Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Θρασύβουλος Στανίτσας

 Συνέντευξη
Τὸν Αὔγουστο του 1986 ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας προσκλήθηκε ἀπὸ τὴν Μονὴ Κύκκου (Κύπρος) νὰ ψάλλει στὴν ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
Ἔψαλε στὸν Ἑσπερινὸ καὶ στὸν Ὄρθρο μέχρι τὴ Δοξολογία. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Δοξολογίας, ἔνοιωσε ἀδιαθεσία καὶ ἔχασε τὶς αἰσθήσεις του. Μετεφέρθη στὸ Ἅγιον Βῆμα, ἀνέκτησε τὶς αἰσθήσεις του ἀλλὰ δὲν ἐπανῆλθε στὸ Ἀναλόγιο.
Μετὰ τὶς 15 Αὐγούστου ἔδωσε συνέντευξη στὸ Τηλεοπτικὸ Κανάλι ΡΙΚ στὸν δημοσιογράφο Νῖκο Σπανὸ.
Τὴν συνέντευξη αὐτὴ εὶχε στὸ ἀρχεῖο του ὁ κ. Γιῶργος Σπανὸς ὁ ὁποῖος καὶ μᾶς τὴν παραχώρησε. Τὸν εὐχαριστοῦμε θερμὰ.
Στὴν ἀρχὴ τοῦ βίντεο ὑπάρχει μὶα σύντομη περιγραφὴ πῶς προέκυψε αὐτὸ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου