Σάββατο 25 Μαρτίου 2017

25 Μαρτίου

 Ἐθνική Ἑορτή στό Δημοτικό 
Σχολεῖο τοῦ Κάμπου 1954 (;)
Ἡγούμενος Ἀρχιμ Μελέτιος
Διδάσκαλοι:Ψαράκης Ἐμμανουήλ & Κουτσανέλλου Μαρία (;)

 Κατάθεση στεφάνου στό μνημεῖο τοῦ Ἐμμανουήλ Ξάνθου 
ἀπό τό Δημοτικό Σχολεῖο τῆς Χώρας Πάτμου, τό ἔτος 1955
Ἡγούμενος ὁ Ἀρχιμ. Μελέτιος καί Δήμαρχος ὁ Καλογιάννης Νικόλαος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου