Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Πάτμος αγάπη μου!

 White Eagle Jones - "Patmos My Love"
Demo recording in memory of Christer, Chrysostomos, Katherine, Adonis, Maria, Nikos and Stefanos from Patmos. Music and words by Hanyo van Oosterom aka White Eagle Jones. More to come maybe...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου