Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Αγία Απολλωνία (30 Οκτωβρίου)


Η Μάρτυς Αγία Απολλωνία

Η μνήμη της τιμάται στην Ελλαδική Εκκλησία, στις 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με σχετική Απόφαση (έτος 2000) της  Εκκλησίας της  Ελλάδος, ενώ στη Δυτική Εκκλησία τιμάται στις 9 Φεβρουαρίου και μάλιστα θεωρείται ως  προστάτιδα των οδοντιάτρων (μέχρι  το έτος 1967, την τιμούσαν και στον Ελλαδικό χώρο, οι οδοντίατροι, ως προστάτιδά τους. ΄Εκτοτε καθιέρωσαν ως προστάτη τους τον ΄Αγιο ΄Αντίπα, Επίσκοπο Περγάμου).
          Μαρτύρησε στην Αλεξάνδρεια, λίγο πριν να ξεσπάσει ο διωγμός επί Δεκίου (248 – 249). Αναφέροντας ο ιστορικός Ευσέβιος (ο Καισαρείας) επιστολή του Αγίου Διονυσίου Αλεξανδρείας  για τα γεγονότα που προηγήθηκαν  του διωγμού του Δεκίου στην Αλεξάνδρεια, μνημονεύει την Αγία Απολλωνία, «τήν θαυμασιωτάτην πρεσβῡτιν παρθένον», η οποία έπεσε αυτοβούλως στην πυρά. Το σχετικό απόσπασμα αναφέρει:» Ἀλλά καί τήν θαυμασιωτάτην τότε παρθένον πρεσβῡτιν Ἀπολλωνίαν διαλαβόντες, τούς μέν ỏδόντας ἃπαντας κόπτοντες τάς σιαγόνας έξήλασαν,πυράν δέ νήσαντες πρό  τῆς πόλεως ζῶσαν ἠπείλουν κατακαύσειν, εἰ μή συνεκφωνήσειεν αὐτοῖς τά τῆς ἀσεβείας κηρύγματα. Ἡ δέ, ὑποπαραιτησαμένη βραχύ καί ἀνεθεῖσα, ἐπήδησεν εἰς τό πῡρ καί καταπέφλεκται». Το «παρθένος πρεσβῡτις» προφανώς σημαίνει ότι η Απολλωνία ήταν Διακόνισσα.
          Δυστυχώς στα συναξάρια δεν αναφέρονται κάποια στοιχεία.  Στο συναξάριο της Αγία Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας (22 Δεκεμβρίου), αναγράφεται ότι, όταν μαρτύρησε η Αγία Αναστασία, «το λείψανό της το πήρε μία γυναίκα, που λεγόταν Απολλωνία, αφού χρησιμοποίησε  τη γνωριμία της με τη σύζυγο του Επάρχου. Ενταφίασε το Σώμα της στον κήπο της, όπου αργότερα έκτισε Ναό προς τιμήν  της (ποιός ακριβώς ήταν ο τόπος  του μαρτυρίου και του ενταφιασμού της δεν γνωρίζουμε). Από το γεγονός πάντως,  ότι είχε γνωριμία με τη γυναίκα του Επάρχου, εξάγεται το συμπέρασμα, ότι ήταν γόνος  οικογένειας περιωπής.
Βιβιογραφία:
1.-  Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος  2ος
2.- Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τόμος δεύτερος, Οκτώβριος, εκδόσεις ΙΝΔΙΚΤΟΣ
3.-  Μηναίο Οκτωβρίου, ΄Εκδοσις Αποστολικής Διακονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου