Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

Εορτή του Αγίου Σάββα

 Δοξαστικό Στιχηρών Εσπερινού
του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββα του Ηγιασμένου (5 Δεκεμβρίου).
Από την Ιερά Αγρυπνία του Αγίου στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Προφήτου Ηλιού Ρουστίκων (Ι. Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου). Ψάλλει ο αδελφός της Μονής Ιερομόναχος Ρωμανός. Παρακάτω το κείμενο των ψαλλομένων ύμνων:
Δόξα... Ἦχος πλ. β' -
Τὸ κατ' εἰκόνα τηρήσας ἀλώβητον, νοῦν ἡγεμόνα κατὰ παθῶν ὀλεθρίων, ἀσκητικῶς ἐνστησάμενος, εἰς τὸ καθ' ὁμοίωσιν ὡς δυνατὸν ἀνελήλυθας· ἀνδρικῶς γὰρ τήν φύσιν ἐκβιασάμενος, ἔσπευσας τὸ χεῖρον καθυποτάξαι τῷ κρείττονι, καὶ τὴν σάρκα δουλῶσαι τῷ πνεύματι. Ὅθεν Μοναζόντων, ἀνεδείχθης ἀκρότης, πολιστὴς τῆς ἐρήμου, εὐδρομούντων ἀλείπτης, κανὼν ἀρετῆς ἀκριβέστατος, καὶ νῦν ἐν οὐρανοῖς, τῶν ἐσόπτρων λυθέντων Μακάριε, καθαρῶς ἐποπτεύεις, τὴν ἁγίαν Τριάδα, ἐντυγχάνων ἀμέσως, ὑπὲρ τῶν πίστει καὶ πόθῳ τιμώντων σε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου