Σάββατο 10 Ιουνίου 2023

Νάξιοι Μελιστές: Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 11η έως 17η Ιουνίου ...

Νάξιοι Μελιστές: Τυπική Διάταξη Ακολουθιών από 11η έως 17η Ιουνίου ...:  Download σε μορφή pdf  ΕΔΩ

Χερουβικό ΠΛ Δ / ψάλλει ο Δημήτριος Μαγούρης (1959)

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ - ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ - Π. ΦΙΛΑΝΘΙΔΗ ΗΧΟΣ ΠΛ...