράθυρα. Τα ανοικτά παράθυρα λειτουργούν σαν «αλεξίπτωτα» (λόγω της δυναμικής πίεσης που αναπτύσσεται στα πλάγια του οχήματος) και υποχρεώνουν τον οδηγό να πατά περισσότερο γκάζι. Ο κλιματισμός είναι αποδοτικότερος στις μεγάλες ταχύτητες.
—Καταλύτης
Όταν ο καταλύτης φθάσει στο τέλος της ζωής του, πρέπει να αλλαχθεί. Αν αυτό δεν γίνει, εκτός από το ότι είναι καρκινογόνος και επιτρέπει την εκπομπή ιδιαίτερα βλαβερών για το περιβάλλον ρύπων, ανεβάζει επίσης, σημαντικά την κατανάλωση και επηρεάζει αρνητικά τις επιδόσεις του οχήματος.
Πηγές:econews, Wikipedia
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ: http://www.diakonima.gr/

«Έλληνες της θάλασσας»Η «Φιλοξενία» ελλήνων θαλασσόλυκων
Το νέο ντοκιμαντέρ «Έλληνες της θάλασσας», που κάνει πρεμιέρα στο SBS ONE, αφηγείται την ιστορία ελλήνων ναυτικών και την αγάπη τους για τη θάλασσα. Για τον οικοδεσπότη, Νίκο Ανδρόνικο, η οδύσσεια των ελληνικών νησιών ακολουθούσε μια ζωή τα ίχνη της οικογένειάς του.
MAJA JOVIC
Για 30 περίπου χρόνια, ο Phil Kiely και ο Peter Pentz ήταν ερωτευμένοι με την Ελλάδα και τις θάλασσές της. Από το πρώτο ταξίδι του Phil στην Ελλάδα, ως απόφοιτος πανεπιστημίου το 1976, μέχρι και πριν από δυόμισυ περίπου χρόνια, σκεφτόταν τη δημιουργία μιας ταινίας που θα είχε ως θέμα την ασυνήθιστη ερωτική σχέση που έχουν οι έλληνες με τη θάλασσα.
Από την άλλη πλευρά, ο Peter Pentz – Νοτιοαφρικανός κάτοικος του Σίδνεϊ και ναύτης, πέρασε τα τελευταία επτά καλοκαίρια πλέοντας στις ελληνικές θάλασσες, ενώ αγάπησε τους κατοίκους της περιοχής, τις ναυτικές τους  δεξιότητες και την συνεχή εφευρετικότητά τους.
Οι Kiely και Pentz είναι τώρα παραγωγοί της νέας σειράς των τριών επεισοδίων «Έλληνες της θάλασσας», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο SBS ONE, το Σάββατο 19 Ιουλίου. Για τον δημοσιογράφο και σκηνοθέτη Tom Nicol, χρειάστηκε μόνο ένα ταξίδι στην Ελλάδα με το σκάφος με τους Kiely και Pentz, για να διαπιστώσει τη στενή σφιχτή σύνδεση του ελληνικού λαού με τη θάλασσα.
Από το Λιμενικό Σώμα μέχρι τους τοπικούς ψαράδες και τους καπετάνιους του ελληνικού ναυτικού, ο Peter το περιγράφει ως μια «ερωτική σχέση» με τη θάλασσα, μια σχέση που έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, προσφέροντας ασφάλεια και - τώρα περισσότερο από ποτέ - ευημερία στον ελληνικό λαό.
"Σε μια εποχή που η χώρα αγωνίζεται πραγματικά, ένα από τα πράγματα για τα οποία ο ελληνικός λαός μπορεί πράγματι να είναι υπερήφανος - είναι για το γεγονός ότι ένα μικρό έθνος είναι το νούμερο ένα στη ναυτιλία στον κόσμο. Είναι απλώς αξιοσημείωτο" αναφέρει ο συγγραφέας και σκηνοθέτης της σειράς, Tom Nicol.
"Και για τους δύο, το όνειρό τους ήταν να δημιουργήσουν μια ταινία για αυτή τη σύνδεση με τη θάλασσα. Σκέφτηκα ότι θα γίνει μεγάλη τηλεοπτική σειρά. Υπήρχε πολύ υλικό μόνο για μια ταινία."
Για τον οικοδεσπότη, τον Ελληνοαυστραλό σκηνοθέτη, ηθοποιό και μουσικό Νίκο Ανδρόνικο, αυτό το ταξίδι ήταν επίσης μια βαθιά προσωπική ανάγκη: πριν από έναν αιώνα, ο προ-προπάππος του Νίκου ήταν ψαράς στα Κύθηρα.
Τα τρία μέρη της σειράς αναφέρονται
  στα πλοία, τα νησιά και τη θάλασσα - αλλά κυρίως στους ανθρώπους που σχετίζονται με αυτά τα νησιά, τα πλοία και το Αιγαίο – όπως το θέτει ο Tom Nicol.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε περισσότερα από εικοσιτέσσερα ελληνικά νησιά, το πλήρωμα συναντά τους πιο αναγνωρισμένους ναυτικούς και θαλασσόλυκους - από πλούσιους πλοιοκτήτες, ψαράδες του χωριού, από αξιωματικούς, μέχρι τους σφουγγαράδες, από τους παραδοσιακούςς κατασκευαστές σκαφών, μέχρι έμπειρους καπετάνιους, οι οποίοι - όπως και αμέτρητοι άλλοι Έλληνες - λένε ότι γεννήθηκαν «με αλμυρό αίμα».
"Αυτή είναι περίπου η ιστορία μας. Οι θαλασσόλυκοι. Αν μιλούσατε σε πλήθος Αυστραλών και ρωτούσατε τι νιώθουν για τη θάλασσα, θα νόμιζαν ότι είστε τρελοί. Όμως, στην Ελλάδα, με κάθε πρόσωπο που μιλήσαμε μας είπε ότι η θάλασσα ήταν μέρος της ζωής τους, μίλησαν για το σεβασμό που της δείχνουν και τι σήμαινε για τη ζωή τους " λέει ο Τομ.
Για τους Έλληνες, η θάλασσα εξασφάλιζε τα προς το ζην, την ασφάλεια, ακόμα και την πνευματικότητα. Όταν ο Νίκος Ανδρόνικος ταξιδεύει σε ένα «εντυπωσιακό μοναστήρι της Αμοργού, μοναδικό δείγμα Βυζαντινής τέχνης μιλάει για έναν από τους σημαντικότερους ιερείς της εκκλησίας – που είναι και ο ίδιος ναυτικός – κάνοντας λόγο για μια πνευματικότητα που υπάρχει μεταξύ όλων των Ελλήνων ναυτικών.
"Συζητάμε με ένα ανώτερο στέλεχος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που μας μεταφέρει σε ένα πανέμορφο μοναστήρι της Παναγίας στην Αμοργό. Εξηγεί την ειδική σύνδεση που έχουν οι ναυτικοί με τον Θεό με μία μόνο λέξη, το φόβο. Η θάλασσα είναι ένα επικίνδυνο μέρος εκεί έξω."
Καθώς ο Νίκος γνωρίζει τον κάθε χαρακτήρα, βιώνει από πρώτο χέρι τους αγώνες που αντιμετωπίζουν σήμερα, καθώς η χώρα υπομένει μια από τις πιο σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις των τελευταίων γενεών.
Οι Έλληνες της θάλασσας είναι κάτι παραπάνω από ένα μάθημα ιστορίας. Σχετίζονται το μέλλον και - παραδόξως - δεν επικεντρώνονται στην κρίση.
«Όταν για πρώτη φορά άρχισα να εμπλέκομαι, σκέφτηκα, ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κομμάτι του προβλήματος, και ο καθένας που θα δει τη σειρά μας - δυστυχώς - το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει χρήματα και ότι οι άνθρωποι υποφέρουν. "Αλλά στη σειρά πλαισιώνουμε την κρίση ως μια στιγμή σε μια χώρα με χιλιάδες χρόνια ιστορίας και συναρπαστικές ιστορίες θριάμβου, έτσι ώστε να μην επικεντρωθεί στην κρίση αποκλειστικά. Υποθέτω ότι ένα από τα κίνητρά μας ήταν ότι έχουμε πάει στην Ελλάδα, έχουμε δει ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά εξακολουθεί να είναι μια αξιόλογη χώρα, ένα πολύ ζεστό μέρος για να επισκεφθείτε, της οποίας οι κάτοικοι θα σας υποδεχτούν με ανοιχτές αγκάλες.»
ΠΗΓΗ:neoskosmos
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ: http://www.artionrate.com/