Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Πολεοδομική Νομοθεσία

 Πολεοδομία
 α)  Κανονισμός υπ΄ αριθμ 3/2015
"Οργάνωση, αρμοδιότητες συγκρότηση, λειτουργία κλπ τοῦ Συμβουλίου Εκκλησιαστικής ἀρχιτεκτονικής Κρήτης καί Δωδεκανήσου....
β)  Νόμος υπ΄ αριθμ. 4258
"Διαδικασία ὁριοθέτησης....-ρυθμίσεις Πολεοδομικής Νομοθεσίας καί άλλες διατάξεις"
γ)  Νόμος υπ΄ αριθμ. 4301
"Οργάνωση τῆς νομικῆς μορφῆς τῶν θρησκευτικῶν Κοινοτήτων καί των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων καί λοιπές διατάξεις". 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου