Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

Ἅγιος Μακάριος ὁ Καλογερᾶς (19 Ἰανουαρίου)

 Ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Καλογερᾶς, ὁ Πάτμιος, 
ἱδρυτής τῆς Πατμιάδας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολὴς


Τό Παρεκκλήσιο τῆς Σχολῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου