Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Η Ελληνική γλώσσα.Διαδώστε και σώστε την ελληνική γλώσσα.
Άκουσα στον Άγιο Πέτρο της Ρώµης το Ευαγγέλιο 
σε όλες τις γλώσσες. 
Η Ελληνική αντήχησε άστρο λαµπερό µέσα στη νύχτα.