Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά!!!

Ἑλληνική Γραφή 
καί Φυσική τῆς Πληροφορίας.
 Ὁ καθηγητής στό Πανεπιστήμιο Πατρῶν Σταῦρος Παπαμαρινόπουλος σέ μιά συγκλονιστική συνέντευξη
 γιά τήν ἀξία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν 
στίς ἐγκεφαλικές λειτουργίες
 καί τίς δυνατότητες τοῦ τομέα Φυσικῆς τῆς Πληροφορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου