Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Ἁγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος (26 Σεπτεμβρίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για ¨Αγιος Ιωάννης ο Θεολόγος
Αποτέλεσμα εικόνας για ¨Αγιος Ιωάννης ο ΘεολόγοςἍγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος

Ἀπολυτίκιον  Ἦχος β΄
Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπηπημένε, ἐπιτάχυνον, ῥῦσαι λαὸν ἀναπολόγητον, δέχεταί σε προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στήθει καταδεξάμενος· ὃν ἱκέτευε, Θεολόγε, καὶ ἐπίμονον νέφος ἐθνῶν διασκεδάσαι, αἰτούμενος ἡμῖν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.


Κοντάκιον, Ἦχος β΄ Αὐτόμελον
 Τὰ μεγαλεῖά σου Παρθένε, τὶς διηγήσεται; βρύεις γὰρ θαύματα, καὶ πηγάζεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὡς θεολόγος καὶ φίλος Χριστοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου