Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Πατμιάς...

 Πρίν ἀπό εἴκοσι πέντε (25) περίπου χρόνια.
ΠΗΓΗ: Ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ παπά Γιώργη Ἀναγνωστόπουλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου