Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Τῇ Ὑπερμάχῳ...

 ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ(VANGELIS)"15/4/2016"
Μουσική άπόδοση ἀπό τόν Εὐάγγελο Κυπραῖο. Ὁ "Βαγγέλης" κατάγεται άπό τούς Φούρνους. Σπούδασε στήν Πατμιάδα Ἐκκλησιαστική Σχολή, στήν ὁποία διδάχθηκε τήν Βυζαντινή Μουσική, την ὁποία δεν ἐγκατέλειψε, παρά τό γεγονός ὅτι σταδιοδρόμισε σάν ναυτικός. Ἐδῶ καί λίγο διάστημα εἶναι  συνταξιούχος. Βαγγέλη ὑγεία καί ἀπό δῶ καί ἐμπρός ἀφοσίωση στή ... Βυζαντινή Μουσική καί στο Ἀναλόγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου