Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Πατμιάς Ἐκκλησ. Σχολή

 στόν προαύλιο χῶρο 
τοῦ Ἱεροῦ Σπηλαίου τῆς Ἀποκαλύψεως
Ἀπό ἀριστερά: Κιλιλέλλης Ἰωάννης, π. Εὐθύμιος Κουτσανέλλος, Γιαμαῖος Σακελλάρης & Κοπανάκης Χαράλαμπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου