Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος (23 Ἀπριλίου)


Οἱ  Ἅη-Γιώργηδες τοῦ Νησιοῦ μας


         Ἡ εὐλάβεια τῶν συμπατριωτῶν μας, ἀπό τά πολύ παλιά χρόνια, ἦταν ἐξαιρετικά μεγάλη γιά τόν Ἅγιο Γεώργιο, πρός τιμήν τοῦ ὁποίου ἔκτισαν πολλές, μικρές ἤ μεγάλες Ἐκκλησίες.
          Μέ τήν εὐκαιρία τῆς αὐριανῆς γιορτῆς Του, καταθέτουμε στό σημείωμα μας αὐτό, τόν κατάλογο τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν, μέ ἐλάχιστα ἱστορικά στοιχεῖα καί μέ τήν ἐλπίδα ὅτι δίνουμε τό ἔνευσμα γιά περισσότερη ἐνασχόληση μέ τό σοβαρό αὐτό θέμα, ἀνθρώπων, ἰδιαίτερα  νέων, οἱ ὁποῖοι νοιάζονται γιά τήν ἱστορία μας, τίς παραδόσεις μας, τά ἤθη καί τά ἔθιμά μας.
          Ἀρχίζουμε τήν παρουσίαση χωροταξικά.

 Ἅγιος Γεώργιος τῆς Λόζας, ἤ Λότζας, ἤ τοῦ Δημαρχείου, ἤ τῶν Ἀλλοτεινῶν, ἤ, σήμερα, τῆς πλατείας τοῦ Ξάνθου: εἶναι συνεζευγμένος μέ τούς Ἁγίους Ἀναργύρους. Ἱδιοκτησιακά ἀνήκει στό Μεγάλο Μοναστήρι. (Χώρα)

Ἅγιος Γεώργιος τῆς Πόθας, ἤ τῶν Ἀπορθιανῶν: εἶναι συνεζευγμένος μέ τόν Ἅγιο Κωνσταντῖνο καί τόν Ἅγιο Σώστη. Πόθα ἦταν ἡ ἰδιοκτήτρια τοῦ Ναοῦ. Τό ἔτος 1786 περιῆλθε στή δικαιοδοσία τῆς Μονῆς καί χαρακτηρίστηκε ὡς Πατριαρχικός καί Σταυροπηγιακός Ναός. Για πολλά χρόνια λειτούργησε ὡς ἐνοριακός Ναός. (Χώρα)

 Ἅγιος Γεώργιος τοῦ Γηροκομειοῦ: Ἡ ὀνομασία του ὀφείλεται στό ὅτι βρισκόταν στόν περίβολο τοῦ Γηροκομείου τῆς Πάτμου, πάνω ἀπό τήν οἰκία τοῦ Παλαιολόγου, ἔξω ἀπό τήν ἀνατολική εἴσοδο τοῦ Μοναστηριοῦ. (Χώρα)

Ἅγιος Γεώργιος τοῦ Σύφαντου:  Ἡ ἐπωνυμία του ὀφείλεται στήν ἰδιοκτήτρια οἰκογένεια τοῦ Σύφαντου. Κτίσθηκε τό 1636. Ἀργότερα περιῆλθε στήν οἰκογένεια Διακογιάννη καί σήμερα στόν π. Γαλακτίωνα. (Χώρα)

Ἅγιος Γεώργιος τῶν Φούρνων: Ἡ ἐπωνυμία του ὀφείλεται στό ὄτι στήν περιοχή ἐκείνη, ὑπῆρχαν φοῦρνοι (τελευταία φουρνάρισσα τό «Κιουράνι»). (Χώρα)

 Ἅγιος Γεώργιος τῆς Μάντρας: Στήν περιοχή τοῦ Ἅη-Γιώργη, κάτω ἀπό τόν Προφήτη Ἠλία (στό δρόμο πρός τό Κουβάρι). Ἡ ἐπωνυμία του ὀφείλεται στήν ὕπαρξη ποιμνιοστασίων. (Χώρα)

 Ἅγιος Γεώργιος. (Γροίκου)

Ἅγιος Γεώργιος  τοῦ Καστελλιοῦ: Βρίσκεται στό ὁμώνυμο βουνό, συνεζευγμένος μετά τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Κτίσθηκε τό 19ο  αἰῶνα ἀπό τήν οἰκογένεια Κρητικοῦ (Σκάλα)  

Ἅγιος Γεώργιος Στρατοπέδου: Νέος Ναός, κτίσθηκε τά τελευταία χρόνια γιά τίς ἀνάγκες τῶν στρατευμένων. (Κεντρικός δρόμος πρός Κάμπο)

Ἅγιος Γεώργιος Αὐλακιοῦ: Τρισυπόστατος Ναός μετά τοῦ Ἁγίου Μάρκου καί Ἁγίου Ματθαίου. Πολλές παραδόσεις συνδέουν τόν Ναό αὐτόν μέ τούς κατοίκους τόπου μας. Ἀνήκει στήν Ἱερά Μονή (Κάμπος)

Ἅγιος Γεώργιος τοῦ Παπᾶ Μανώλη Βλάχου: στήν παραλία τοῦ Κάμπου, πρός τόν Χριστό (Κάμπος)

Ἅγιος Γιώργιος τῆς Καλλιόπης τοῦ Κώττη (ἤ Βάλλα): στήν παραλία τοῦ Κάμπου, πρός τόν Χριστό, πιό πάνω ἀπό τήν προηγούμενη Ἐκκλησία.(Κάμπος)

Ἅγιος Γιώργιος τῶν Λευκῶν: βρίσκεται πάνω στό ὕψωμα μέ τό Κάστρο (Λεῦκες)

Ἅγιος Γεώργιος τῆς Λάμπης: Κτίσθηκε τό 1914 ἀπό τόν ἀείμνηστο Γαμπιεράκη Γεώργιο (Λάμπη)

Ἅγιος Γεώργιος στό ὁμώνυμο Νησάκι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου: ἀπέναντι ἀπό τό Λιβάδι τοῦ Γερανοῦ, ἤ τοῦ Ντελῆ-Ποθητοῦ (Νησίδιον Ἁγίου Γεωργίου)

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος εἶθε νά μᾶς προστατεύει ἀπό κάθε κακό!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου