Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

"Μετα μύρων προσελθούσαις"

 Εωθινό Β΄, Ήχος Β΄. Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου