Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

¨Ο Ἅγιος Γεώργιος

Π ά τ μ ο ς
Ἱεροί Ναοί πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
 
Στήν Πάτμο, ἀνέκαθεν ἐτιμᾶτο μέ χαρακτηριστική εὐλάβεια καί σεβασμό ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου· μάλιστα πολλοί Ναοί, μικροί ἤ μεγάλοι, εἶναι ἀφιερωμένοι στή μνήμη του.

          Θά ἀναγράψουμε, ὅσους ἔρχονται στή μνήμη μας, μέ τήν ἐλπίδα, νά μή λησμονήσουμε κάποιον ἀπό αὐτούς. Σέ διαφορετική περίπτωση, θά παρακαλούσαμε νά μᾶς ἐνημερώσετε, ὥστε νά ἐπανορθώσουμε.

  1.-    Ἅη Γιώργης τῶν Ἀπορθιανῶν  (Χώρα)

  2.-    Ἅη  Γιώργης τοῦ Γηροκομείου (Χώρα)

  3.-    Ἅη Γιώργης τοῦ Σύφαντου  (Χώρα)

  4.-    Ἅη Γιώργης τῶν Φούρνων  (Χώρα)

  5.-    Ἅη Γιώργης τῆς Λόζας  (Χώρα)

  6.-    Ἅη Γιώργης κοντά στο Νεκροταφεῖο  (Χώρα)

  7.-   Ἅη Γιώργης τῆς Μάντρας  (Χώρα)

  8.-    Ἅη Γιώργης τοῦ Γροίκου

  9.-     Ἅη Γιώργης τοῦ Καστελλιοῦ  (Σκάλα)

10.-    Ἅη Γιώργης τοῦ Στρατοπέδου

11.-   Ἅη Γιώργης τῶν Λευκῶν

12.-     Ἅη Γιώργης τῆς Λάμπης

13.-    Ἅη Γιώργης τοῦ Βλάχου (Κάμπος)

14.-    Ἅη Γιώργης τοῦ Κώττη (Κάμπος)

15.-    Ἅη Γιώργης τ᾽ Αὐλακιοῦ

16.-    Ἅη Γιώργης τοῦ ὁμώνυμου Νησιοῦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου