Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Χερουβικός Ύμνος

 Χερουβικός Ύμνος 
σε ήχο Βαρύ διατονικό.
Ψάλλει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. 
Παναγιωτης Νεοχωρίτης

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο Δημητρίου Παπάνη

1 σχόλιο: