Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Μεγάλη Τρίτη!

"Ο της ψυχής ραθυμία νυστάξας" 
 Από τη λειτουργική πράξη του Όρθρου της Αγίας και Μεγάλης Τρίτης
Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Σωτήριος Δογάνης
(Απόσπασμα από το μουσικό δισκογραφημένο έργο του Σωτήρη Δογάνη "Ιδού ο Νυμφίος έρχεται ... Υμνωδία και Υμνολογία της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος εν χορδαίς και οργάνοις)
Στιχηρό των Αίνων εις ΄΄Ηχον Β΄
Ὁ τῇ ψυχῆς ῥαθυμίᾳ νυστάξας, οὐ κέκτημαι Νυμφίε Χριστέ, καιομένην λαμπάδα τὴν ἐξ ἀρετῶν, καὶ νεάνισιν ὡμοιώθην μωραῖς, ἐν καιρῷ τῆς ἐργασίας ῥεμβόμενος, τὰ σπλάγχνα τῶν οἰκτιρμῶν σου, μὴ κλείσῃς μοι Δέσποτα, ἀλλ' ἐκτινάξας μου τὸν ζοφερὸν ὕπνον ἐξανάστησον, καὶ ταῖς φρονίμοις συνεισάγαγε Παρθένοις, εἰς νυμφῶνα τὸν σόν, ὅπου ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων, καὶ βοώντων ἀπαύστως· Κύριε δόξα σοι.
Σημείωση ἀπό τόν ΠΑΤΜΙΟ: Ὁ κ. Δογάνης εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Πατμιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου