Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

Βασιλεῦ Οὐράνιε!

 Δόξα αίνων Πεντηκοστής-
ΠΕΤΡΟΥ 
[Μαϊστορες ψαλτικής].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου