Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Ἡ ἑορτή τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
 Ἀνακοινοῦται εἰς τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῆς Πάτμου ὅτι ὁ ἑορτασμός τῆς  μνήμης τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Χριστοδούλου μετατίθεται  διά τό Σάββατον 15 Μαρτίου, λόγω τῆς συμπτώσεως τῆς μνήμης αὐτοῦ με τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμά .
-Τήν Παρασκευή  14ην Μαρτίου καί ὥρα 8:00 π.μ. θά τελεσθοῦν στό Καθολικό τῆς Μονῆς ἡ Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.
-Στίς 7:00 μ.μ. τῆς ἰδίας ἡμέρας  θά τελεσθῇ ἡ Ἀγρυπνία ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Χριστοδούλου.
-Το Σάββατον 15 Μαρτίου καί ὥρα 8:00 π.μ.. θα τελεσθή πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῇ 10ῃ Μαρτίου 2014.

1 σχόλιο: