Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου)

"Σήμερον τα στίφη των πιστών..."
Δοξαστικό των Αποστιχών της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου 
Μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος Πλ. β΄
Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών "Τρόπος" υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου
και δασκάλου της Ψαλτικής Τέχνης κ. Κωνσταντίνου Αγγελίδη.


Σήμερον τὰ στίφη τῶν Πιστῶν συνελθόντα, πνευματικῶς πανηγυρίσωμεν, καὶ τὴν θεόπαιδα Παρθένον καὶ Θεοτόκον, ἐν Ναῷ Κυρίου προσαγομένην, εὐσεβῶς ἀνευφημήσωμεν· τὴν προεκλεχθεῖσαν ἐκ πασῶν τῶν γενεῶν, εἰς κατοικητήριον τοῦ Παντάνακτος Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ τῶν ὅλων, Παρθένοι, λαμπαδηφοροῦσαι προπορεύεσθε, τῆς Ἀειπαρθένου τιμῶσαι, τὴν σεβάσμιον πρόοδον, Μητέρες, λύπην πᾶσαν ἀποθέμεναι, χαρμονικῶς συνακολουθήσατε, ὑμνοῦσαι τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ γενομένην, καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ κόσμου τὴν πρόξενον. Ἅπαντες οὖν χαρμονικῶς, τὸ χαῖρε σὺν τῷ Ἀγγέλῳ ἐκβοήσωμεν, τῇ Κεχαριτωμένῃ, τῇ ἀεὶ πρεσβευούσῃ, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ο Βυζαντινός χορός "ΤΡΟΠΟΣ" συμμετείχε στις λατρευτικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Σινά για την εορτή της Αγίας Αικατερίνης και την επέτειο των σαράντα ετών αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Σινά κυρίου Δαμιανού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου