Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Άγιος Ευστάθιος

 ΥΜΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
 ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΨΑΛΛΕΙ Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΧΟΡΑΡΧΗ ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΔΟΜΕΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟ. Κύριε εκέκραξα... Κατευθυνθήτω... Κεκραγάριον εις ήχον α΄ // Στιχηρά Προσόμοια του εσπερινού. Μέλος στιχηραρικόν εις ήχον α΄ // Δόξα... Ο δεύτερος Ιώβ... Ιδιόμελον Δοξαστικόν του εσπερινού εις ήχον β΄ // Δόξα... Αδαμάντινε την ψυχήν... Ιδιόμελον δοξαστικόν των αποστίχων εις ήχον πλ.β΄ // Και νυν... Σήμερον προέρχεται... (υπό Κων. Πρίγγου) Ιδιόμελον Εορτής του Σταυρού εις ήχον πλ.β΄ // Επί την μνήμην προθύμως... Στιχηρόν προσόμοιον των αίνων, εις ήχον α΄ // Δόξα... Την στρατοπεδαρχίαν... Ιδιόμελον δοξαστικόν των αίνων, υπό Δημοσθένους Παϊκοπούλου, εις ήχον πλ.δ΄ // Εκλήθης ως ο Παύλος... Απολυτίκιον του Αγίου εις ήχον α΄

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου