Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Ελλάς - Ευρώπη!

Ο Οδυσσέας Ελυτης γιά την Ευρώπη

"Μιὰ ἐσωτερικὴ αὐλὴ ἑνὸς νησιώτικου σπιτιοῦ

ἢ ἕνας περίβολος μοναστηριοῦ

εἶναι πολὺ πιὸ κοντὰ στὸ πνεῦμα ποὺ ἔκανε τὸν Παρθενώνα

παρὰ ὅλες οἱ κολῶνες τῶν εὐρωπαϊκῶν ἀνακτόρων"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου