Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

«Την χείρα σου την αψαμένην"

ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΩΡΑΣ
         Δοξαστικόν δίχορον τῆς θ΄ Ὥρας 
                                 Ἦχος πλ.α´.

«Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην, τὴν ἀκήρατον κορυφὴν τοῦ Δεσπότου,
Μεθ' ἧς καὶ δακτύλῳ αὐτόν, ἡμῖν καθυπέδειξας,
Ἔπαρον ὑπὲρ ἡμῶν, Βαπτιστά, ὡς παῤῥησίαν ἔχων πολλήν,
Καὶ γὰρ μείζων τῶν Προφητῶν ἁπάντων, ὑπ' αὐτοῦ μεμαρτύρησαι·
Τοὺς ὀφθαλμούς σου πάλιν δέ, τοὺς τὸ Πανάγιον Πνεῦμα κατιδόντας, ὡς ἐν εἴδει περιστερᾶς κατελθόν,
Ἀναπέτασον πρὸς αὐτὸν Βαπτιστά, ἵλεων ἡμῖν ἀπεργασάμενος·
Καὶ δεῦρο στῆθι μεθ' ἡμῶν, (ἐκ τρίτου)
Ἐπισφραγίζων τὸν ὕμνον, καὶ προεξάρχων τῆς πανηγύρεως.»

Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013, ώρα 19:00 στον Καθεδρικό Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, η Στέγη Ελληνικών Χορωδιών και ο Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού διοργάνωσαν Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής με ύμνους της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και τίτλο «Ψάλλομεν τω Κυρίω».

Στη χορωδιακή αυτή συνάντηση, συμμετείχαν με απόλυτη επιτυχία τρεις από τις καλύτερες, πανελληνίως καταξιωμένες και πολλά υποσχόμενες για το μέλλον Βυζαντινές χορωδίες: Η οικοδέσποινα Βυζαντινή Χορωδία Αθηνών, υπό την διεύθυνση ΄Άρχοντος Υμνωδού της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Γεωργίου Χατζηχρόνογλου και δυο ακόμα χορωδίες μέλη της Στέγης, η Βυζαντινή - Παραδοσιακή Χορωδία Πατρών «Θεόδωρος Φωκαεύς» υπό την διεύθυνση του κ Χαραλάμπους Θεοτοκάτου και το «Εργαστήρι Ψαλτικής» υπό την διεύθυνση του κ. Αθανασίου Παϊβανά.

Από τη βραδιά αυτή, παρουσιάζεται εδώ με κείμενο το τελευταίο μάθημα που παρουσίασε η Βυζαντινή Χορωδία Αθηνών, υπό τη δ/νση του Γ. Χατζηχρόνογλου. Πρόκειται για το αριστουργηματικό δοξαστικό της Ενάτης Ώρας των Μεγάλων Ωρών των Θεοφανείων σε ήχο πλ. Α' «Την χείρα σου την αψαμένην» σε μέλος αργό στιχηραρικό και μελοποίηση του Ιακώβου Πρωτοψάλτου (1740-1800).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου