Κυριακή, 8 Απριλίου 2018

"Ο Άγγελος εβόα"

Ἡ Θ΄ Ὠδή τοῦ Κανόνα 
τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα
Μέγιστο μάθημα εκ του Μαθηματαρίου. Εις την λαμπροφόρον Ανάστασιν.
Μέλος Μπαλασίου Ιερέως, Ήχος Πρώτος.
Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης κ. Δήμος Παπατζαλάκης τον οποίο και ευχαριστούμε που χορήγησε την άδεια για να δημοσιεύσουμε το εν λόγω μάθημα υπό μορφή βίντεο.
Το μουσικό κείμενο προέρχεται από το βιβλίο: «Μαθηματάριον, ήτοι ανθολογία των μεγίστων μαθημάτων πάσης της εκκλησιαστικής ενιαυσίου ακολουθίας. Ακριβής μετατύπωσις της πατριαρχικής εκδόσεως του 1851, Αθήναι 2017» (επιμ. Κωνσταντίνος Σκαρμούτσος.)
Πηγή ηχητικού και μουσικού κειμένου: http://www.porphyrios.gr/index.php/so...
Επιμέλεια βίντεο: Χορός Ψαλτών Νάξιοι Μελιστές.
Δημοσιεύτηκε στις 6 Απρ 2018   ΕΓΓΡΑΦΉ 673

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου