Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Ο Ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας