Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

Σύναξις Ιωάννου Προδρόμου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΑ ΙΔΙΟΜΕΛΑ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ Γ ΣΥΡΚΑ
ΨΑΛΛΟΥΝ ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ
JOHANNESBURG 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου