Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

Εις τό όρος!

Α' Εωθινόν δοξαστικόν,Ήχος Πρώτος.
Εις τον Όρθρον των Κυριακών,
 Βασίλειος Λιάκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου