Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ τῆς Κυριακής τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 "Θαλάσσης τό ἐρυθραῖον πέλαγος.."
Καταβασίες τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας
ἦχος δ΄.
 Πρίγγος - Στανίτσας 1957 / ΣΠΑΝΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου