Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015

"Η Ἁπακουή".

Ἱερός Ναός Ὑπαπαντής τοῦ Κυρίου Χώρας Πάτμου

          Πρόκειται γιά τόν Ἱερό Ἐνοριακό, δισυπόστατο, Ναό τῆς Ὑπαπαντῆς (ἤ Ἁπακουῆς, ὅπως τήν ἀποκαλοῦμε οἱ Πατινιῶτες, ἰδαίτερα οἱ Χωριανοί), μέ τούς Ἁγιά-Σαράντες (Ἅγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες).
          Βρίσκεται στη δυτική πλευρά τῆς Χώρας, κοντά στόν Δημοτικό Ναό τῶν Ἁγιά ᾽Ποστόλων.
 
Ἡ ἀνέγερσή του χρονολογεῖται ἀπό τό 1600. Τό Εἰκονοστάσιό του (Τέμπλο), ξυλόγλυπτο, μέ πλούσιο διάκοσμο, κατασκευάστηκε τό 1637. Ὁ Σταυρός του ἔγινε μέ δαπάνη τοῦ πλούσιου πλοιάρχου καί ἐμπόρου Νικολάου Μαθᾶ, ὅπως φαίνεται καί ἀπό τήν ἐπιγραφή «Μνήσθητι Κύριε τοῦ δούλου σου Νικολάου Μαθᾶ». Στό κάτω μέρος τῆς Εἰκόνας τοῡ  Χριστοῦ ὑπάρχει  ἄλλη ἐπιγραφή: «Χείρ Στελιανοῦ γεννηθέντος ἐν Κρήτῃ». Πρίν ἀπό λίγα χρόνια, μέ τήν φροντίδα τοῦ ἰδιοκτήτη καί Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ π. Γαλακτίωνα Κάνδρου, ἔγινε καθαρισμός καί συντἠρηση τοῦ Εἰκονοστασίου, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔλθουν στήν ἐπιφάνεια ὑπέροχες λεπτομέρειες καί λοιπά στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν τήν καλλιτεχνία του καί τήν μεγάλη του ἀξία.
 
Στόν Νάρθηκα ὑπάρχει κενοτάφιο,  στήν πλάκα τοῦ ὁποίου  εἶναι χαραγμένα τά ἑξῆς: «Ἰωάννης Μ. Μαλανδράκης ἐγεννήθη ἐν Κάσῳ τῷ 1824, ἐτελεύτησεν ἐν Πάτμῳ 17ην Ἰουλίου 1899». Πρόκειται γιά τόν παλαιότερο  ἰδιοκτήτη τῶν Ναῶν αὐτῶν. Μετά τόν θάνατό του, περιῆλθε στό γιό του Μιχαήλ Μαλανδράκη, τόν μεγάλο διδάσκαλο τῆς Πατμιάδας καί στή συνέχεια στά παιδιά του, τά ὁποῖα δυστυχῶς δέν ἐγκατέλειψαν ἀπογόνους. Εὐτυχῶς ὅμως, διά δωρεᾶς τῆς τελευταίας ἀπογόνου τῆς οἰκογενείας Μαλανδράκη, περιῆλθε στήν ἰδιοκτησία τοῦ Πρεσβυτέρου π.  Γαλακτίωνα Κάνδρου, τοῦ ὁποίου ἡ ἀγάπη καί ἡ μέριμνα γιά τήν Ἐνορία αὐτή,  ἐπί σαραπέντε συναπτά ἔτη, εἶναι ὑποδειγματική. Σπουδαῖο μερίδιο στήν προσπάθεια αὐτή, εἶχε καί ἔχει ὅλη ἡ οἰκογένεια τοῦ π. Γαλακτίωνα! «Ἡ Ἁπακουή μας, νά τόν προστατεύει καί νά τόν  ἔχει καλά, καί αὐτόν  καί ὅλους τούς δικούς του».
Φωτό: Μαρία Γ. Κάνδρου

"Ὁ Πάτμιος".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου