Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

"Καλλιτεχνήματα"!
Subject: NEVER WASH YOUR HANDS - What a talent !!!

Never Wash Your Hands?

Θα του πάρει τέσσερις ώρες για να κάνει το ένα χέρι. Τότε φωτογραφίζει για τις επόμενες γενιές. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς το κάνει, τα μάτια είναι τόσο εντυπωσιακά, όπως η ζωή. Του πήρε 10 ώρες για να κάνουν τη διττή εικόνα Eagle

It'll take him four hours to do one hand. He then photographs it for posterity. I cannot imagine how he does, the eyes are so remarkably life like. It took him 10 hours to do the two-handed Eagle picture.I hope you enjoyed these as much as I did! ΣΗΜΕΙΩΣΗ"Ὁ Πάτμιος" εὐχαριστεῖ θερμά τόν ἀγαπητό κ. Τάκη Ψαρό, για΄τήν ἀποστολή τῶν ἀνωτέρω.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου